Rasfoire documente

Recomandarea 22/07-ian-2016 privind prevenirea şi reducerea contaminării cu carbamat de etil a rachiului din fructe sâmburoase şi a rachiului de marc din fructe sâmburoase, precum şi de abrogare a Recomandării 2010/133/UE

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2016

Recomandarea 136/28-ian-2016 privind punerea în aplicare a măsurilor împotriva abuzurilor în ceea ce priveşte tratatele fiscale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2016

Recomandarea 193/10-feb-2016 adresată Republicii Elene privind măsurile urgente pe care trebuie să le ia Grecia în vederea reluării transferurilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2016

Recomandarea 210/12-feb-2016 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (Al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2016

Recomandarea 211/12-feb-2016 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2016

Recomandarea 212/12-feb-2016 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (Al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2016

Recomandarea 213/12-feb-2016 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (Al unsprezecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2016

Recomandarea 336/08-mar-2016 privind aplicarea Directivei 2008/120/CE a Consiliului de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor în ceea ce priveşte măsurile vizând reducerea necesităţii codotomiei

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2016

Recomandarea (Euratom) 2016/538/04-apr-2016 privind aplicarea articolului 103 din Tratatul Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2016

Recomandarea 688/02-mai-2016 privind monitorizarea şi gestionarea prezenţei dioxinelor şi a PCB-urilor în pestele şi în produsele pescăreşti din regiunea baltică

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2016

Recomandarea 1110/28-iun-2016 privind monitorizarea prezenţei nichelului în hrana pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2016

Recomandarea 1111/06-iul-2016 privind monitorizarea nichelului în alimente

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2016

Recomandarea 1117/15-iun-2016 adresată Republicii Elene privind măsurile specifice urgente pe care trebuie să le ia Grecia în vederea reluării transferurilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2016

Recomandarea 1318/29-iul-2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi cele mai bune practici pentru a asigura faptul că, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Recomandarea 1319/29-iul-2016 de modificare a Recomandării 2006/576/CE în ceea ce priveşte deoxinivalenolul, zearalenona şi ochratoxina A în hrana pentru animale de companie

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2016

Recomandarea 1374/27-iul-2016 privind statul de drept în Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2016

Recomandarea 1871/28-sep-2016 adresată Republicii Elene privind măsurile specifice urgente pe care trebuie să le ia Grecia în vederea reluării transferurilor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2016

Recomandarea 2115/01-dec-2016 privind monitorizarea prezenţei Delta-9-tetrahidrocanabinolului, a precursorilor săi şi a altor canabinoide în produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2016

Recomandarea 2123/30-nov-2016 privind armonizarea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer destinate forţelor armate şi autorităţilor contractante, astfel cum sunt menţionate la articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2016

Recomandarea 2124/30-nov-2016 privind armonizarea domeniului de aplicare şi a condiţiilor aplicabile licenţelor generale de transfer pentru destinatarii autorizaţi, astfel cum se menţionează la articolul 9 din Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2016

Recomandarea 2125/30-nov-2016 privind orientările referitoare la măsurile de autoreglementare stabilite de industrie în conformitate cu Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2016

Recomandarea 2256/08-dec-2016 adresată statelor membre cu privire la reluarea transferurilor către Grecia în temeiul Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2016