Rasfoire documente

Rectificare din 07-ian-2010 la Directiva 2009/164/UE a Comisiei din 22 decembrie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Rectificare din 12-ian-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Rectificare din 23-ian-2010 Rectificare din 23 ianuarie 2010 la Addendum

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2010

Rectificare din 28-ian-2010 la Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Rectificare din 28-ian-2010 la Regulamentul (UE) nr. 23/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE şi, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 şi (CE) nr. 1287/2009

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Rectificare din 30-ian-2010 la Decizia 2009/867/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de exceptare a anumitor părţi de la extinderea la anumite componente de biciclete a taxei antidumping cu privire la biciclete originare din Republica Populară Chineză instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului, menţinut şi modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, şi de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinsă la anumite piese componente de biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Rectificare din 04-feb-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby şi oprit al echipamentelor electrice şi electronice de uz casnic şi de birou

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Rectificare din 16-feb-2010 la Decizia 2010/75/UE a Comisiei din 5 februarie 2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalenta Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2010

Rectificare din 17-feb-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1226/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2010

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2010

Rectificare din 18-feb-2010 la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2010

Rectificare din 02-mar-2010 la Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare pentru a 120-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Rectificare din 02-mar-2010 la Regulamentul (UE) nr. 70/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010 de modificare pentru a 119-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Rectificare din 09-mar-2010 la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Rectificare din 09-mar-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1194/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Rectificare din 10-mar-2010 la Regulamentul (CE) nr. 822/2009 al Comisiei din 27 august 2009 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime ale reziduurilor pentru azoxistrobin, atrazin, clormequat, ciprodinil, ditiocarbamaţi, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triiodură de potasiu, spirotetramat, tetraconazol şi tiram din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Rectificare din 16-mar-2010 la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea controalelor şi formalităţilor în ceea ce priveşte transportul mărfurilor şi privind măsurile vamale de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 66L din 2010

Rectificare din 22-mar-2010 la Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2010

Rectificare din 22-mar-2010 la Decizia Consiliului 2008/79/CE, Euratom din 20 decembrie 2007 de modificare a Protocolului privind Statutul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2010

Rectificare din 24-mar-2010 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 78L din 2010

Rectificare din 10-apr-2010 la Decizia 2009/488/CE, Euratom a Comisiei din 11 iunie 2009 privind încheierea Memorandumului de înţelegere dintre Comisia Europeană şi Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2010

Rectificare din 16-apr-2010 la Regulamentul (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2010

Rectificare din 20-apr-2010 la Regulamentul (UE) nr. 318/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 98L din 2010

Rectificare din 22-apr-2010 la Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Rectificare din 29-apr-2010 la Regulamentul (CE) nr. 67/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Rectificare din 06-mai-2010 la Directiva 2010/17/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii malationului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Rectificare din 05-iun-2010 la Regulamentul (UE) nr. 490/2010 al Comisiei din 3 iunie 2010 privind decizia de a nu stabili un preţ minim de vânzare pentru prima invitaţie separată de participare la licitaţie pentru vânzarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (UE) nr. 477/2010

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2010

Rectificare din 05-iun-2010 la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2010

Rectificare din 11-iun-2010 la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de ţări terţe, teritorii sau părţi ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale şi carne proaspătă, precum şi a cerinţelor de certificare sanitar veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2010

Rectificare din 15-iun-2010 la Regulamentul (CE) nr. 948/2009 al Comisiei din 30 septembrie 2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Rectificare din 15-iun-2010 la Directiva 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1997 privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 149 din 2010

Rectificare din 19-iun-2010 la Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Rectificare din 25-iun-2010 la situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2009 - Bugetul rectificativ nr. 2

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Rectificare din 29-iun-2010 la Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2010

Rectificare din 07-iul-2010 la Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2010

Rectificare din 09-iul-2010 la Decizia 2010/376/UE a Comisiei din 2 iulie 2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite produse utilizate în spaţiul destinat somnului copiilor în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 174L din 2010

Rectificare din 14-iul-2010 la Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip ''master-feeder'' şi procedura de notificare

publicat in Jurnalul Oficial 179L din 2010

Rectificare din 21-iul-2010 la Regulamentul (UE) nr. 637/2010 al Comisiei din 19 iulie 2010 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2010

Rectificare din 22-iul-2010 la Decizia nr. 388/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 de acordare de asistenţă macrofinanciară Ucrainei

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Rectificare din 23-iul-2010 la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 163 din 30 iunie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2010

Rectificare din 29-iul-2010 la Decizia 2009/568/CE a Comisiei din 9 iulie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Rectificare din 29-iul-2010 la Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/140/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2010

Rectificare din 31-iul-2010 la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Rectificare din 31-iul-2010 la Decizia 2010/371/UE a Consiliului din 6 iunie 2010 privind încheierea consultărilor cu Republica Madagascar în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2010

Rectificare din 03-aug-2010 la Directiva 2003/23/CE a Comisiei din 25 martie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active imazamox, oxasulforon, etoxisulforon, formasulforon, oxadiargil şi ciazofamid

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2010

Rectificare din 04-aug-2010 la Decizia 2010/412/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2010

Rectificare din 06-aug-2010 la Decizia Atalanta/3/2010 (2010/317/PESC) a Comitetului politic şi de securitate din 28 mai 2010 privind numirea unui comandant al operaţiei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Rectificare din 06-aug-2010 la adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2010

publicat in Jurnalul Oficial 206L din 2010

Rectificare din 11-aug-2010 la Decizia 2010/397/UE a Consiliului din 3 iunie 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Rectificare din 14-aug-2010 la Decizia 2007/512/CE a Consiliului din 15 februarie 2007 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea în mod provizoriu a unei înţelegeri între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei cu privire la modalităţile de participare a acestor state la Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2010

Rectificare din 21-aug-2010 la Regulamentul (CE) nr. 72/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. 479/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr. 1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 şi (CE) nr. 315/2007

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Rectificare din 01-sep-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod şi zonele piscicole care exploatează aceste rezerve şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 24 decembrie 2008)

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2010

Rectificare din 01-sep-2010 la Decizia 2010/459/CE a Comisiei din 17 septembrie 2008 privind ajutorul de stat C 61/07 (ex NN 71/07) acordat de Grecia în favoarea Olympic Airways Services/Olympic Airlines (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 222 din 24 august 2010)

publicat in Jurnalul Oficial 231L din 2010

Rectificare din 08-sep-2010 la Regulamentul (UE) nr. 404/2010 al Comisiei din 10 mai 2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite roţi din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2010

Rectificare din 10-sept-2010 la Decizia (UE) nr. 462/2010 a Comisiei din 18 august 2010 referitoare la adoptarea unei decizii financiare privind un proiect-pilot pentru promovarea responsabilizării consumatorilor, a eficienţei şi stabilităţii pieţelor financiare europene prin intermediul formării asociaţiilor de consumatori şi a organizaţiilor similare

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2010

Rectificare din 16-sep-2010 la Directiva 2010/45/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Rectificare din 22-sep-2010 la Regulamentul (UE) nr. 401/2010 al Comisiei din 7 mai 2010 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2010

Rectificare din 23-sep-2010 la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziţionarea şi vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenţie publică

publicat in Jurnalul Oficial 249L din 2010

Rectificare din 30-sep-2010 la Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 74 din 15 martie 2008)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2010

Rectificare din 06-oct-2010 la Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2010

Rectificare din 07-oct-2010 la Regulamentul (UE) nr. 874/2010 al Comisiei din 5 octombrie 2010 privind autorizarea lasalocidului A sodiu ca aditiv pentru hrana curcanilor de cel mult 16 săptămâni [titularul autorizaţiei Alpharma (Belgia) BVBA] şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2430/1999

publicat in Jurnalul Oficial 264L din 2010

Rectificare din 12-oct-2010 la Regulamentul (UE) nr. 665/2010 al Comisiei din 23 iulie 2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2010

Rectificare din 13-oct-2010 la Directiva 2010/62/UE a Comisiei din 8 septembrie 2010 de modificare, în scopul adaptării dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE, 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2010

Rectificare din 16-oct-2010 la Decizia EUPOL RD Congo/1/2010 (2010/609/PESC) a Comitetului Politic şi de Securitate din 8 octombrie 2010 privind numirea şefului Misiunii EUPOL RD Congo

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2010

Rectificare din 20-oct-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control - Adaptare la procedura de reglementare cu control - Partea întâi

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2010

Rectificare din 22-oct-2010 la Decizia 2010/621/UE a Consiliului din 8 octombrie 2010 privind semnarea în numele Uniunii Europene a Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei cu privire la exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere a titularilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2010

Rectificare din 29-oct-2010 Rectificare la Decizia 2010/651/UE a Comisiei din 26 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/89/UE privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Rectificare din 04-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 36/2010 al Comisiei din 3 decembrie 2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 286L din 2010

Rectificare din 04-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 219/2010 al Consiliului din 15 martie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 53/2010 în ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi ca urmare a încheierii acordurilor bilaterale de pescuit cu Norvegia şi Insulele Feroe pentru 2010

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Rectificare din 11-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic şi clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Rectificare din 16-nov-2010 la Regulamentul (UE) nr. 1015/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de implementare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile maşinilor de spălat rufe de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2010

Rectificare din 17-nov-2010 la Decizia 2010/648/UE a Consiliului din 14 mai 2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2010

Rectificare din 20-nov-2010 la Acordul de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Rectificare din 01-dec-2010 la Regulamentul (UE) nr. 212/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Decizia 2010/432/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507x59122 (DAS01507-1xDAS-59122-7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Decizia 2010/428/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-0-00603-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 02-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2010

Rectificare din 03-dec-2010 la Acordul între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Rectificare din 04-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Rectificare din 08-dec-2010 la Directiva 2010/89/UE a Comisiei din 6 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei chinmerac ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Rectificare din 08-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Rectificare din 14-dec-2010 la Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecţie

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Rectificare din 21-dec-2010 la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2010