Rasfoire documente

Acord din 05-sep-2011 de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) şi Guvernul Australiei în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2012

Acord din 16-dec-2011 sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federaţia Rusă în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2012

Acord din 16-dec-2011 între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse privind comerţul cu părţi şi componente de autovehicule între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2012

Acord din 16-dec-2011 sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la introducerea sau creşterea taxelor la export pentru materii prime

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2012

Acord din 16-dec-2011 sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi guvernul Federaţiei Ruse cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii conţinute în acordul actual de parteneriat şi cooperare UE-Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2012

Acord din 14-iul-2011 între Uniunea Europeană şi Georgia cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2012

Acord din 19-mar-2012 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Uniunea Europeană şi Republica Algeriană Democratică şi Populară

publicat in Jurnalul Oficial 99L din 2012

Acord din 29-aug-2009 INTERIMAR de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est şi de Sud, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2012

Acord din 18-apr-2012 Între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de instituire a cadrului de participare a Noii Zeelande la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2012

Acord din 05-iun-2012 între Uniunea Europeană şi Republica Albania de instituire a cadrului de participare a Republicii Albania la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2012

Acord din 29-sep-2011 între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia (TRADUCERE)

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2012

Acord din 27-iul-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Liberia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2012

Acord din 28-nov-2011 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Centraficană cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu lemn şi produse derivate care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2012

Acord din 11-mai-2012 între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Irak, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2012

Acord din 14-dec-2011 dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană privind utilizarea şi transferul de date din registrele cu numele pasagerilor către Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2012

Acord din 27-iul-2012 între Organizaţia pentru cooperare comună în materie de armament şi Uniunea Europeană privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 229L din 2012

Acord din 13-dec-2010 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 şi 3 şi a anexelor la acestea, precum şi privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2012

Acord din 08-nov-2010 între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte obişnuite

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2012

Acord din 26-iun-2012 PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2012

Acord din 02-dec-2010 PRIVIND SPAŢIUL AERIAN COMUN între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2012

Acord din 15-dec-2010 EURO-MEDITERANEEAN PRIVIND SERVICIILE AERIENE între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2012

Acord din 29-oct-2012 între Uniunea Europeană şi fosta Republică iugoslavă a Macedoniei de stabilire a unui cadru pentru participarea fostei Republici iugoslave a Macedoniei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2012

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2012

Acord din 26-iun-2012 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în Lista EU anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Acord din 18-iun-2012 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre prelucrată prevăzute în Lista UE anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 351L din 2012

Acord din 26-iun-2012 COMERCIAL între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Peru şi Ecuador, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 354L din 2012

Acord din 23-feb-2012 între Uniunea Europeană şi Noua Zeelandă de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii

publicat in Jurnalul Oficial 356L din 2012

Acord din 23-feb-2012 între Uniunea Europeană şi Australia de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind recunoaşterea reciprocă în materie de evaluare a conformităţii, de certificate şi de marcaje

publicat in Jurnalul Oficial 359L din 2012