Rasfoire documente

Decizia BCE/2017/6/10-feb-2017 de stabilire a principiilor pentru furnizarea de feedback privind activitatea subcoordonatorilor din cadrul autorităţilor naţionale competente şi de abrogare a Deciziei (UE) 2016/3 ((UE) 2017/274)

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2017

Decizia 884/22-mai-2017 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2017

Decizia 2237/30-nov-2017 de numire a doi membri, propuşi de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2017

Decizia (PESC) 2017/682/29-mar-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2017

Decizia 1213/04-iul-2017 de instituire a Consorţiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată biologiei structurale integrate (Instruct-ERIC)

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 247/09-feb-2017 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2017

Decizia 1219/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de rufe de uz industrial şi instituţional

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia 1218/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de rufe

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia 1217/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de curăţare pentru suprafeţe dure

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia 1216/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE privind detergenţii pentru maşini de spălat vase

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia 1215/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii de uz industrial şi instituţional pentru maşinile de spălat vase

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia 1214/23-iun-2017 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru detergenţii pentru spălarea manuală a vaselor

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2017

Decizia (PESC) 2017/464/07-mar-2017 privind numirea comandantului de operaţie UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/21/2014 (BiH/24/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2017

Decizia 2452/21-dec-2017 de reînnoire a autorizaţiei de introducere pe piaţă a produselor care conţin, constau din sau sunt fabricate din porumbul modificat genetic 1507 (DAS-01507-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2017

Decizia 2450/21-dec-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2017

Decizia 2449/21-dec-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2017

Decizia 1212/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 1211/04-iul-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 (DAS-24236-5 x DAS-21023-5 x MON-88913-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2017

Decizia 675/07-apr-2017 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune a virusului febrei aftoase din Algeria, Libia, Maroc şi Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1775/28-sep-2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Mali

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2017

Decizia 1984/24-oct-2017 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră, a valorilor de referinţă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi 31 decembrie 2020, pentru fiecare producător sau importator care a introdus hidrofluorcarburi în mod legal pe piaţă începând cu 1 ianuarie 2015, astfel cum s-a raportat în conformitate cu acest regulament

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2303/12-dec-2017 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2118(2013) şi a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1176/26-iun-2017 privind numirea comandantului forţei misiunii UE pentru misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2106/10-nov-2017 de prelungire a mandatului şefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/2/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 303L din 2017

Decizia 1869/16-oct-2017 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere în sprijinul reformei sectorului de securitate din Irak (EUAM Irak)

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1425/04-aug-2017 privind o acţiune a Uniunii Europene de stabilizare în Mopti şi Segou

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2074/13-nov-2017 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2017

Decizia 204/03-feb-2017 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziţii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Statele Unite ale Americii şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2416 de recunoaştere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2432/13-dec-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1534/31-aug-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operaţia SOPHIA) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/681 (EUNAVFOR MED/2/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1426/04-aug-2017 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/154

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2430/08-dec-2017 privind numirea şefului Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/2/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1802/28-sep-2017 privind numirea şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 259L din 2017

Decizia (PESC) 2017/1356/18-iul-2017 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2017

Decizia 1324/04-iul-2017 privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 185L din 2017

Decizia (PESC) 2017/2315/11-dec-2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) şi de adoptare a listei statelor membre participante

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2017

Decizia 3/19-dec-2016 privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2017

Decizia 9/04-ian-2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc şi Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 10/05-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE şi a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale în apele Uniunii din Marea Nordului şi în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia 11/05-ian-2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2017

Decizia (UE, Euratom) 2017/42/19-dec-2016 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2017

Decizia 43/12-dec-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în legătură cu actualizarea anexelor XXI-A-XXI-P privind apropierea legislativă în domeniul achiziţiilor publice

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2017

Decizia 177/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/17]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 178/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/18]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 175/10-iul-2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/15]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 176/10-iul-2015 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE [2017/16]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 179/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/19]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 180/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/20]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 181/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/21]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 182/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/22]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 183/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/23]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 184/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/24]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 185/10-iul-2015 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE [2017/25]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 186/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/26]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 187/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/27]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 188/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/28]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 189/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/29]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 190/10-iul-2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/30]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 191/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/31]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 192/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/32]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 193/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/33]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 194/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/34]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 195/10-iul-2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/35]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 196/10-iul-2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE în ceea ce priveşte cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi [2017/36]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2017

Decizia 47/08-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia (PESC) 2017/50/11-ian-2017 de modificare a Deciziei 2014/219/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia 5/22-dec-2016 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI) cu privire la execuţia bugetului centrului pentru exerciţiile financiare 2011 şi 2012 [2017/52]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017

Decizia 70/25-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) acordat şi pus în aplicare parţial de către Spania pentru finanţarea Centro de Ensayos de Alta Tecnologa Ferroviaria de Antequera (CEATF)

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2017

Decizia 74/25-nov-2016 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine şi kerosen

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2017

Decizia (PESC) 2017/83/16-ian-2017 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia 75/21-nov-2016 privind semnarea, în numele Uniunii şi al statelor membre ale acesteia, şi aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (Euratom) 2017/76/21-nov-2016 privind aprobarea încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia (PESC) 2017/82/16-ian-2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2017

Decizia 85/16-ian-2017 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice şi Populare la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2017

Decizia 89/17-ian-2017 privind stabilirea listelor anuale de priorităţi pentru 2017 pentru elaborarea codurilor de reţea şi a liniilor directoare

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2017

Decizia 97/04-iul-2016 privind ajutorul de stat SA.40168 - 2015/C [ex SA.33584 - 2013/C (ex 2011/NN)] pus în aplicare de Ţările de Jos în favoarea clubului de fotbal profesionist Willem II din Tilburg

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 98/18-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2013/519/UE în ceea ce priveşte modelul de certificat de sănătate animală pentru importul în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 99/18-ian-2017 de modificare a Deciziei 93/195/CEE în ceea ce priveşte condiţiile de sănătate animală şi de certificare veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale după exportul temporar în Mexic şi în Statele Unite ale Americii şi de modificare a anexei I la Decizia 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la China şi Mexic din lista ţărilor terţe şi a regiunilor acestora din care importurile în Uniune de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvină sunt autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/1/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/774 privind un program de achiziţionare de active de către sectorul public de pe pieţele secundare ((UE) 2017/100)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/2/11-ian-2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate ((UE) 2017/101)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/3/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de titluri garantate cu active ((UE) 2017/102)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia BCE/2017/4/11-ian-2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziţionare de obligaţiuni emise de sectorul corporativ ((UE) 2017/103)

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2017

Decizia 14/05-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2017

Decizia 1/15-dec-2016 A COMITETULUI APE instituit prin Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, si partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte, cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Comitetului APE [2017/108]

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2017

Decizia 126/24-ian-2017 de modificare a Deciziei 2013/448/UE în ceea ce priveşte stabilirea unui factor de corecţie transsectorial uniform, în conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 122/23-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activităţile legate de producţia de turbă în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 123/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Principatul Andorra

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 124/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Statul Cetăţii Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 125/24-ian-2017 de modificare a anexei la Acordul monetar dintre Uniunea Europeană şi Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2017

Decizia 115/20-ian-2017 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului de soia fermentată ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2017

Decizia 116/20-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2017

Decizia 131/24-ian-2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/184/UE privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 132/24-ian-2017 cu privire la aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European şi a Consiliului atribuirii de contracte pentru furnizarea infrastructurii aeroportuare pentru mărfuri în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 133/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14342:2013 ''Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 185/16/COL/12-oct-2016 de aprobare a planului de performanţă al reţelei pentru a doua perioadă de referinţă a schemei de performanţă a cerului unic european (2015-2019) [2017/134]

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2017

Decizia 145/25-ian-2017 privind menţinerea cu o restricţie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a trimiterii la standardul armonizat EN 14904:2006 ''Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie'', în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia 1/09-dec-2016 de înlocuire a Protocolului 2 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă [2017/147]

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2017

Decizia (PESC) 2017/153/27-ian-2017 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2017

Decizia 155/26-ian-2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2017

Decizia 1/16-nov-2016 privind modificarea anexei 10 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2017/51]

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2017