Rasfoire documente

Directiva 2012/1/UE/06-ian-2012 de modificare a anexei I la Directiva 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cultura de Oryza sativa

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2012

Directiva 2011/92/UE/13-dec-2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2012

Directiva 2012/2/UE/09-feb-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru includerea oxidului de cupru (II), a hidroxidului de cupru (II) şi a carbonatului bazic de cupru ca substanţe active în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Directiva 2012/3/UE/09-feb-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bendiocarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2012

Directiva 2012/4/UE/22-feb-2012 de modificare a Directivei 2008/43/CE de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2012

Directiva 2012/7/UE/02-mar-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a părţii III din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Directiva 2012/8/UE/02-mar-2012 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2012

Directiva 2012/9/UE/07-mar-2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare şi vânzare a produselor din tutun

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2012

Directiva 2012/5/UE/14-mar-2012 de modificare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Directiva 2012/6/UE/14-mar-2012 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale în ceea ce priveşte microentităţile

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2012

Directiva 2012/10/UE/22-mar-2012 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 85L din 2012

Directiva 2012/11/UE/19-apr-2012 de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2012

Directiva 2012/12/UE/19-apr-2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 115L din 2012

Directiva 2012/14/UE/08-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metilnonilcetonei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Directiva 2012/15/UE/08-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii extractului de margosa ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2012

Directiva 2012/16/UE/10-mai-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului clorhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2012

Directiva 2012/13/UE/22-mai-2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2012

Directiva 2012/17/UE/13-iun-2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2005/56/CE şi 2009/101/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte interconectarea registrelor centrale, ale comerţului şi ale societăţilor

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2012

Directiva 2012/20/UE/06-iul-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flufenoxuronului ca substanţă activă pentru tipul de produs 8 în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2012

Directiva 2012/18/UE/04-iul-2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2012

Directiva 2012/19/UE/04-iul-2012 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2012

Directiva 2012/21/UE/02-aug-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2012

Directiva 2012/22/UE/22-aug-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii carbonatului de didecil-dimetil-amoniu ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2012

Directiva 2012/23/UE/12-sep-2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce priveşte termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia şi data de abrogare a anumitor directive

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2012

Directiva 2012/24/UE/08-oct-2012 de modificare a Directivei 86/297/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor şi la protecţia acestora, în scopul adaptării dispoziţiilor sale tehnice

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2012

Directiva 2012/25/UE/09-oct-2012 de stabilire a procedurilor de informare pentru schimbul, între statele membre, de organe umane destinate transplantului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2012

Directiva 2012/31/UE/25-oct-2012 de modificare a anexei IV la Directiva 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte lista speciilor de peşti sensibili la septicemie hemoragică virală şi eliminarea rubricii referitoare la sindromul ulceros epizootic

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2012

Directiva 2012/26/UE/25-oct-2012 de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveşte farmacovigilenţa

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Directiva 2012/28/UE/25-oct-2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2012

Directiva 2012/32/UE/25-oct-2012 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2012

Directiva 2012/27/UE/25-oct-2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2012

Directiva 2012/29/UE/25-oct-2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2012

Directiva 2012/30/UE/25-oct-2012 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2012

Directiva 2012/36/UE/19-nov-2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Directiva 2012/37/UE/22-nov-2012 de modificare a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE şi 66/402/CEE în ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească seminţele de Galega orientalis Lam., greutatea maximă a unui lot de seminţe de anumite specii de plante furajere şi dimensiunea eşantionului de Sorghum spp.

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2012

Directiva 2012/38/UE/23-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2012

Directiva 2012/33/UE/21-nov-2012 de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/39/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 2006/17/CE în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru testarea ţesuturilor şi a celulelor umane

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/40/UE/26-nov-2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/41/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active acid nonanoic la tipul de produs 2

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/42/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/43/UE/26-nov-2012 de modificare a unor rubrici din anexa I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/44/UE/26-nov-2012 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2012

Directiva 2012/45/UE/03-dec-2012 de adaptare, pentru a doua oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2012

Directiva 2012/34/UE/21-nov-2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2012

Directiva 2012/35/UE/21-nov-2012 de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2012

Directiva 2012/50/UE/10-oct-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Directiva 2012/51/UE/10-oct-2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2012

Directiva 2012/46/UE/06-dec-2012 de modificare a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2012

Directiva 2012/52/UE/20-dec-2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012