Rasfoire documente

Proces Verbal din 08-mar-2010 DE RECTIFICARE A TRATATULUI ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE) ŞI REPUBLICA BULGARIA ŞI ROMÂNIA,PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 74L din 2010

Proces Verbal din 23-mar-2010 DE RECTIFICARE A TRATATULUI ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE) ŞI REPUBLICA BULGARIA ŞI ROMÂNIA, PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ, SEMNAT LA LUXEMBURG LA 25 APRILIE 2005

publicat in Jurnalul Oficial 82L din 2010