Rasfoire documente

Acord din 30-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2010

Acord din 29-apr-2008 INTERIMAR privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2010

Acord din 13-ian-2010 între Australia şi Uniunea Europeană privind securitatea informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2010

Acord din 30-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2010

Acord din 30-nov-2009 între Comunitatea Europeană şi Uniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2010

Acord din 20-nov-2009 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Comunitatea Europeană şi Republica Ghana cu privire la asigurarea aplicării legislaţiei în domeniul forestier, guvernanta şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 70L din 2010

Acord din 15-feb-2010 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind stabilirea clauzelor şi condiţiilor de participare a Confederaţiei Elveţiene la programul ''Tineretul în acţiune'' şi la programul de acţiune în domeniul învăţării de-a lungul vieţii (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Acord din 24-mar-2010 între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operaţia Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Acord din 28-oct-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Arabă Egipt privind anumite măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea Protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind unele modificări ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Acord din 15-oct-2007 DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Acord din 20-mai-2010 DE PUNERE ÎN APLICARE între Comisia Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru activităţi de cooperare în domeniul cercetării în materie de securitate internă/civilă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Acord din 31-mai-2010 de la Geneva privind comerţul cu banane

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2010

Acord din 08-iun-2010 privind comerţul cu banane între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2010

Acord din 03-iun-2010 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Chile privind aplicarea cu titlu provizoriu a înţelegerii privind conservarea stocurilor de peşte-spadă din Pacificul de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2010

Acord din 01-iun-2010 între Guvernul Federaţiei Ruse şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2010

Acord din 19-mar-2010 între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Acord din 06-iul-2010 între Uniunea Europeană şi Principatul Liechtenstein privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 187L din 2010

Acord din 26-sep-2009 DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI INSULELE SOLOMON

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2010

Acord din 03-iun-2010 sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Insulele Solomon

publicat in Jurnalul Oficial 190L din 2010

Acord din 28-iun-2010 între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri teroriste

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2010

Acord din 17-dec-2009 privind transportul aerian dintre Canada şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2010

Acord din 12-aug-2010 între Uniunea Europeană şi Republica Uganda privind statutul misiunii aflate sub comanda Uniunii Europene în Uganda

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2010

Acord din 27-nov-2009 de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei în domeniul cercetării privind energia de fuziune

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2010

Acord din 06-nov-2009 de cooperare între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii India în domeniul cercetării energiei de fuziune

publicat in Jurnalul Oficial 242L din 2010

Acord din 30-sept-2009 între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind modalităţile de participare a statelor respective la activităţile Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 243L din 2010

Acord din 03-iun-2010 între Uniunea Europeană şi Guvernul Insulelor Feroe privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2010

Acord din 13-sept-2010 între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind procedurile de securitate pentru schimbul şi protecţia informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2010

Acord din 29-oct-2010 de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Regatul Norvegiei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2010

Acord din 26-oct-2009 între Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Acord din 22-iun-2010 de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 287L din 2010

Acord din 04-oct-2010 între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2010

Acord din 19-aug-2010 între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar SEE 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Acord din 28-iul-2010 între Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2010

Acord din 14-oct-2010 între Uniunea Europeană şi Republica Islamică Afganistan privind statutul misiunii de poliţie a Uniunii Europene în Afganistan, EUPOL AFGANISTAN

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2010