Rasfoire documente

Protocol din 21-dec-2015 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2016

Protocolul 1/27-oct-2015 Privind comerţul cu produse agricole prelucrate între UE şi Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 2/27-oct-2015 Privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 3/27-oct-2015 Privind Noţiunea de ''produse originare''

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 4/27-oct-2015 Privind Asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocolul 5/27-oct-2015 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 71L din 2016

Protocol din 21-oct-2015 de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană şi guvernul Insulelor Cook

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2016

Protocol din 03-mai-2016 de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2016

Protocol din 28-apr-2016 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2016

Protocol din 12-iul-2016 de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2016

Protocolul 1/10-iun-2016 Privind Definirea Noţiunii de ''Produse Originare'' şi Metodele de Cooperare Administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2016

Protocolul 2/10-iun-2016 Asistenţa Administrativă Reciprocă în Domeniul Vamal

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2016

Protocolul 3/10-iun-2016 Indicaţii Geografice şi Comerţul cu Vinuri şi Băuturi Spirtoase

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2016

Protocolul 4/10-iun-2016 Privind Relaţia dintre ACDC şi Prezentul Acord

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2016

Protocol din 20-dec-2013 pentru eliminarea comerţului ilicit cu produse din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Protocol din 12-feb-2016 DE MODIFICARE a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2016

Protocol din 28-iul-2016 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2016

Protocol din 19-nov-2014 la Acordul-cadru global de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2016

Protocol din 11-nov-2016 de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Ecuadorului

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2016