Rasfoire documente

Recomandarea 2013/99/UE/19-feb-2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalentei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2013

Recomandarea 2013/105/CE/09-oct-2009 privind mobilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în vederea facilitării tranziţiei către o economie eficientă din punct de vedere energetic şi cu emisii reduse de carbon

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2013

Recomandarea 2013/112/UE/20-feb-2013 Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2013

Recomandarea 2013/142/UE/12-mar-2013 privind consolidarea desfăşurării democratice şi eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2013

Recomandarea 2013/165/UE/27-mar-2013 privind prezenţa toxinelor T-2 şi HT-2 în cereale şi în produsele pe bază de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2013

Recomandarea 2013/172/UE /05-apr-2013 privind un cadru comun pentru un sistem de identificare unică a dispozitivelor medicale în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2013

Recomandarea 93/13/COL/21-feb-2013 privind un plan coordonat de control pentru stabilirea prevalentei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2013

Recomandarea 2013/179/UE/09-apr-2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2013

Recomandare din 14-apr-2013 privind punerea în aplicare a Planului de acţiune al Uniunii Europene şi al Autorităţii Palestiniene din cadrul politicii europene de vecinătate

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2013

Recomandarea 2013/396/UE/11-iun-2013 privind principii comune aplicabile acţiunilor colective în încetare şi în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2013

Recomandarea 2013/461/UE/17-sep-2013 privind principiile care guvernează SOLVIT

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2013

Recomandarea 2013/466/UE/11-sep-2013 privind obligaţii consecvente de nediscriminare şi metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenţei şi optimizarea mediului de investiţii în bandă largă

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2013

Recomandarea 2013/473/UE/24-sep-2013 privind auditurile şi evaluările efectuate de organismele notificate în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2013

Recomandarea 2013/637/UE/04-nov-2013 de modificare a Recomandării 2006/576/CE a Comisiei în ceea ce priveşte toxinele T-2 şi HT-2 în hrana combinată pentru pisici

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2013

Recomandarea 2013/647/UE/08-nov-2013 privind analizele nivelurilor de acrilamidă din alimente

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2013

Recomandarea 2013/711/UE/03-dec-2013 privind reducerea prezenţei dioxinelor, a furanilor şi a bifenililor policloruraţi în produsele alimentare şi în hrana pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2013

Recomandarea 1/16-dec-2013 privind punerea în aplicare a planului de acţiune UE-Maroc în cadrul PEV pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013 - 2017)

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2013