Rasfoire documente

Protocol din 18-dec-2013 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2014

Protocol din 12-dec-2013 la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Protocol din 30-mar-2012 de modificare a Acordului privind achiziţiile publice

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2014

Protocol din 21-dec-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Protocol din 16-ian-2002 against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime - Versiune în limbile engleză, spaniolă, franceză

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2014

Protocol din 18-dec-2013 la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ţine seama de Aderarea republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2014

Protocol din 29-nov-2013 la Acordul privind statele membre care nu aplică integral acquis-ul Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2014

Protocol din 29-oct-2010 DE LA NAGOYA privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenţia privind diversitatea biologică

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Protocolul 1/21-mar-2014 privind definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2014

Protocolul 2/21-mar-2014 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2014

Protocolul 3/21-mar-2014 privind un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2014

Protocol din 20-feb-2014 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2014

Protocol din 23-mai-2014 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Democratică Sao Tomé şi Principe

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2014

Protocol din 17-dec-2012 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2014

Protocol din 25-iun-2014 la Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2014

Protocolul 1/27-iun-2014 PRIVIND ACORDUL-CADRU DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA MOLDOVA CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE GENERALE DE PARTICIPARE A REPUBLICII MOLDOVA LA PROGRAMELE UNIUNII

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 2/27-iun-2014 PRIVIND DEFINIŢIA NOŢIUNII DE ''PRODUSE ORIGINARE'' ŞI METODELE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 3/27-iun-2014 PRIVIND ASISTENŢA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN DOMENIUL VAMAL

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocolul 4/27-iun-2014 DEFINIŢII

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Protocol din 18-iul-2014 la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2014

Protocol din 14-apr-2014 la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2014

Protocol din 25-apr-2014 de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană şi Republica Senegal

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2014

Protocol din 10-feb-2012 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2014

Protocol din 26-nov-2014 de modificare a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Georgia, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Protocol din 19-iun-2014 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Republica Madagascar şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Protocol din 28-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute prin Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Capului Verde

publicat in Jurnalul Oficial 369L din 2014

Protocol din 17-dec-2014 la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a se ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 373L din 2014