Rasfoire documente

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Republicii San Marino cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica San Marino de stabilire a măsurilor echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Liechtenstein cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Liechtenstein prin care se prevăd măsuri echivalente celor stabilite prin Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Monaco cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Monaco de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 11-ian-2014 Scrisoare de notificare adresată de Uniunea Europeană Principatului Andorra cu privire la o modificare tehnică a anexei I la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Principatul Andorra de stabilire a unor măsuri similare celor prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la 1 ianuarie 2007 şi a Croaţiei la 1 iulie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2014

Acord din 29-nov-2013 între Uniunea Europeană şi Georgia de stabilire a unui cadru pentru participarea Georgiei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2014

Acord din 12-mar-2013 între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2014

Acord din 10-mai-2012 între Uniunea Europeană şi Guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze referitor la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2014

Acord din 30-ian-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Chile de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Chile la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2014

Acord din 09-sep-2013 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2014

Acord din 21-dec-2012 ÎN DOMENIUL PESCUITULUI DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA MAURITIUS

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2014

Acord din 10-mar-2014 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind statutul în Republica Centrafricană a operaţiei militare a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUFOR RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2014

Acord din 01-apr-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Unită Tanzania privind condiţiile pentru transferul persoanelor suspectate de piraterie şi al bunurilor confiscate asociate de la forţele navale aflate sub comanda Uniunii Europene către Republica Unită Tanzania

publicat in Jurnalul Oficial 108 din 2014

Acord din 19-mar-2014 între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 109L din 2014

Acord din 15-dec-2003 DE DIALOG POLITIC ŞI DE COOPERARE între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2014

Acord din 01-dec-2005 privind Sistemul Global de Navigaţie prin Satelit (GNSS) de uz civil între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2014

Acord din 29-nov-2013 între Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2014

Acord din 28-feb-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 128L din 2014

Acord din 16-dec-2013 între Uniunea Europeană şi Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2014

Acord din 30-sep-2013 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2014

Acord din 28-apr-2014 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor armate maliene (EUTM Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2014

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2014

Acord din 04-iun-2013 între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă privind precursorii de droguri

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2014

Acord din 23-mai-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Coreea de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Coreea la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2014

Acord din 20-mai-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind accesul navelor de pescuit care arborează pavilionul Seychelles la apele şi la resursele biologice marine aparţinând Mayotte, care se află sub jurisdicţia Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 167L din 2014

Acord din 11-apr-2014 privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 03-mar-2014 între Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind participarea acestuia la Biroul European de Sprijin pentru Azil

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 11-apr-2014 ACORDURI sub forma unor schimburi de scrisori referitoare la aplicarea provizorie a Acordului privind participarea Republicii Croaţia la Spaţiul Economic European şi la aplicarea provizorie a Protocolului adiţional la Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2014

Acord din 08-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Statul Israel privind participarea Statului Israel la ''Programul-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020'' al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2014

Acord din 04-iul-2014 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea de asistenţă a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2014

Acord din 15-ian-2015 între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2014

Acord din 13-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 240L din 2014

Acord din 05-aug-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Acord din 18-iul-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind modalităţile de transfer către Republica Centrafricană şi garanţiile aplicabile persoanelor deţinute de operaţia militară a Uniunii Europene (EUFOR RCA) în cadrul îndeplinirii mandatului acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2014

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2014

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 261L din 2014

Acord din 16-apr-2014 între Parlamentul European şi Comisia Europeană privind registrul de transparenţă pentru organizaţiile şi persoanele care desfăşoară activităţi independente implicate în procesul de elaborare şi de punere în aplicare a politicilor Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2014

Acord din 25-apr-2014 DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI DURABIL ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA SENEGAL

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2014

Acord din 17-feb-2014 între Uniunea Europeană şi Republica Franceză care vizează aplicarea, în ceea ce priveşte comunitatea din Saint-Barthelemy, a legislaţiei Uniunii privind impozitarea veniturilor din economii şi cooperarea administrativă în domeniul fiscal

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2014

Acord din 30-oct-2014 sub forma unui schimb de scrisori între Republica Camerun şi Uniunea Europeană referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2014

Acord din 17-nov-2014 între Uniunea Europeană şi Ucraina privind statutul misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securităţii civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2014

Acord din 31-oct-2014 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Mali privind statutul misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2014

Acord din 17-mai-2013 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în domeniul aplicării legislaţiilor acestora în domeniul concurenţei

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2014

Acord din 04-mar-2013 între Uniunea Europeană şi Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanţului de aprovizionare

publicat in Jurnalul Oficial 367L din 2014

Acord din 05-dec-2014 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană de asociere a Confederaţiei Elveţiene la Programul-cadru pentru cercetare şi inovare - Orizont 2020 şi la Programul pentru cercetare şi formare al Comunităţii Europene a Energiei Atomice de completare a Programului Orizont 2020, şi care reglementează participarea Confederaţiei Elveţiene la activităţile ITER desfăşurate de întreprinderea comună Fusion for Energy

publicat in Jurnalul Oficial 370L din 2014