Rasfoire documente

Orientarea BCE/2009/1/20-ian-2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2008/13/23-oct-2008 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2008/21/11-dec-2008 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2009/100/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 36L din 2009

Orientarea BCE/2008/31/19-dec-2008 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2009

Orientarea BCE/2009/9/07-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Orientarea BCE/2009/10/07-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 123L din 2009

Orientarea BCE/2009/11/28-mai-2009 de modificare a Orientării BCE/2006/4 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către ţările din afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Orientarea BCE/2009/18/17-iul-2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Orientarea BCE/2009/20/31-iul-2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Orientarea BCE/2009/21/17-sep-2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Orientarea BCE/2009/24/10-dec-2009 de modificare a Orientării BCE/2008/18 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor (2009/963/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Orientarea BCE/2009/28/14-dec-2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale - (2009/1021/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009