Rasfoire documente

Regulamentul 1/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2009

Regulamentul 2/05-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Regulamentul 3/05-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Regulamentul 5/06-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2009

Regulamentul 6/06-ian-2009 de stabilire a faptului că anumite limite privind eliberarea de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale nu mai sunt atinse

publicat in Jurnalul Oficial 3L din 2009

Regulamentul 7/07-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 8/07-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie 2009-2 ianuarie 2009 în cadrul subcontingentului III din cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1067/2008 pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 9/07-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de licenţe de import depuse în perioada 1 ianuarie 2009-2 ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar comunitar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 10/07-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 11/07-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 12/07-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 29 decembrie 2008 şi 2 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 4L din 2009

Regulamentul 13/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (''Regulamentul unic OCP'') în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2009

Regulamentul 14/08-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2009

Regulamentul 4/18-dec-2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2009

Regulamentul 15/08-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 367/2006 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de folii din polietilenă tereftalată (PET) originare din India şi a Regulamentului (CE) nr. 1292/2007 privind instituirea unei taxe antidumping definitive la importurile de folii din polietilen tereftalat (PET) originare din India

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Regulamentul 16/09-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Regulamentul 17/12-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2009

Regulamentul 18/13-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 19/13-ian-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante în Comunitate, în ceea ce priveşte definiţia unui loc de muncă vacant, datele calendaristice de referinţă pentru colectarea datelor, specificaţiile privind transmiterea datelor şi studiile de fezabilitate

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 20/13-ian-2009 de adoptare a specificaţiilor modulului ad-hoc din 2010 privind armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Regulamentul 21/14-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Regulamentul 22/14-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Regulamentul 23/14-ian-2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 în ceea ce priveşte data limită de prezentare a declaraţiilor de recoltă şi de producţie pentru anul de comercializare 2008-2009

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Regulamentul 26/15-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Regulamentul 27/15-ian-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 11L din 2009

Regulamentul 28/16-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 29/16-ian-2009 de stabilire a cerinţelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 30/16-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1032/2006 în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor care utilizează serviciile de legături de date

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 31/16-ian-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 32/16-ian-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1498/2007 pentru zahăr şi amestecurile de zahăr şi cacao cu origine cumulată ACP/TTPM sau CE/TTPM

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 33/16-ian-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 12 şi 13 ianuarie 2009 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 34/16-ian-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii ianuarie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 35/16-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 27/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2009

Regulamentul 24/19-dec-2008 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele societăţilor vehicul investiţional angajate în operaţiuni de securitizare

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2009

Regulamentul 25/19-dec-2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare

publicat in Jurnalul Oficial 15L din 2009

Regulamentul 37/16-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată, în vederea combaterii fraudei fiscale legate de operaţiunile intracomunitare

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2009

Regulamentul 38/19-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2009

Regulamentul 39/19-ian-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru conservele de ciuperci în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2009

Regulamentul 40/20-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2009

Regulamentul 41/20-ian-2009 privind compoziţia şi etichetarea produselor alimentare adecvate pentru persoanele cu intoleranţă la gluten

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2009

Regulamentul 42/20-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 16L din 2009

Regulamentul 36/11-iul-2008 de stabilire pentru anul 2008 a ''listei Prodcom'' de produse industriale prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2009

Regulamentul 44/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 45/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 46/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile şi jetoanele similare monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 47/18-dec-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2183/2004 privind extinderea la statele membre neparticipante a aplicării Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 privind medaliile şi jetoanele similare monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 48/21-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 49/21-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 12 şi 16 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şial acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 50/21-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 51/15-ian-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 52/21-ian-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un nou exportator a Regulamentului (CE) nr. 1174/2005 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de transpalete manuale şi de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, de abrogare a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 53/21-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şial Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 1

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 54/21-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/97 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru anumiţipeşti şi anumite produse pescăreşti originare din Insulele Feroe

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2009

Regulamentul 55/22-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 56/21-ian-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 57/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 58/22-ian-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 59/22-ian-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 60/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 61/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 62/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 63/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 64/22-ian-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 65/22-ian-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 66/22-ian-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 67/23-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 68/23-ian-2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 69/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 27

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 70/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 71/23-ian-2009 de stabilire a cantităţii de porumb disponibile spre intervenţie în etapa a 2-a a anului de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 43/16-ian-2009 de stabilire, pentru 2009, a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor conexe pentru anumite stocuri de peşte şi grupe de stocuri de peşte, aplicabile în apele comunitare şi, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor

publicat in Jurnalul Oficial 22L din 2009

Regulamentul 75/26-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 76/26-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 504/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea drepturilor suplimentare la import în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 77/26-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 82/27-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 83/27-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 84/27-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2003 privind normele de aplicare a regimului licenţelor de import şi export în sectorul cerealelor şi al orezului

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 85/19-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 86/28-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 87/28-ian-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 88/28-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 19 şi 23 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 89/28-ian-2009 de deschidere pentru anul 2009 a unor contingente tarifare aplicabile importurilor în Comunitatea Europeană de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 90/29-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Regulamentul 3/31-ian-2009 Dispoziţii uniforme privind omologarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru autovehicule şi pentru remorcile acestora

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2009

Regulamentul 4/31-ian-2009 Dispoziţii uniforme privind omologarea dispozitivelor de iluminare a plăcuţei de înmatriculare spate a vehiculelor prevăzute cu motor şi a remorcilor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 31L din 2009

Regulamentul 72/19-ian-2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. 479/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr. 1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 şi (CE) nr. 315/2007

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2009

Regulamentul 73/19-ian-2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2009

Regulamentul 74/19-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 30L din 2009

Regulamentul 91/26-ian-2009 privind impunerea unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite elemente de fixare din fier sau oţel originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Regulamentul 92/30-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Regulamentul 93/30-ian-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Regulamentul 94/30-ian-2009 privind adoptarea unei măsuri excepţionale tranzitorii de sprijinire a pieţei cărnii de porc şi a cărnii de vită sub forma unui program de eliminare în Irlanda

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Regulamentul 95/02-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 96/02-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 93/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 97/02-feb-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce priveşte utilizarea modulului flexibil

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 98/02-feb-2009 de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huitres Marennes Oleron (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 78/14-ian-2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte protecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 2003/102/CE şi 2005/66/CE

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2009

Regulamentul 79/14-ian-2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen şi de modificare a Directivei 2007/46/CE

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2009

Regulamentul 80/14-ian-2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2009

Regulamentul 81/14-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului de Informaţii privind Vizele (VIS) în conformitate cu Codul Frontierelor Schengen

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2009