Rasfoire documente

Decizia 2009/1/CE/16-dec-2008 de acordare a unei derogări ca urmare a solicitării formulate de Republica Bulgaria în temeiul Deciziei 2008/477/CE privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 8302]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/296/CE/25-mar-2009 de instituire a unui program specific de control şi inspecţie privind refacerea stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2009

Decizia 2009/561/CE/22-iul-2009 de modificare a Deciziei 2006/679/CE în ceea ce priveşte implementarea specificaţiei tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Decizia 2009/460/CE/05-iun-2009 privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2009

Decizia 2009/780/CE/22-oct-2009 de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2010, 2011 şi 2012

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/379/CE/11-mai-2009 de stabilire a sumelor care, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 378/2007, (CE) nr. 479/2008 şi (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, sunt puse la dispoziţia FEADR şi a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2009

Decizia 2009/861/CE/30-nov-2009 privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 1002/22-dec-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Decizia 2009/568/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/767/CE/16-oct-2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ''ghişeelor unice'' în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Decizia 2009/908/UE/01-dec-2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului şi privind preşedinţia grupurilor de pregătire ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/755/CE/13-oct-2009 privind adoptarea unei decizii de finanţare pentru o acţiune pregătitoare privind punctele de control în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 269L din 2009

Decizia BCE/2009/6/19-mar-2009 privind înfiinţarea Comitetului pentru programul TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme Board)

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2009

Decizia 302/08/COL/21-mai-2008 cu privire la statutul Norvegiei în ceea ce priveşte necroza hematopoietică infecţioasă şi septicemia hemoragică virală şi de abrogare a Deciziei nr. 71/94/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 27 iunie 1994, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 244/02/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 11 decembrie 2002

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Decizia 2009/1004/PESC/22-dec-2009 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Decizia 2009/878/UE/01-dec-2009 de stabilire a listei formaţiunilor Consiliului, altele decât cele menţionate la articolul 16 alineatul (6) al doilea şi al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia EUMM GEORGIA/1/2009/31-iul-2009 privind prelungirea mandatului şefului misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia)

publicat in Jurnalul Oficial 214L din 2009

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/821/CE/28-sept-2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităţilor veterinare în cadrul sistemului TRACES

publicat in Jurnalul Oficial 296L din 2009

Decizia BCE/2009/19/17-iul-2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Decizia 2009/712/CE/18-sept-2009 de punere în aplicare a Directivei 2008/73/CE a Consiliului în ceea ce priveşte paginile de internet informative care conţin liste de unităţi şi laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul veterinar

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Decizia 2009/371/JAI/06-apr-2009 privind înfiinţarea Oficiului European de Poliţie (Europol)

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2009

Decizia 2009/470/CE/25-mai-2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 155L din 2009

Decizia 2009/750/CE/06-oct-2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2009

Decizia 2009/11/CE/19-dec-2008 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 6L din 2009

Decizia 2009/236/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor aferente celui de-al şaselea, de-al şaptelea, de-al optulea şi de-al nouălea Fond european de dezvoltare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/231/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Eurojust aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/230/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/229/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/226/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/224/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/223/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/218/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/217/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/215/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/212/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/204/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/203/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/202/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/200/CE/22-apr-2008 privind închiderea conturilor Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/199/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/197/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/195/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/190/CE, Euratom/22-apr-2008 privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III - Comisia

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/189/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Energie Inteligentă aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/188/CE, Euratom/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură aferent exerciţiului financiar 2006

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia 2009/186/CE/22-apr-2008 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea II - Consiliul

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2009

Decizia ATALANTA/3/2009/21-apr-2009 privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2009

Decizia 2009/291/CE/20-mar-2009 privind proiectul de reglementări din Irlanda referitoare la menţionarea ţării de origine pe etichetele pentru carnea de pasăre, de porc şi de oaie

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2009

Decizia 2009/1014/UE/22-dec-2009 de numire a unor membri şi a unor supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/993/UE/17-dec-2009 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/1026/UE/22-dec-2009 de numire a unui membru portughez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1025/UE/22-dec-2009 de numire a trei membri polonezi şi a doi supleanţi polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/966/CE/30-nov-2009 de adoptare a deciziilor privind importul comunitar de anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Deciziilor 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE şi 2005/416/CE

publicat in Jurnalul Oficial 341L din 2009

Decizia 2009/1009/UE/22-dec-2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 26 iunie 2011-30 iunie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/906/PESC/08-dec-2009 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/862/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2008/866/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/859/CE/30-nov-2009 privind neincluderea difenilaminei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/858/CE/27-nov-2009 de aprobare a anumitor programe modificate de eradicare şi de monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor pentru anul 2009 şi de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la realocarea contribuţiei financiare a Comunităţii către anumite state membre pentru programe aprobate prin decizia menţionată anterior şi prin Decizia 2009/560/CE

publicat in Jurnalul Oficial 314L din 2009

Decizia 2009/828/CE/03-nov-2009 privind proiectul de decret legislativ regional prin care Regiunea Autonomă Madeira este declarată zonă fără organisme modificate genetic, notificat de Republica Portugheză în conformitate cu articolul 95 alineatul (5) din Tratatul CE

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia 2009/807/CE/21-oct-2009 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/806/CE/19-oct-2009 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/777/CE/21-oct-2009 privind extinderea utilizărilor uleiului de alge extras din microalga Ulkenia sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 93/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 91/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 84/03-iul-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 2009/735/CE/24-sep-2009 de extindere a perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute de Decizia 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/727/CE/30-sep-2009 privind măsurile de urgenţă aplicabile crustaceelor importate din India şi destinate consumului uman sau hranei pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia 2009/725/CE, Euratom/30-sep-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia EUSEC/1/2009/25-sep-2009 privind numirea şefului misiunii pentru misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/674/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/672/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Reconstrucţie pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/659/CE/23-apr-2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare aferent exerciţiului financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/648/CE/23-apr-2009 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/645/CE/23-apr-2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente aferent exerciţiului financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/640/CE /23-apr-2009 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/639/CE/23-apr-2009 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2007, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European

publicat in Jurnalul Oficial 255L din 2009

Decizia 2009/715/CE/23-sep-2009 privind neincluderea substanţei clortal-dimetil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2009

Decizia 2009/621/CE/20-aug-2009 de modificare a Deciziei 2008/185/CE în ceea ce priveşte includerea Irlandei de Nord pe lista regiunilor în care se aplică un program naţional aprobat de combatere a bolii Aujeszky

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2009

Decizia 2009/598/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Decizia 2009/544/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de interior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/543/CE/13-aug-2008 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor şi lacurilor de exterior

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2009

Decizia 2009/530/CE/08-iul-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/528/CE, Euratom/03-iul-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 178L din 2009

Decizia 2009/525/CE, Euratom/07-iul-2009 de numire a unui membru britanic în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 177L din 2009

Decizia 2009/512/CE/22-iun-2009 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2009

Decizia 2009/511/CE/22-iun-2009 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2009

Decizia 2009/494/CE/25-iun-2009 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 din Croaţia şi Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2009

Decizia 2009/484/CE/06-apr-2009 privind încheierea Protocolului adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2009

Decizia 2009/453/CE/11-iun-2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de sodiu metalic originar din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Decizia ATALANTA/5/2009/10-iun-2009 de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind acceptarea contribuţiilor ţărilor teiţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/443/CE/10-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte scutirile referitoare la aplicaţii ale plumbului, cadmiului şi mercurului

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2009

Decizia 2009/428/CE/04-iun-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE în ceea ce priveşte scutirea referitoare la aplicaţia plumbului ca impuritate în rotatorii Faraday RIG utilizaţi la sistemele de comunicaţii prin fibră optică

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2009

Decizia 2009/386/CE/15-mai-2009 privind numirea a trei membri ai Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile creat prin Decizia 2006/505/CE de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea şi neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG)

publicat in Jurnalul Oficial 122L din 2009

Decizia 2009/336/CE/20-apr-2009 de instituire a Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru gestionarea acţiunii comunitare în domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 101L din 2009

Decizia 2009/316/JAI/06-apr-2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 93L din 2009

Decizia 2009/96/CE/12-dec-2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică atlantică

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2009

Decizia 2009/92/CE/12-dec-2008 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a unei liste iniţiale a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2009

Decizia 2009/83/CE/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul OMI de numere unice de identificare ale companiilor şi ale proprietarilor înregistraţi

publicat in Jurnalul Oficial 29L din 2009

Decizia 2009/79/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009