Rasfoire documente

Protocol din 21-ian-2008 privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Protocol din 09-dec-2008 LA ACORDUL DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2009

Protocol din 16-nov-2001 privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2009

Protocol din 27-mai-2008 la Acordul între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Protocolul 1/24-feb-2009 LA ACORDUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ A CĂRBUNELUI ŞI OŢELULUI ŞI REPUBLICA TURCIA PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA TRATATULUI DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A CĂRBUNELUI ŞI OŢELULUI, privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 143L din 2009

Protocol din 31-mar-2009 de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 144L din 2009

Protocol din 20-dec-2008 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în acordul încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea privind pescuitul în largul coastei Guineei, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2012

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2009

Protocol din 28-feb-2008 între Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2009

Protocolul 1/30-iul-2009 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2009

Protocolul 2/30-iul-2009 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metode de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2009

Protocolul 3/24-feb-1997 privind definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 298L din 2009

Protocolul 1/04-nov-2009 privind regimul aplicabil importurilor în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Statul Israel

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Protocolul 2/04-nov-2009 privind regimul aplicabil importurilor în Statul Israel de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Protocolul 1/12-dec-2007 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2009

Protocolul 2/12-dec-2007 Asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2009

Protocol din 23-feb-2007 DE LA LUXEMBURG LA CONVENŢIA PRIVIND GARANŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE DE ECHIPAMENTE MOBILE REFERITOR LA ASPECTE SPECIFICE MATERIALULUI FEROVIAR RULANT

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Protocol din 23-nov-2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Protocol din 11-oct-2004 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Protocol din 24-iun-2008 la Acordul de parteneriat şi cooperare care instituie un parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009