Rasfoire documente

Protocol din 06-mai-2010 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, referitor la evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA)

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2013

Protocol din 14-oct-1994 privind protecţia Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării şi exploatării platformei continentale, a fundului mării şi a subsolului marin

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2013

Protocol din 13-iun-2012 privind preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2013

Protocol din 19-dec-2012 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Haşemit al Iordaniei la programele Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2013

Protocol din 09-ian-2013 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Cote d'Ivoire (2013-2018)

publicat in Jurnalul Oficial 170L din 2013

Protocol din 12-sep-1997 de amendare a Convenţiei de la Viena din 1963 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2013

Protocol din 24-apr-2013 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Gaboneză

publicat in Jurnalul Oficial 250L din 2013

Protocolul 1/29-apr-2008 privind schimburile comerciale între serbia şi comunitate cu produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 2/29-apr-2008 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 3/29-apr-2008 privind definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord între Comunitate şi Serbia

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 4/29-apr-2008 privind transporturile terestre

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 5/29-apr-2008 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 6/29-apr-2008 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocolul 7/29-apr-2008 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2013

Protocol din 29-oct-2013 la Acordul de cooperare şi uniune vamală dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica San Marino, pe de altă parte, privind participarea Republicii Croaţia, în calitate de parte contractantă, în urma aderării acesteia la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2013

Protocol din 18-nov-2013 între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2013

Protocol din 05-iul-2013 între Uniunea Europeană şi Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părţi

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2013