Rasfoire documente

Protocolul 1/29-apr-2008 privind comerţul între Comunitate şi Serbia cu produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 2/29-apr-2008 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor,băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 3/29-apr-2008 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 4/29-apr-2008 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 5/29-apr-2008 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocolul 6/29-apr-2008 PROTOCOLUL NR. 6 din 29 aprilie 2008 - Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Protocol din 30-nov-2009 la Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Protocol din 09-dec-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Tunisiană de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Protocolul 1/28-oct-2009 privind regimul aplicabil importului în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Republica Arabă Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Protocolul 2/28-oct-2009 privind regimul aplicabil importului în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Republica Arabă Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Protocolul 1/15-oct-2007 privind schimburile comerciale între Muntenegru şi comunitate de produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 2/15-oct-2007 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 3/15-oct-2007 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord între Comunitate şi Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 4/15-oct-2007 privind transporturile terestre

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 5/15-oct-2007 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 6/15-oct-2007 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 7/15-oct-2007 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 8/15-oct-2007 privind principiile generale de participare a Muntenegrului la programele comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocol din 26-sep-2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare, prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană şi Insulele Solomon, pentru perioada 9 octombrie 2009-8 octombrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2010

Protocol din 24-iun-2010 de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la 25 şi 30 aprilie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 223L din 2010

Protocol din 30-sept-2009 privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Protocol din 11-nov-2010 între Comunitatea Europeană şi Republica Libaneză de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2010

Protocol din 29-nov-2010 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Uniunea Comorelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2010

Protocol din 20-dec-2010 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2010