Rasfoire documente

Regulamentul 1/04-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2010

Regulamentul 2/04-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2010

Regulamentul 3/04-ian-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1290/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2010

Regulamentul 4/05-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2010

Regulamentul 5/05-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2010

Regulamentul 6/05-ian-2010 privind deschiderea unei reexaminări a Regulamentelor (CE) nr. 1292/2007 şi (CE) nr. 367/2006 ale Consiliului (care instituie taxe antidumping şi taxe compensatorii definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India şi extind taxele respective la importurile produsului menţionat expediate din, printre altele, Israel), pentru a examina posibilitatea de exceptare a unui exportator israelian de la măsurile respective, eliminarea taxei antidumping pentru importurile provenind de la acel exportator şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a importurilor provenind de la acel exportator

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2010

Regulamentul 7/22-dec-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 8/23-dec-2009 privind autorizarea serinproteazei produse de Bacillus licheniformis (DSM 19670) ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei DSM Nutritional Products Ltd, reprezentat de DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 9/23-dec-2009 privind autorizarea endo-1,4-beta-xilanazei produse de Trichoderma reesei (ATTC PTA 5588) ca aditiv pentru hrana puilor de găină pentru îngrăşat, găinilor ouătoare, raţelor şi curcanilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 10/06-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 11/06-ian-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1290/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Regulamentul 12/22-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1996 de suspendare temporară a taxelor autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite produse industriale, agricole şi de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2010

Regulamentul 13/07-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2010

Regulamentul 14/07-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2010

Regulament din 03-dec-2009 DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ AL COMITETULUI REGIUNILOR

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2010

Regulamentul 15/07-ian-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2010

Regulamentul 16/08-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2010

Regulamentul 17/08-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 în ceea ce priveşte recunoaşterea provinciei italiene Veneţia ca zonă protejată de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Regulamentul 18/08-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Regulamentul 19/11-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Regulamentul 20/12-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Arzua-Ulloa (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Regulamentul 21/12-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Regulamentul 22/12-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Regulamentul 23/12-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Regulamentul 24/13-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jihoceskâ Niva (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Regulamentul 25/13-ian-2010 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 în ceea ce priveşte reducerea cuantumului ajutoarelor pentru agricultori în Grecia pentru 2009

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Regulamentul 26/12-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Regulamentul 27/13-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Regulamentul 28/13-ian-2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada cuprinsă între 1 şi 8 ianuarie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 955/2005 pentru orezul originar din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Regulamentul 29/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Skilandis (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 30/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pesca di Verona (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 31/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Idrijski zlikrofi (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 32/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jihoceskâ Zlatâ Niva (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 33/12-ian-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 34/14-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 35/14-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 38/15-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2010

Regulamentul 39/15-ian-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2010

Regulamentul 40/15-ian-2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 11 şi 12 ianuarie 2010 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2010

Regulamentul 36/03-dec-2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2010

Regulamentul 41/18-ian-2010 de corectare a versiunilor în limbile franceză, letonă şi poloneză ale Regulamentului (CE) nr. 546/2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 2771/75, (CEE) nr. 2777/75 şi (CEE) nr. 2783/75 ale Consiliului în sectorul ouălor şi păsărilor de curte

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 42/15-ian-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 43/18-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 44/18-ian-2010 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii ianuarie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 45/18-ian-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 39/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 37/22-dec-2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2010

Regulamentul 46/19-ian-2010 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 în ceea ce priveşte perioada de îndeplinire în România a planului de distribuţie a produselor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune pe anul 2009

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 47/19-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1173/2009 în ceea ce priveşte centrele de intervenţie pentru grâu dur şi orez din România

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 48/19-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 49/19-ian-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru conservele de ciuperci în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 50/20-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2010

Regulamentul 51/20-ian-2010 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 8-15 ianuarie 2010 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2010

Regulamentul 52/20-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2010

Regulamentul 54/19-ian-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de etanolamine originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 55/21-ian-2010 de interzicere a pescuitului de merlan în zona ICES IV şi în apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 56/21-ian-2010 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în zona ICES IV şi în apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 57/21-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 58/21-ian-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 59/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 60/21-ian-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 61/21-ian-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 62/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 63/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 64/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 65/21-ian-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 68/22-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2010

Regulamentul 69/22-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2010

Regulamentul 53/14-ian-2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE şi, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 şi (CE) nr. 1287/2009

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2010

Regulamentul 70/25-ian-2010 de modificare pentru a 119-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2010

Regulamentul 71/25-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2010

Regulamentul 72/26-ian-2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecţiilor Comisiei în domeniul securităţii aeronautice

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 73/26-ian-2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 74/26-ian-2010 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2336/2003, (CE) nr. 341/2007, (CE) nr. 1580/2007 şi (CE) nr. 376/2008 în ceea ce priveşte condiţiile de efectuare şi forma notificărilor către Comisie

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 75/26-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 76/26-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Regulamentul 77/19-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 452/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de mese de călcat originare, inter alia, din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 78/27-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 33/2008 în privinţa domeniului de aplicare şi a perioadei acordate în cadrul procedurii ordinare autorităţii pentru adoptarea concluziilor sale cu privire la includerea anumitor substanţe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 79/27-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Regulamentul 80/28-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA)

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 81/28-ian-2010 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Irish whiskey pentru perioada 2009-10

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 82/28-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 83/28-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 84/28-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 85/28-ian-2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2010

Regulamentul 66/25-nov-2009 privind eticheta UE ecologică

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2010

Regulamentul 67/30-nov-2009 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2010

Regulamentul 86/29-ian-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte definiţia produselor pescăreşti şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2009 în ceea ce priveşte schimbul de informaţii referitoare la inspectarea navelor de pescuit din ţările terţe şi acordurile administrative privind certificatele de captură

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 87/29-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 88/29-ian-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Regulamentul 89/01-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2010

Regulamentul 90/01-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2010

Regulamentul 91/02-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 privind stabilirea unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce priveşte lista mărfurilor excluse din statistici, comunicarea de informaţii de către administraţia fiscală şi evaluarea calităţii

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2010

Regulamentul 92/02-feb-2010 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe, în ceea ce priveşte schimbul de date între autorităţile vamale şi autorităţile statistice naţionale, elaborarea statisticilor şi evaluarea calităţii

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2010

Regulamentul 93/02-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2010

Regulamentul 94/03-feb-2010 de fixare a unei limite cantitative suplimentare pentru exporturile de zahăr peste cotă pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Regulamentul 95/03-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Regulamentul 96/04-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1982/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre, în ceea ce priveşte pragul de simplificare, comerţul pe caracteristici de întreprindere, mărfurile şi mişcările specifice şi codurile privind natura tranzacţiei

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 97/04-feb-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Pizza Napoletana (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 98/04-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Regulamentul 99/04-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010