Rasfoire documente

Decizia 2014/249/UE/28-apr-2014 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Hong Kongului ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2014

Decizia 2014/248/UE/28-apr-2014 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Singaporelui ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2014

Decizia 2014/247/UE/28-apr-2014 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Mexicului ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2014

Decizia 2014/246/UE/28-apr-2014 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Argentinei ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2014

Decizia 2014/245/UE/28-apr-2014 privind recunoaşterea cadrului juridic şi de supraveghere al Braziliei ca fiind echivalent cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 132L din 2014

Decizia 2014/287/UE/10-mar-2014 de stabilire a criteriilor pentru înfiinţarea şi evaluarea reţelelor europene de referinţă şi a membrilor lor şi pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză privind înfiinţarea şi evaluarea unor asemenea reţele

publicat in Jurnalul Oficial 147L din 2014

Decizia 2014/709/UE/09-oct-2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE

publicat in Jurnalul Oficial 295L din 2014

Decizia 2014/512/PESC/31-iul-2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 229L din 2014

Decizia 2014/386/PESC/23-iun-2014 privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei şi Sevastopolului

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2014

Decizia 2014/880/UE/26-nov-2014 privind specificaţiile comune ale registrului de infrastructură feroviară şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2014

Decizia 2014/800/PESC/17-nov-2014 privind lansarea misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina) şi de modificare a Deciziei 2014/486/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2014

Decizia 2014/486/PESC/22-iul-2014 privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2014

Decizia 2014/930/UE/16-dec-2014 cu privire la stabilirea componenţei Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 365L din 2014

Decizia 2014/219/PESC/15-apr-2014 privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2014

Decizia BCE/2014/8/20-feb-2014 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiilor publice de către băncile centrale

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2014

Decizia 2014/178/UE/27-mar-2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia 2014/908/UE/12-dec-2014 privind echivalenţa cerinţelor de supraveghere şi de reglementare din anumite ţări şi teritorii terţe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 940/2014/UE/17-dec-2014 privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Decizia 2014/119/PESC/05-mar-2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 66L din 2014

Decizia 2014/909/UE/12-dec-2014 privind anumite măsuri de protecţie cu privire la apariţii confirmate ale gândacului mic de stup în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2014

Decizia 2014/422/UE/02-iul-2014 de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a preveni introducerea şi răspândirea în Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2014

Decizia 2014/145/PESC/17-mar-2014 privind măsuri restrictive în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2014

Decizia 2014/762/UE/16-oct-2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii şi de abrogare a Deciziilor 2004/277/CE, Euratom şi 2007/606/CE, Euratom ale Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2014

Decizia BIH/21/2014/18-mar-2014 privind numirea comandantului de operaţie UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina şi de abrogare a Deciziei BiH/17/2011

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2014

Decizia BCE/2013/31/30-aug-2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/30/29-aug-2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/29/29-aug-2013 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/28/29-aug-2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/26/29-aug-2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/415/UE/24-iun-2014 privind modalităţile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2014

Decizia 2014/156/UE/19-mar-2014 de instituire a unui program specific de control şi inspecţie pentru activităţile prin care se exploatează stocuri de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană şi pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale din Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 85L din 2014

Decizia 2014/403/UE/26-iun-2014 privind acordarea de derogări statelor membre în ceea ce priveşte transmiterea de date statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2014

Decizia 2014/190/UE/03-apr-2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2014

Decizia 2014/893/UE/09-dec-2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele cosmetice care se îndepărtează prin clătire

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2014

Decizia 2014/763/UE/24-oct-2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse igienice absorbante

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2014

Decizia 2014/391/UE/23-iun-2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru saltelele de pat

publicat in Jurnalul Oficial 184L din 2014

Decizia 2014/335/UE, Euratom/26-mai-2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2014

Decizia 541/2014/UE/16-apr-2014 de stabilire a unui cadru de sprijin pentru supravegherea şi urmărirea spaţială

publicat in Jurnalul Oficial 158L din 2014

Decizia 2014/150/UE/18-mar-2014 privind organizarea unui experiment temporar de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea unor populaţii de plante din speciile grâu, orz, ovăz şi porumb în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2014

Decizia 466/2014/UE/16-apr-2014 de acordare a unei garanţii a UE Băncii Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din operaţiuni de finanţare care sprijină proiecte de investiţii în afara Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 135L din 2014

Decizia 2014/88/UE/13-feb-2014 de suspendare temporară a importurilor din Bangladesh de produse alimentare care conţin sau constau în frunze de betel (''Piper betle'')

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia 238/13-dec-2013 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2014

Decizia 175/08-oct-2013 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2014

Decizia 228/13-dec-2013 de modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2014

Decizia 2014/105/UE/24-feb-2014 de modificare a Deciziei 2004/3/CE în ceea ce priveşte clasele aplicabile ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2014

Decizia 2014/438/PESC/08-iul-2014 de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2014

Decizia 208/08-nov-2013 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2014

Decizia 2014/439/PESC/08-iul-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2014

Decizia 229/13-dec-2013 de modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2014

Decizia 20/14-feb-2014 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Decizia 209/08-nov-2013 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2014

Decizia 24/14-feb-2014 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Decizia 230/13-dec-2013 de modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2014

Decizia 2014/5/UE/16-dec-2013 privind semnarea în numele Uniunii Europene şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2014

Decizia 2014/6/UE/09-ian-2014 privind recunoaşterea ''Schemei privind motorina regenerabilă HVO pentru verificarea conformităţii cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi precizate în DER'' în vederea demonstrării conformităţii cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE şi 2009/28/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2014

Decizia 2014/7/UE/05-dec-2013 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană şi Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Decizia 1/22-dec-1995 privind punerea în aplicare a etapei finale a uniunii vamale

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2014

Decizia 2014/8/UE/10-oct-2013 de modificare a Deciziei 2010/372/UE privind utilizarea substanţelor reglementate ca agenţi de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Decizia 159/08-oct-2013 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2014

Decizia 158/08-oct-2013 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2014

Decizia 2014/9/UE/18-dec-2013 de modificare a Deciziilor 2010/2/UE şi 2011/278/UE în ceea ce priveşte sectoarele şi subsectoarele considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2014

Decizia 2014/10/UE/13-ian-2014 de numire a unui membru suedez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Decizia 2014/11/UE/20-dec-2013 de rectificare a anexei II la Decizia de punere în aplicare 2012/707/UE de stabilire a unui format comun pentru prezentarea informaţiilor în temeiul Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2014

Decizia 2014/12/UE/14-ian-2014 de modificare a Deciziei 2010/221/UE în ceea ce priveşte măsurile naţionale pentru prevenirea introducerii anumitor boli ale animalelor acvatice în regiuni din Irlanda, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2014

Decizia 2014/15/PESC/18-nov-2013 privind semnarea şi încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Georgia de stabilire a unui cadru pentru participarea Georgiei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Decizia EUBAM LIBYA/1/2014/14-ian-2014 privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Decizia EUBAM LIBYA/2/2014 /14-ian-2014 privind acceptarea contribuţiilor din partea ţărilor terţe la Misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Decizia EUCAP SAHEL NIGER/1/2014/14-ian-2014 privind prelungirea mandatului şefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Decizia 2014/19/UE/19-iun-2013 privind ajutorul de stat nr. SA.30753 (C 34/10) (ex N 140/10) pe care Franţa intenţionează să îl pună în aplicare în favoarea societăţilor de curse

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Decizia 2014/20/UE/23-sep-2013 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea provizorie a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2014

Decizia 210/08-nov-2013 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 92L din 2014

Decizia 2014/21/PESC /20-ian-2014 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2014

Decizia 2014/22/PESC/20-ian-2014 de modificare a Deciziei 2013/353/PESC de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/23/PESC/20-ian-2014 de abrogare a Deciziei 2013/350/PESC de modificare şi de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/24/PESC/20-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarus

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/25/UE/17-ian-2014 privind notificarea de către Republica Slovacă a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/57/UE/04-feb-2014 privind notificarea de către Ungaria a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2014

Decizia 2014/26/UE/17-ian-2014 privind notificarea de către Republica Slovenia a planului naţional de tranziţie prevăzut la articolul 32 din Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/27/UE/17-ian-2014 cu privire la ajutorul financiar din partea Uniunii pentru anul 2014 acordat laboratoarelor de referinţă ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia BCE/2013/27/29-aug-2013 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 160/08-oct-2013 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2014

Decizia 2014/89/UE/14-feb-2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligaţiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2014

Decizia BCE/2013/53/31-dec-2013 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Latvijas Banka

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2014

Decizia 2014/35/UE/10-mai-2012 privind semnarea, în numele Uniunii, şi aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2014

Decizia 2014/37/UE/21-ian-2014 de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2014

Decizia 2014/38/UE/24-ian-2014 de autorizare a unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2014

Decizia 25/14-feb-2014 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2014

Decizia 2014/97/UE/20-nov-2013 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2014

Decizia 2014/40/PESC/28-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/423/PESC privind măsuri restrictive împotriva Sudanului şi a Sudanului de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/41/PESC/28-ian-2014 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Libia

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/42/PESC/28-ian-2014 de modificare a Deciziei 2012/281/PESC în cadrul Strategiei europene de securitate de sprijinire a propunerii Uniunii privind instituirea unui cod de conduită internaţional pentru activităţile din spaţiul cosmic

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/43/UE/27-ian-2014 privind anumite măsuri de protecţie provizorii cu privire la pesta porcină africană în Lituania

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2014

Decizia 2014/47/UE/28-ian-2014 de numire a opt membri portughezi şi a şapte supleanţi portughezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2014

Decizia 2014/44/UE/28-ian-2014 privind încheierea unui memorandum de înţelegere revizuit cu Statele Unite ale Americii referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiţi hormoni de stimulare a creşterii şi la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2014

Decizia 2014/45/UE/28-ian-2014 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2014

Decizia 2014/46/UE/28-ian-2014 de numire a trei supleanţi britanici în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2014

Decizia 2014/48/UE/28-ian-2014 privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2014

Decizia 2014/50/UE/20-ian-2014 de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2014

Decizia 2014/49/PESC/30-ian-2014 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Tunisia

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2014

Decizia 2014/13/UE/11-dec-2013 privind confirmarea măsurilor propuse de Regatul Unit pentru protecţia ecosistemelor marine în zonele de conservare Haisborough Hammond & Winterton, Start Point to Plymouth Sound & Eddystone şi Land's End & Cape Bank

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2014