Rasfoire documente

Recomandarea 2010/19/UE/13-ian-2010 privind schimbul securizat de date electronice între statele membre în vederea verificării unicităţii cartelelor de conducător auto pe care le eliberează

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2010

Recomandarea 2010/101/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al şaptelea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/102/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/103/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/104/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/133/UE/02-mar-2010 privind prevenirea şi reducerea contaminării cu carbamat de etil a rachiului de fructe cu sâmburi şi a rachiului de marc de fructe cu sâmburi şi privind monitorizarea nivelurilor de carbamat de etil din băuturile menţionate

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Recomandarea 2010/159/UE/11-mar-2010 privind măsurile de autoprotecţie şi de prevenire a actelor de piraterie şi a atacurilor armate împotriva navelor

publicat in Jurnalul Oficial 67L din 2010

Recomandarea 2010/161/UE/17-mar-2010 privind monitorizarea substanţelor perfluoroalchilate în alimente

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2010

Recomandarea 2010/167/UE/19-mar-2010 privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV)

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Recomandarea 2010/190/UE/16-feb-2010 CONSILIULUI CĂTRE GRECIA pentru a pune capăt neconcordanţei cu orientările generale ale politicilor economice în Grecia şi a îndepărta riscul de punere în pericol a bunei funcţionări a uniunii economice şi monetare

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Recomandarea 2010/191/UE/22-mar-2010 privind domeniul de aplicare şi efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor şi monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Recomandarea 2010/238/UE/26-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Patrimoniul cultural şi schimbările globale: o nouă provocare pentru Europa''

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Recomandarea 2010/250/UE/28-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Un regim alimentar sănătos pentru o viaţă sănătoasă''

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Recomandarea 1/23-nov-2009 privind punerea în aplicare a Programului de asociere UE-Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Recomandarea 2010/253/UE/28-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Agricultura, siguranţa aprovizionării cu alimente şi schimbările climatice''

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2010

Recomandarea 2010/304/UE/12-mai-2010 privind utilizarea unei metode armonizate de clasificare şi raportare a plângerilor şi cererilor de informaţii din partea consumatorilor

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2010

Recomandarea 2010/307/UE/02-iun-2010 privind monitorizarea nivelului de acrilamidă din alimente

publicat in Jurnalul Oficial 137L din 2010

Recomandarea 2010/378/UE/05-iul-2010 privind evaluarea defecţiunilor în cadrul inspecţiilor tehnice auto, în conformitate cu Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Recomandarea 2010/379/UE/05-iul-2010 privind analiza de risc a defecţiunilor identificate în timpul controalelor tehnice rutiere (la vehiculele utilitare) în conformitate cu Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2010

Recomandarea 2010/572/UE/20-sept-2010 privind accesul reglementat la reţelele de acces de nouă generaţie (Next Generation Access Networks - NGA)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2010

Recomandarea 2010/635/Euratom/11-oct-2010 privind aplicarea articolului 37 din Tratatul Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010