Rasfoire documente

Orientarea BCE/2011/27/21-dec-2011 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2012/38/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2012

Orientarea BCE/2011/23/09-dec-2011 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (reformare) (2012/120/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2012

Orientarea BCE/2012/13/18-iul-2012 privind TARGET2-Securities (2012/473/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2012

Orientarea BCE/2012/18/02-aug-2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9 (2012/476/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2012

Orientarea BCE/2012/16/20-iul-2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2012

Orientarea BCE/2012/23/10-oct-2012 de modificare a Orientării BCE/2012/18 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2012

Orientarea BCE/2012/21/26-sep-2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2012

Orientarea BCE/2012/25/26-nov-2012 de modificare a Orientării BCE/2011/14 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Orientarea BCE/2012/29/10-dec-2012 de modificare a Orientării BCE/2010/20 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012