Rasfoire documente

Decizia 3/19-dec-2016 privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2017

Decizia 9/04-ian-2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc şi Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 10/05-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE şi a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale în apele Uniunii din Marea Nordului şi în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 11/05-ian-2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/42/19-dec-2016 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2017

Decizia 43/12-dec-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2017

Decizia 177/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/17]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 178/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/18]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 175/10-iul-2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/15]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 176/10-iul-2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/16]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 179/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/19]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 180/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/20]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 181/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/21]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 182/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/22]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 183/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/23]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 184/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/24]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 185/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/25]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 186/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/26]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 187/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/27]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 188/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/28]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 189/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/29]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 190/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/30]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 191/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/31]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 192/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/32]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 193/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/33]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 194/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/34]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 195/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/35]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 196/10-iul-2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi [2017/36]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 47/08-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia (PESC) 2017/50/11-ian-2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia 5/22-dec-2016 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuţia bugetului centrului pentru exerciţiile financiare 2011 şi 2012 [2017/52]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia 70/25-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) acordat şi pus în aplicare parţial de către Spania pentru finanţarea Centro de Ensayos de Alta Tecnologa Ferroviaria de Antequera (CEATF)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Decizia 74/25-nov-2016 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2017

Decizia (PESC) 2017/83/16-ian-2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia 75/21-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (Euratom) 2017/76/21-nov-2016 privind aprobarea încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (PESC) 2017/82/16-ian-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia 85/16-ian-2017 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice şi Populare la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2017

Decizia 89/17-ian-2017 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru 2017 pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2017

Decizia 97/04-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.40168 - 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] pus în aplicare de Ţările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist Willem II din Tilburg

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 98/18-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate animală pentru importul în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 99/18-ian-2017 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi în Statele Unite ale Americii şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la China şi Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/1/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziţionare de active de către sectorul public de pe pieţele secundare ((UE) 2017/100)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/2/11-ian-2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate ((UE) 2017/101)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/3/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active ((UE) 2017/102)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/4/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni emise de sectorul corporativ ((UE) 2017/103)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 14/05-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2017

Decizia 1/15-dec-2016 A COMITETULUI APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2017/108]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Decizia 126/24-ian-2017 de modificare a Deciziei 2013/448/UE în ceea ce priveşte stabilirea unui factor de corecţie transsectorial uniform, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 122/23-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activităţile legate de producţia de turbă în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 123/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 124/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Statul Cetăţii Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 125/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 115/20-ian-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului de soia fermentată ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2017

Decizia 116/20-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2017

Decizia 131/24-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/184/UE privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 132/24-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului atribuirii de contracte pentru furnizarea infrastructurii aeroportuare pentru mărfuri în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 133/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14342:2013 ''Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 185/16/COL/12-oct-2016 de aprobare a planului de performanţă al reţelei pentru a doua perioadă de referinţă a schemei de performanţă a cerului unic european (2015-2019) [2017/134]

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 145/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14904:2006 ''Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia 1/09-dec-2016 de înlocuire a Protocolului 2 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2017/147]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia (PESC) 2017/153/27-ian-2017 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2017

Decizia 155/26-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2017

Decizia 1/16-nov-2016 privind modificarea anexei 10 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/51]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia 165/27-ian-2017 de numire a unui membru şi a doisprezece supleanţi, propuşi de Republica Franceză, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 166/27-nov-2015 privind ajutorul de stat SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N) pe care Portugalia intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea Volkswagen Autoeuropa, Lda

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 168/31-ian-2017 privind identificarea specificaţiilor tehnice ale ''Internet Engineering Task Force'' destinate utilizării drept referinţe în procedurile de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 1/19-nov-2015 privind modificarea apendicelor 1, 2 şi 4 la anexa 4 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole [2017/169]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2017

Decizia 176/25-ian-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru pardoseli pe bază de lemn, de plută şi de bambus

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 177/31-ian-2017 privind conformitatea cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului a propunerii comune de creare a coridorului ''Amber'' pentru transportul feroviar de mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 178/31-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1111 cu privire la conformitatea propunerii comune înaintate de statele membre în cauză pentru extinderea coridorului de transport feroviar de marfă Marea Nordului-Marea Baltică cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului privind reţeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 179/01-feb-2017 de stabilire a demersurilor procedurale necesare pentru funcţionarea grupului de cooperare în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2017

Decizia 189/16-ian-2017 privind poziţiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului de gestionare pentru măsuri sanitare şi fitosanitare, al Subcomitetului pentru comerţ şi dezvoltare durabilă, al Subcomitetului vamal şi al Subcomitetului pentru indicaţii geografice, instituite prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte adoptarea regulamentelor de procedură ale subcomitetelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2017

Decizia 190/01-feb-2017 de autorizare a Franţei să aplice derogări, în temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, de la anumite norme comune în materie de siguranţă a aviaţiei în ceea ce priveşte instalarea componentelor

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2017

Decizia 191/01-feb-2017 de modificare a Deciziei 2010/166/UE pentru a introduce noi tehnologii şi benzi de frecvenţe pentru serviciile de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2017

Decizia 192/08-nov-2016 privind încheierea unui protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, în ceea ce priveşte participarea Croaţiei ca parte contractantă ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2017

Decizia 197/02-feb-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1138 în ceea ce priveşte anumite termene pentru utilizarea standardelor ONU/CEFACT pentru schimbul de informaţii privind pescuitul

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2017

Decizia 198/02-feb-2017 privind măsurile de prevenire a introducerii şi răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2017

Decizia (PESC) 2017/203/06-feb-2017 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 205/03-feb-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 206/06-feb-2017 de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de polietilentereftalat originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia 223/07-feb-2017 de autorizare a unui laborator din Brazilia să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2017

Decizia 225/07-feb-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Tuvalu privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2017

Decizia 232/07-feb-2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Kiribati privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 233/07-feb-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Insulelor Marshall privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 234/07-feb-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană şi Statele Federate ale Microneziei privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 235/07-feb-2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 246/07-feb-2017 de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanţe excepţionale care periclitează funcţionarea generală a spaţiului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 37/28-oct-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2017

Decizia 38/28-oct-2016 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2017

Decizia 248/06-feb-2017 privind încheierea Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia (Euratom) 2017/251/02-iun-2016 privind încheierea, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a Acordului de continuare a activităţii Centrului Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie dintre Uniunea Europeană şi Euratom, acţionând ca o singură parte, şi Georgia, Japonia, Regatul Norvegiei, Republica Kargazstan, Republica Armenia, Republica Kazahstan, Republica Coreea, Republica Tadjikistan şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia 252/09-feb-2017 de modificare a anexei II la Decizia 93/52/CEE cu privire la recunoaşterea comunităţii autonome Extremadura ca oficial indemnă de bruceloză (B. melitensis) şi de modificare a anexelor la Decizia 2003/467/CE cu privire la declararea anumitor regiuni din Spania ca oficial indemne de tuberculoză şi de bruceloză în ceea ce priveşte efectivele de bovine şi a insulei Jersey ca oficial indemnă de leucoză enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia 253/13-feb-2017 de stabilire a procedurilor de notificare a alertelor în cadrul sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid instituit în legătură cu ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi a procedurilor de schimb de informaţii, consultare şi coordonare a răspunsurilor la astfel de ameninţări în temeiul Deciziei nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2017

Decizia 258/13-feb-2017 privind obiectivele de performanţă revizuite şi măsurile corespunzătoare incluse în planul naţional sau de bloc funcţional de spaţiu aerian prezentat de Elveţia în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Decizia 259/13-feb-2017 privind anumite obiective de performanţă revizuite şi anumite măsuri corespunzătoare incluse în planurile naţionale sau în planurile blocurilor funcţionale de spaţiu aerian prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, care nu sunt adecvate în ceea ce priveşte obiectivele de performanţă la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referinţă, şi de stabilire a obligaţiilor referitoare la măsurile corective

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2017

Decizia 262/06-feb-2017 de stabilire, pentru Secretariatul General al Consiliului, a autorităţii de numire şi a autorităţii abilitate să încheie contracte de muncă şi de abrogare a Deciziei 2013/811/UE

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 263/14-feb-2017 privind măsurile de diminuare a riscurilor, măsurile consolidate de biosecuritate şi sistemele de depistare timpurie în legătură cu riscurile pe care le prezintă păsările sălbatice de transmitere a viruşilor gripei aviare înalt patogene la păsările de curte

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 264/14-feb-2017 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017

Decizia 265/14-feb-2017 de includere a guvernului Teritoriilor de Nord-Vest ale Canadei în lista organismelor recunoscute la care face trimitere articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1850 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerţul cu produse derivate din focă

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2017