Rasfoire documente

Informare din 04-feb-2010 privind data intrării în vigoare a Tratatului OMPI privind drepturile de autor şi a Tratatului OMPI privind interpretările şi execuţiile şi fonogramele

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Informare din 06-mar-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2010

Informare din 06-mar-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2010

Informare din 06-mar-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2010

Informare din 06-mar-2010 cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2010

Informare din 08-iun-2010 privind data intrării în vigoare a Convenţiei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Informare din 27-iul-2010 privind data intrării în vigoare a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2010

Informare din 06-aug-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Australia privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2010

Informare din 19-aug-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 218L din 2010

Informare din 20-nov-2010 privind intrarea în vigoare a Acordului de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Informare din 29-dec-2010 cu privire la data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 343L din 2010