Rasfoire documente

Informare din 11-ian-2017 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Columbia privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2017

Informare din 12-ian-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Informare din 31-ian-2017 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Statele Unite ale America şi Uniunea Europeană privind protecţia informaţiilor cu caracter personal în ceea ce priveşte prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2017

Informare din 01-apr-2017 privind data intrării în vigoare a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2017

Informare din 27-apr-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2017

Informare din 30-mai-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2017

Informare din 02-iun-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele şi la resursele biologice marine aparţinând Mayotte, care se află sub jurisdicţia Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2017

Informare din 25-iul-2017 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2017

Informare din 29-iul-2017 privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană şi Kosovo * privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2017

Informare din 16-sep-2017 privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2017