Rasfoire documente

Regulamentul 1/03-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2012

Regulamentul 3/04-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2012

Regulamentul 4/04-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2012

Regulamentul 5/19-dec-2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte aplicabile în Marea Neagră

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2012

Regulamentul 6/05-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2012

Regulamentul 2/04-ian-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite elemente de fixare din oţel inoxidabil şi părţi ale acestora, originare din Republica Populară Chineză şi Taiwan, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2012

Regulamentul 7/05-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1183/2005 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acţiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 8/06-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 9/06-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 10/06-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 2 şi 3 ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Regulamentul 11/09-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2012

Regulamentul 12/10-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2012

Regulamentul 13/06-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 14/09-ian-2012 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2010 privind importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză la importurile de anumite sârme din molibden expediate din Malaysia, declarate sau nu ca fiind originare din Malaysia, şi de încheiere a anchetei privind importurile expediate din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 15/10-ian-2012 de modificare pentru a 162-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 16/11-ian-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la alimentele congelate de origine animală destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 17/11-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului în ceea ce priveşte extinderea contingentelor tarifare comunitare pentru produse din iută şi fibre de nucă de cocos

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 18/11-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 19/11-ian-2012 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 20/11-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1-6 ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 2305/2003 pentru orz

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Regulamentul 21/11-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Vulture (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 22/11-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Fasola Wrzawska (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 23/11-ian-2012 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Dauno (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 24/12-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 25/12-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 26/12-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie-6 ianuarie 2012 în cadrul subcontingentului IV din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 27/12-ian-2012 privind taxa vamală minimă pentru zahăr care trebuie stabilită pentru cea de a patra invitaţie parţială de participare la licitaţie prevăzute în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2012

Regulamentul 28/11-ian-2012 de stabilire a cerinţelor de certificare pentru importul şi tranzitul anumitor produse compuse pe teritoriul Uniunii şi de modificare a Deciziei 2007/275/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1162/2009

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2012

Regulamentul 29/13-ian-2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2012

Regulamentul 30/13-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2012

Regulamentul 31/13-ian-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 ianuarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2012

Regulamentul 32/14-nov-2011 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1236/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui sistem de control şi de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2012

Regulamentul 33/16-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2012

Regulamentul 34/17-ian-2012 de modificare pentru a 163-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2012

Regulamentul 35/17-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2012

Regulamentul 36/18-ian-2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 37/18-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 38/18-ian-2012 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 6-13 ianuarie 2012 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 39/18-ian-2012 privind eliberarea licenţelor de import în cazul cererilor depuse în primele 7 zile din luna ianuarie 2012 în cadrul contingentului tarifar pentru carne de vită şi mânzat de calitate superioară gestionat prin Regulamentul (CE) nr. 620/2009

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 40/18-ian-2012 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 martie 2012-31 mai 2012

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 41/18-ian-2012 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 42/18-ian-2012 privind eliberarea licenţelor de import şi atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii ianuarie 2012 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2012

Regulamentul 45/19-ian-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul documentelor de circulaţie

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 46/19-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 47/19-ian-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 48/19-ian-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 49/19-ian-2012 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 50/19-ian-2012 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 51/19-ian-2012 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2012

Regulamentul 52/20-ian-2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte rubrica privind Statele Unite ale Americii din lista ţărilor terţe şi teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2012

Regulamentul 53/20-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2012

Regulamentul 54/23-ian-2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 55/23-ian-2012 privind punerea în aplicare a articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 56/23-ian-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 57/23-ian-2012 de suspendare a procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2011

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 58/23-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 59/23-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Regulamentul 60/16-ian-2012 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale, în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009, a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de ferosiliciu originar, printre altele, din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2012

Regulamentul 61/24-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 891/2009 în ceea ce priveşte administrarea zahărului concesii CXL

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2012

Regulamentul 62/24-ian-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte lista variabilelor-ţintă secundare referitoare la bunăstare pentru anul 2013

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2012

Regulamentul 63/24-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2012

Regulamentul 66/25-ian-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2012

Regulamentul 67/25-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2012

Regulamentul 43/17-ian-2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit disponibile pentru navele din UE în privinţa anumitor stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2012

Regulamentul 44/17-ian-2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităţilor de pescuit disponibile în apele UE şi, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2012

Regulamentul 68/26-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Regulamentul 69/26-ian-2012 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2012 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2012

Regulamentul 71/27-ian-2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 72/27-ian-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi de derogare de la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 73/27-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Regulamentul 64/23-ian-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI)

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2012

Regulamentul 65/24-ian-2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la indicatorii de schimbare a treptei de viteză şi de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2012

Regulamentul 74/27-ian-2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 75/30-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 76/30-ian-2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Holsteiner Katenschinken/ Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 77/30-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 78/30-ian-2012 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 971/2011 pentru anul de comercializare 2011/2012

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2012

Regulamentul 79/31-ian-2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă şi combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 80/31-ian-2012 de stabilire a listei substanţelor biologice sau chimice prevăzute la articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 81/31-ian-2012 privind refuzul autorizării Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 82/31-ian-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 83/31-ian-2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Regulamentul 84/01-feb-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa fenoximetilpenicilină

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 85/01-feb-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele farmacologic active şi clasificarea lor în funcţie de limitele maxime de reziduuri din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa altrenogest

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 86/01-feb-2012 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, în ceea ce priveşte substanţa lasalocid

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 87/01-feb-2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce priveşte condiţiile de aprobare a substanţei active cletodim

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 88/01-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 89/01-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2012

Regulamentul 70/18-ian-2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2012

Regulamentul 90/02-feb-2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 privind metodele de lucru ale Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană pentru efectuarea de inspecţii de standardizare

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2012

Regulamentul 91/02-feb-2012 privind autorizarea Bacillus subtilis (CBS 117162) ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi şi a porcilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei Krka d.d.)

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2012

Regulamentul 92/02-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2012

Regulamentul 93/03-feb-2012 privind autorizarea Lactobacillus plantarum (DSM 8862 şi DSM 8866) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2012

Regulamentul 94/03-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2012

Regulamentul 95/06-feb-2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1125/2010 în ceea ce priveşte centrele de intervenţie pentru cereale din Germania

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2012

Regulamentul 96/06-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2012

Regulamentul 97/06-feb-2012 de modificare pentru a 164-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu reţeaua Al-Qaida

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Regulamentul 98/07-feb-2012 privind autorizarea preparatului 6-fitază (EC 3.1.3.26) produs de Pichia pastoris (DSM 23036) ca aditiv furajer pentru hrana puilor de găină şi a curcanilor pentru îngrăşat, a puicuţelor crescute pentru ouat, a curcanilor crescuţi pentru reproducere, a găinilor ouătoare, a altor specii aviare pentru îngrăşat şi pentru ouat, a purceilor înţărcaţi, a porcilor pentru îngrăşat şi a scroafelor (titularul autorizaţiei: Huvepharma AD)

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Regulamentul 99/07-feb-2012 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2012

Regulamentul 102/27-ian-2012 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză şi Ucraina, extinsă la importurile de cabluri din oţel expediate din Maroc, Moldova şi Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din aceste ţări, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 şi de încheiere a procedurii de reexaminare în perspectiva expirării măsurilor privind importurile de cabluri din oţel originare din Africa de Sud, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2012