Rasfoire documente

Decizia 2010/1/UE/23-dec-2009 privind prelungirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2010

Decizia 2010/2/UE/24-dec-2009 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2010

Decizia 2010/4/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Bulgariei să utilizeze statistici pentru anii anteriori penultimului an şi să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/5/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Irlandei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/6/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Spaniei să nu ţină seama de anumite categorii de operaţiuni pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/7/UE, Euratom/22-dec-2009 de autorizare a Italiei să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii TVA

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/8/UE, Euratom/22-dec-2009 de respingere a soluţiei propuse de Austria în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului referitor la calculul unei compensări a bazei resurselor proprii TVA care rezultă din restricţionarea dreptului la deducerea TVA-ului în temeiul articolului 176 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/9/UE/06-ian-2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ţarcurile de îmbăiat, suporturile pentru îmbăiat, căzile pentru îmbăiat şi suporturile acestora destinate sugarilor şi copiilor mici în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2010

Decizia 2010/3/CE/06-nov-2008 privind ajutorul de stat C 19/05 (ex N 203/05) acordat de Polonia în favoarea Stocznia Szczecinska

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2010

Decizia 2010/10/CE/20-nov-2009 privind acordarea unui ajutor de stat de către autorităţile din Republica Polonă pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2010

Decizia 2010/11/UE/07-ian-2010 privind cerinţele de siguranţă care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru dispozitivele de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon împotriva accesului copiilor, instalate de consumatori, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2010

Decizia 2010/12/UE/05-ian-2010 privind scutirea anumitor servicii financiare din sectorul poştal din Italia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2010

Decizia 2010/13/CE/30-sep-2009 cu privire la schema de ajutor C 2/09 (ex N 221/08 şi N 413/08), pe care Germania intenţionează să o acorde pentru modernizarea condiţiilor generale pentru investiţiile de capital

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2010

Decizia BCE/2009/25/10-dec-2009 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Decizia 2010/16/PESC/JAI /30-nov-2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Decizia 2010/17/CE/29-oct-2009 privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Decizia 2010/18/CE/26-nov-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Decizie din 30-mar-2009 privind majorarea capitalului Băncii Europene de Investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Decizia 2010/27/CE/17-iun-2009 privind schema de consolidare a datoriilor împovărătoare ale cooperativelor agricole şi ale exploataţiilor agricole aplicată în Regiunea Lazio (Italia) în temeiul Legii regionale nr. 52/1994 şi refinanţată prin articolul 257 din Legea regională nr. 10 din 10 mai 2001

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2010

Decizia 2010/28/CE/28-iul-2009 de modificare a listei substanţelor din plante, a preparatelor din plante şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2010

Decizia 2010/29/UE/18-ian-2010 de numire a unor membri şi a unor supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Decizia 2010/30/UE/09-dec-2009 de modificare a listei substanţelor vegetale, a preparatelor din plante şi a combinaţiilor acestora în vederea utilizării în medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Decizia 2010/31/UE/18-ian-2010 de numire a trei membri belgieni şi a doi supleanţi belgieni în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/32/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenţia Schengen din 1990 de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare şi funcţionare ale funcţiei de suport tehnic a Sistemului de Informaţii Schengen (C.SIS)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/33/CE, Euratom/30-nov-2009 de numire a unui avocat general la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/35/CE/28-oct-2009 referitor la ajutoarele acordate de Italia pentru restructurarea cooperativelor din sectorul pescuitului şi a consorţiilor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2010

Decizia 2010/37/CE/27-nov-2009 privind Anul European al Activităţilor de Voluntariat care Promovează Cetăţenia Activă (2011)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Decizia 2010/38/CE/21-oct-2008 privind ajutorul de stat C 20/08 (fost N 62/08) pe care Italia intenţionează să îl pună în aplicare prin modificarea schemei N 59/04 privind un mecanism temporar de protecţie a sectorului construcţiilor navale

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Decizia 2010/39/UE/19-ian-2010 de autorizare a Republicii Portugheze în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolele 168, 193 şi 250 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2010

Decizia 2010/40/CE/25-nov-2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2010

Decizia 2010/15/UE/16-dec-2009 de stabilire a unui ghid de utilizare a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă ''RAPEX'' înfiinţat în temeiul articolului 12 şi a procedurii de notificare stabilite în temeiul articolului 11 din Directiva 2001/95/CE (Directiva privind siguranţa generală a produselor)

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2010

Decizia 2010/41/UE, Euratom/22-ian-2010 de adoptare a listei celorlalte personalităţi pe care le propune pentru a fi numite în calitate de membri ai Comisiei, de abrogare şi de înlocuire a Deciziei 2009/903/UE

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2010

Decizia 2010/48/CE/26-nov-2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Decizia 2010/49/CE/30-nov-2009 de stabilire a primelor regiuni pentru începerea activităţii Sistemului de informaţii privind vizele (VIS)

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2010

Decizia 2010/36/CE/29-apr-2008 privind semnarea şi încheierea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Decizia 2010/50/UE/25-ian-2010 de modificare a listei A din anexa 2 la Instrucţiunile consulare comune privind vizele pentru misiunile diplomatice şi funcţiile consulare, în ceea ce priveşte cerinţele în materie de vize pentru titularii de paşapoarte diplomatice din Arabia Saudită

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/51/UE/19-ian-2010 de modificare a Deciziei 2002/621/CE privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Selecţia Personalului Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/52/UE/27-ian-2010 privind contribuţia financiară a Uniunii la programul pentru controlul organismelor dăunătoare plantelor şi produselor din plante în departamentele franceze de peste mări pentru anul 2010

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/53/PESC/30-nov-2009 privind încheierea Acordului între Australia şi Uniunea Europeană privind securitatea informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Decizia 2010/42/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică alpină

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2010

Decizia 2010/43/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2010

Decizia 2010/44/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică continentală

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2010

Decizia 2010/45/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneeană

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2010

Decizia 2010/46/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică boreală

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2010

Decizia 2010/54/CE/23-sep-2009 privind ajutorul pe care Polonia intenţionează să îl pună în aplicare pentru Dell Products (Poland) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07)

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2010

Decizia 2010/55/CE/13-iul-2009 privind ajutorul de salvare pentru întreprinderea ''Volailles du Périgord'' şi transformarea acestuia în ajutor de restructurare [C 31/08 (ex N 681/06)]

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2010

Decizia 2010/47/CE/06-nov-2008 privind ajutorul de stat C 17/05 (foste N 194/05 şi PL 34/04) acordat de Polonia societăţii Stocznia Gdynia

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2010

Decizia 2010/56/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plată din Belgia, Germania, Malta, Portugalia şi România privind cheltuielile finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Decizia 2010/57/UE/03-feb-2010 de stabilire a unor garanţii sanitare pentru transportul ecvideelor aflate în tranzit pe teritoriile enumerate în anexa I la Directiva 97/78/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2010

Decizia 2010/58/UE/01-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Grecia, Portugalia şi Finlanda privind cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/59/UE/01-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Belgia, Germania, Spania, Portugalia şi Slovacia privind cheltuielile finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/60/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor agenţiei de plăţi din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/61/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Germania şi Portugalia privind cheltuielile finanţate din Fondul european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare, pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2010

Decizia 2010/62/UE/04-feb-2010 de închidere a conturilor unor agenţii de plăţi din Grecia, Malta, Portugalia şi Finlanda privind cheltuielile finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/63/UE/04-feb-2010 de extindere a perioadei de aplicare a Deciziei 2006/210/CE

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/64/UE/05-feb-2010 privind gradul de adecvare a autorităţilor competente din anumite ţări terţe în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/65/UE/05-feb-2010 de modificare a Deciziei 2005/880/CE de acordare a unei derogări solicitate de Ţările de Jos în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/66/UE/05-feb-2010 de modificare a Deciziei 2009/719/CE de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele anuale de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/67/UE/05-feb-2010 de instituire a Consiliului partenerilor GMES

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2010

Decizia 2010/68/UE/02-feb-2010 de închidere a conturilor agenţiei de plăţi din Malta privind cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/69/UE/08-feb-2010 de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/70/UE/08-feb-2010 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/71/UE/08-feb-2010 privind neincluderea diazinonului în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/72/UE/08-feb-2010 privind neincluderea anumitor substanţe în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2010

Decizia 2010/73/UE/25-ian-2010 de abrogare a Deciziei 2009/472/CE şi privind măsurile necesare în urma procedurii de consultare cu Republica Islamică Mauritania în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/74/UE/04-feb-2010 de modificare a Deciziei 2005/629/CE de instituire a unui Comitet ştiinţific, tehnic şi economic pentru pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/75/UE/05-feb-2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru efectuarea, în statele membre, a unui program coordonat de monitorizare cu privire la prevalenta Listeria monocytogenes în anumite produse alimentare gata pentru consum

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/76/UE/09-feb-2010 de acordare a unei perioade de tranziţie pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul acvaculturii în ceea ce priveşte Republica Cehă, Germania, Grecia, Austria, Polonia, Portugalia şi Slovenia

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/77/UE/09-feb-2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/78/UE/09-feb-2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarului pentru terbutrin care urmează a fi examinat în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/79/CE/19-oct-2009 de modificare a Deciziilor 2006/679/CE şi 2006/860/CE privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele sistemului feroviar transeuropean convenţional şi sistemului feroviar transeuropean de mare viteză

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2010

Decizia 2010/80/UE/09-feb-2010 de numire a Comisiei Europene

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/81/UE/09-feb-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte adezivii pentru plăci ceramice

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/82/UE/09-feb-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte materialele pentru tapet mural decorativ sub formă de rulouri şi panouri

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/83/UE/09-feb-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte pastele de rostuit cu uscare în aer

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/84/UE/09-feb-2010 de stabilire a unui nou termen limită pentru depunerea dosarelor pentru anumite substanţe care urmează a fi examinate în cadrul programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/85/UE/09-feb-2010 de stabilire a claselor de performanţă privind comportarea la foc pentru anumite produse pentru construcţii în ceea ce priveşte şapele pe bază de ciment, şapele pe bază de sulfat de calciu şi şapele de pardoseală pe bază de răşini sintetice

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2010

Decizia 2010/86/UE,Euratom/20-ian-2010 privind alegerea Ombudsmanului European

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2010

Decizia 2010/87/UE/05-feb-2010 privind clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator stabilite în ţări terţe în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2010

Decizia 2010/88/PESC/JAI/30-nov-2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2010

Decizia 2010/89/UE/09-feb-2010 privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 2010/90/CE/16-iun-2008 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 2010/91/CE/10-nov-2009 privind încheierea unui acord sub forma unui Protocol între Comunitatea Europeană şi Republica Tunisiană de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de-o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 1/28-ian-2010 de înlocuire a tabelelor III şi IV litera (b) din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2010

Decizia 2010/92/PESC/15-feb-2010 de prelungire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2010

Decizia 2010/93/UE/18-dec-2009 de adoptare a unui program comunitar multianual pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului pentru perioada 2011-2013

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2010

Decizia 2010/95/CE/28-oct-2009 privind ajutorul de stat C 10/07 (ex NN 13/07) pus în aplicare de Ungaria cu privire la deduceri fiscale pentru dobânzile intragrup

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2010

Decizia 2010/96/PESC/15-feb-2010 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Decizia 2010/97/PESC/16-feb-2010 privind adaptarea şi prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor din Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Decizia 2010/98/UE/16-feb-2010 de numire a membrilor şi a supleanţilor în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate şi sănătate la locul de muncă

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Decizia 2010/99/UE/16-feb-2010 privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Decizia 2010/100/UE/19-feb-2010 de autorizare a ajutoarelor acordate de Finlanda în sectorul seminţelor şi al seminţelor de cereale pentru anul de recoltă 2010

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Decizia 2010/105/PESC/22-feb-2010 de prelungire a măsurilor restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/106/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/107/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/108/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/109/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/110/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/111/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010

Decizia 2010/112/PESC/22-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2010