Rasfoire documente

Bugetul rectificativ 5/21-nov-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2013

Bugetul rectificativ 6/12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/83/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 6 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2012

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2013

Bugetul rectificativ 1/04-iul-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/464/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 1 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2013

Bugetul rectificativ 2/11-sep-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/688/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 2 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2013

Bugetul rectificativ 3/11-sep-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/689/EU, Euratom a bugetului rectificativ nr. 3 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2013

Bugetul rectificativ 4/11-sep-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/690/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 4 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2013

Bugetul rectificativ 5/11-sep-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/691/UE, Euratom a bugetului rectificativ nr. 5 al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2013