Rasfoire documente

Directiva 2010/1/UE/08-ian-2010 de modificare a anexelor II, III şi IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Directiva 2009/162/UE/22-dec-2009 de modificare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Directiva 2009/147/CE/30-nov-2009 privind conservarea păsărilor sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2010

Directiva 2010/2/UE/27-ian-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active clormequat

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2010

Directiva 2009/144/CE/30-nov-2009 privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 27L din 2010

Directiva 2010/3/UE/01-feb-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor III şi VI la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2010

Directiva 2010/4/UE/08-feb-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Directiva 2010/5/UE/08-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii acroleinei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Directiva 2010/6/UE/09-feb-2010 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte mercurul, gosipolul liber, nitriţii şi Mowrah, Bassia, Madhuca

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/7/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/8/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/9/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/10/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii substanţei brodifacum ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/11/UE/09-feb-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Directiva 2010/12/UE/16-feb-2010 de modificare a Directivelor 92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE privind structura şi nivelurile accizelor aplicate tutunului prelucrat şi a Directivei 2008/118/CE

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2010

Directiva 2010/14/UE/03-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii heptamaloxiloglucanului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Directiva 2010/15/UE/08-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fluopicolidului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Directiva 2010/16/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unei anumite instituţii din domeniul de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/17/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii malationului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/20/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a elimina tolilfluanidul ca substanţă activă şi privind retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/21/UE/12-mar-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinţa dispoziţiilor specifice privind substanţele clotianidin, thiamethoxam, fipronil şi imidacloprid

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Directiva 2010/18/UE/08-mar-2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES şi de abrogare a Directivei 96/34/CE

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2010

Directiva 2010/25/UE/18-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active penoxsulam, proquinazid şi spirodiclofen

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Directiva 2010/19/UE/09-mar-2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproşcare ale unor categorii de vehicule şi ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Directiva 2010/23/UE/16-mar-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Directiva 2010/24/UE/16-mar-2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2010

Directiva 2010/26/UE/31-mar-2010 de modificare a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de particule poluante provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile nerutiere

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Directiva 2010/22/UE/15-mar-2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE şi 87/402/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2000/25/CE şi 2003/37/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 91L din 2010

Directiva 2010/13/UE/10-mar-2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)

publicat in Jurnalul Oficial 95L din 2010

Directiva 2010/27/UE/23-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii triflumizolului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Directiva 2010/28/UE/23-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei active metalaxil

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Directiva 2010/29/UE/27-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active flonicamid (IKI-220)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Directiva 2010/33/UE/21-mai-2010 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Directiva 2010/32/UE/10-mai-2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Directiva 2010/34/UE/31-mai-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea domeniului de utilizare a substanţei active penconazol

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Directiva 2010/30/UE/19-mai-2010 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse al produselor cu impact energetic

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2010

Directiva 2010/31/UE/19-mai-2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2010

Directiva 2010/37/UE/17-iun-2010 de modificare a Directivei 2008/60/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru îndulcitori

publicat in Jurnalul Oficial 152L din 2010

Directiva 2010/38/UE/18-iun-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei active fluorură de sulfuril

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Directiva 2010/39/UE/22-iun-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinţa dispoziţiilor specifice privind substanţele active clofentezin, diflubenzuron, lenacil, oxadiazon, picloram şi piriproxifen

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Directiva 2010/36/UE/01-iun-2010 de modificare a Directivei 2009/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind regulile şi standardele de siguranţă pentru navele de pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 162L din 2010

Directiva 2010/42/UE/28-iun-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii FEN 560 (pudră din seminţe de schinduf) ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2010

Directiva 2010/35/UE/16-iun-2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE si 1999/36/CE ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2010

Directiva 2010/46/UE/02-iul-2010 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Directiva 2010/47/UE/05-iul-2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare care circulă în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Directiva 2010/48/UE/05-iul-2010 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2010

Directiva 2010/43/UE/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010

Directiva 2010/44/UE/01-iul-2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip ''master-feeder'' şi procedura de notificare

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2010

Directiva 2010/41/UE/07-iul-2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2010

Directiva 2010/45/UE/13-iul-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte normele privind facturarea

publicat in Jurnalul Oficial 189L din 2010

Directiva 2009/156/CE/30-nov-2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2010

Directiva 2010/40/UE/07-iul-2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2010

Directiva 2010/53/UE/07-iul-2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate transplantului

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2010

Directiva 2010/50/UE/10-aug-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2010

Directiva 2010/51/UE/11-aug-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii N,N-dietil-m-toluamidei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 211L din 2010

Directiva 2010/52/UE/11-aug-2010 de modificare, în vederea adaptării dispoziţiilor tehnice ale acestora, a Directivei 76/763/CEE a Consiliului cu privire la scaunele de însoţitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2010

Directiva 2010/54/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în vederea înnoirii includerii substanţei active azimsulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Directiva 2010/55/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului pentru a reînnoi includerea substanţei active azoxistrobin

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Directiva 2010/56/UE/20-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în vederea prelungirii includerii prohexadionului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 220L din 2010

Directiva 2010/58/UE/23-aug-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active iprodionă

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2010

Directiva 2010/57/UE/26-aug-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului pentru a reînnoi includerea substanţei active imazalil

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2010

Directiva 2010/59/UE/26-aug-2010 de modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 225L din 2010

Directiva 2010/60/UE/30-aug-2010 de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2010

Directiva 2010/61/UE/02-sept-2010 de adaptare, pentru prima dată, la progresul ştiinţific şi tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2010

Directiva 2010/62/UE/08-sept-2010 de modificare, în scopul adaptării dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE, 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2010

Directiva 2010/63/UE/22-sep-2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 276L din 2010

Directiva 2010/66/UE/14-oct-2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adăugată, prevăzută în Directiva 2006/112/CE, către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2010

Directiva 2010/67/UE/20-oct-2010 de modificare a Directivei 2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2010

Directiva 2010/69/UE/22-oct-2010 de modificare a anexelor la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2010

Directiva 2010/64/UE/20-oct-2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2010

Directiva 2010/65/UE/20-oct-2010 privind formalităţile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre şi de abrogare a Directivei 2002/6/CE

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Directiva 2010/70/UE/28-oct-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa datei de expirare pentru înscrierea în anexa I a substanţei active carbendazim

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Directiva 2010/71/UE/04-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Directiva 2010/72/UE/04-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Directiva 2010/74/UE/09-nov-2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active dioxid de carbon la tipul de produs 18

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2010

Directiva 2010/77/UE/10-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa datelor de expirare pentru includerea în anexa I a anumitor substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2010

Directiva 2010/68/UE/22-oct-2010 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2010

Directiva 2010/79/UE/19-nov-2010 privind adaptarea la progresul tehnic a anexei III la Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2010

Directiva 2010/80/UE/22-nov-2010 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte lista produselor din domeniul apărării

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2010

Directiva 2010/81/UE/25-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active 2-fenil-fenol

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2010

Directiva 2010/82/UE/29-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea utilizării substanţei active tetraconazol

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2010

Directiva 2010/83/UE/30-nov-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii napropamidului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2010

Directiva 2010/85/UE/02-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fosfurii de zinc ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/941/CE

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Directiva 2010/86/UE/02-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii haloxifop-P ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2010

Directiva 2010/87/UE/03-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fenbuconazolului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2010

Directiva 2010/89/UE/06-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei chinmerac ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 320L din 2010

Directiva 2010/90/UE/07-dec-2010 modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii iridabenului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2010

Directiva 2010/88/UE/07-dec-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte durata obligaţiei de respectare a cotei-standard minime

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2010

Directiva 2010/73/UE/24-nov-2010 de modificare a Directivei 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Directiva 2010/91/UE/10-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii metosulamului ca substanţă activă şi de modificare a Deciziei 2008/934/CE

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2010

Directiva 2010/76/UE/24-nov-2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE şi a Directivei 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare

publicat in Jurnalul Oficial 329L din 2010

Directiva 2010/78/UE/24-nov-2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe)

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2010

Directiva 2010/75/UE/24-nov-2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)

publicat in Jurnalul Oficial 334L din 2010

Directiva 2010/92/UE/21-dec-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii bromuconazolului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 338L din 2010

Directiva 2010/84/UE/15-dec-2010 de modificare, în ceea ce priveşte farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2010