Rasfoire documente

Recomandarea 1/11-nov-2011 privind utilizarea unui raport tehnic pentru autocare şi autobuze în vederea facilitării monitorizării dispoziţiilor articolelor 1 şi 2 din anexa 2 la acord

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2012

Recomandarea 2012/73/UE/06-feb-2012 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de avertizare şi reacţie rapidă (EWRS)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2012

Recomandarea 2012/90/UE/14-feb-2012 privind orientările pentru prezentarea informaţiilor în vederea identificării loturilor de material forestier de reproducere, precum şi a informaţiilor care trebuie să fie indicate pe eticheta sau în documentul furnizorului

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2012

Recomandarea 2012/127/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/128/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/129/UE/21-feb-2012 privind descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2012

Recomandarea 2012/148/UE/09-mar-2012 privind pregătirile pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă

publicat in Jurnalul Oficial 73L din 2012

Recomandarea 2012/154/UE/15-mar-2012 privind monitorizarea prezenţei alcaloizilor din cornul secarei în hrana pentru animale şi produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2012

Recomandarea 2005/251/EC/11-mar-2005 privind Carta europeană a cercetătorilor şi un Cod de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Recomandarea 2012/417/UE/17-iul-2012 privind accesul la informaţiile ştiinţifice şi conservarea acestora

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2012

Recomandare din 03-oct-2012 privind punerea în aplicare a planului de acţiune UE-Iordania în cadrul PEV

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2012

Recomandarea 2012/771/UE/06-dec-2012 privind măsuri menite să încurajeze ţările terţe să aplice standarde minime de bună guvernanţă în chestiuni fiscale

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Recomandarea 2012/772/UE/06-dec-2012 privind planificarea fiscală agresivă

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Recomandarea 2012/798/UE/12-dec-2012 privind procedura de notificare prevăzută la articolul 22 alineatul (3) din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012