Rasfoire documente

Rezolutia 1457/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea I - Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1459/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia (UE, EURATOM) 2016/1461/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea III - Comisia şi agenţiile executive

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia (UE, EURATOM) 2016/1462/28-apr-2016 referitoare la rapoartele speciale ale Curţii de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exerciţiul financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1471/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea IV - Curtea de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1473/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea V - Curtea de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1475/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea X - Serviciul European de Acţiune Externă

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1477/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1479/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea VII - Comitetul Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1481/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1483/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1487/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1490/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului Organismului Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1493/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1496/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1499/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Colegiului European de Poliţie aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1502/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1505/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1508/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Bancare Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1511/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1514/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Produse Chimice aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1517/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1520/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1523/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1526/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1529/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1532/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Institutului European de Inovare şi Tehnologie aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1535/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1538/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1541/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1544/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1547/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1550/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1553/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1556/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1559/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia (UE, EURATOM) 2016/1562/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1565/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1568/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1571/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Oficiului European de Poliţie (Europol) aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1574/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1577/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1580/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei GNSS European aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1583/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1586/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ECSEL (fosta întreprindere comună ENIAC şi fosta întreprindere comună Artemis) aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1589/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ''Pile de combustie şi hidrogen'' aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1592/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune referitoare la iniţiativa privind medicamentele inovatoare 2 (fosta întreprindere comună pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare) aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1595/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1598/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1601/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia (UE, EURATOM) 2016/1604/28-apr-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 1606/28-apr-2016 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiilor Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014: performanţe, gestiune financiară şi control

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2016

Rezolutia 2153/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014, secţiunea II - Consiliul European şi Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia 2155/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia 2158/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune Artemis aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016

Rezolutia (UE, Euratom) 2016/2161/27-oct-2016 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exerciţiului financiar 2014

publicat in Jurnalul Oficial 333L din 2016