Rasfoire documente

Recomandarea 2009/23/CE/19-dec-2008 privind orientările comune pentru feţele naţionale ale monedelor euro şi emiterea de monede euro destinate circulaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 9L din 2009

Recomandarea 2009/39/CE/22-dec-2008 privind depozitarea în siguranţă a mercurului metalic utilizat în industria cloralcanilor

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2009

Recomandarea 2009/60/CE/23-ian-2009 privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat în cadrul controalelor pe şosea şi de către atelierele autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Recomandarea 2009/112/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al şaptelea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/113/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/114/CE/10-feb-2009 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2009

Recomandarea 2009/120/Euratom/11-feb-2009 privind implementarea sistemului de evidenţă contabilă şi control al materialelor nucleare de către operatorii instalaţiilor nucleare

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Recomandarea 2009/329/CE/26-mar-2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI)

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2009

Recomandarea 2009/384/CE/30-apr-2009 privind politicile de remunerare în sectorul serviciilor financiare

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Recomandarea 2009/385/CE/30-apr-2009 de completare a Recomandărilor 2004/913/CE şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate

publicat in Jurnalul Oficial 120L din 2009

Recomandarea 2009/387/CE/12-mai-2009 privind aplicarea principiilor de respectare a vieţii private şi protecţie a datelor în aplicaţiile bazate pe identificarea prin radiofrecvenţă

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2009

Recomandarea 2009/396/CE/07-mai-2009 cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în reţele fixe şi în reţele mobile în UE

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Recomandarea 2009/498/CE/23-iun-2009 privind metadatele de referinţă pentru Sistemul Statistic European

publicat in Jurnalul Oficial 168L din 2009

Recomandarea 2009/524/CE/29-iun-2009 privind măsurile pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2009

Recomandarea 2009/527/Euratom/07-iul-2009 pentru un sistem sigur şi eficace de transmitere a documentelor şi a informaţiilor privind dispoziţiile Directivei 2006/117/Euratom a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Recomandarea 2009/531/CE/25-iun-2009 privind actualizarea în 2009 a orientărilor generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii şi aplicarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 183L din 2009

Recomandarea 2009/625/CE/20-aug-2009 privind educaţia în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală şi a conţinutului mai competitivă şi o societate a cunoaşterii integratoare

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2009

Recomandarea 2009/784/CE/19-oct-2009 privind procedurile de reducere a impozitului reţinut la sursă

publicat in Jurnalul Oficial 279L din 2009

Recomandarea 2009/824/CE/29-oct-2009 privind utilizarea Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor (ISCO-08)

publicat in Jurnalul Oficial 292L din 2009

Recomandarea 2009/848/CE/28-oct-2009 privind facilitarea eliberării dividendului digital în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Recomandarea 2009/1019/UE/22-dec-2009 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Recomandarea 2009/1020/UE/21-dec-2009 privind punerea în aplicare în condiţii de siguranţă a utilizării combustibililor cu un conţinut redus de sulf de către navele aflate la dană în porturile comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009