Rasfoire documente

Notificare din 14-apr-2012 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2012

Notificare din 11-mai-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2012

Notificare din 30-mai-2012 privind intrarea în vigoare a unui Acord privind comerţul cu banane între Uniunea Europeană şi Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexic, Nicaragua, Panama, Peru şi Venezuela

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2012

Notificare din 02-iun-2012 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2012

Notificare din 21-aug-2012 privind încetarea Acordului între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind comerţul cu anumite produse din oţel şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1342/2007 al Consiliului privind aplicarea unor restricţii asupra importurilor de anumite produse din oţel din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2012

Notificare din 30-oct-2012 privind intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2012

Notificare din 22-nov-2012 privind intrarea în vigoare, între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei, a Înţelegerii între Uniunea Europeană şi Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Confederaţia Elveţiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia Europeană în exercitarea competenţelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană şi a Protocolului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind modalităţile tehnice adoptate în temeiul acordului menţionat

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii conţinute în acordul actual de parteneriat şi cooperare UE-Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la introducerea sau creşterea taxelor la export pentru materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012

Notificare din 19-dec-2012 privind aplicarea provizorie a Acordului între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind comerţul cu părţi şi componente de autovehicule între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 349L din 2012