Rasfoire documente

Informare din 10-mar-2009 privind intrarea în vigoare a protocolului la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 64 din 2009

Informare din 01-sep-2009 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Informare din 10-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Acordului privind extrădarea şi a Acordului privind asistenţa judiciară reciprocă între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Informare din 29-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Informare din 29-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009