Rasfoire documente

Acord din 05-dec-2006 de cooperare în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Republicii Kazahstan

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Acord din 31-dec-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Somalia privind statutul forţelor navale aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Somalia în cadrul operaţiei militare a UE Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2009

Acord din 01-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Australia privind comerţul cu vin

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2009

Acord din 05-ian-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Djibouti privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operaţiei militare a Uniunii Europene Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Acord din 08-ian-2009 SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI între Comunitatea Europeană şi Republica Chile privind modificările aduse apendicelui V la Acordul privind comerţul cu vinuri anexat la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Acord din 23-ian-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Nepalului privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 41L din 2009

Acord din 26-oct-2004 DE COOPERARE între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale desfăşurate în detrimentul intereselor financiare ale acestora

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2009

Acord din 09-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Republica Armenia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 50L din 2009

Acord din 15-ian-2009 INTERIMAR în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2009

Acord din 30-ian-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind precursorii de droguri şi substanţele folosite frecvent la fabricarea ilicită a stupefiantelor şi substanţelor psihotrope

publicat in Jurnalul Oficial 56L din 2009

Acord din 26-nov-2008 DE PARTENERIAT ECONOMIC PRELIMINAR între Cote d'Ivoire, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 59L din 2009

Acord din 06-mar-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Guvernul Kenyei privind condiţiile transferului persoanelor suspectate de săvârşirea unor acte de piraterie şi reţinute de forţele navale aflate sub comanda Uniunii Europene (EUNAVFOR), şi al bunurilor confiscate aflate în posesia EUNAVFOR, de la EUNAVFOR către Kenya, precum şi privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2009

Acord din 24-feb-2009 între Comunitatea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 84L din 2009

Acord din 09-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2009

Acord din 19-mai-2008 încheiat între ECSA şi ETF cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 124L din 2009

Acord din 28-apr-2009 privind cooperarea în domeniul pescuitului şi al conservării florei şi faunei marine din Marea Baltică

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2009

Acord din 14-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2009

Acord din 12-iun-2009 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2009

Acord din 06-mai-2009 privind siguranţa aviaţiei civile între Comunitatea Europeană şi Canada

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2009

Acord din 20-dec-2008 DE PARTENERIAT în domeniul pescuitului între Republica Guineea şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2009

Acord din 28-mai-2009 SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 28-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2009

Acord din 30-nov-2007 de reînnoire a Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Acord din 16-iul-2008 de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Noii Zeelande

publicat in Jurnalul Oficial 171L din 2009

Acord din 11-iun-2009 între Uniunea Europeană şi Israel privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Acord din 02-iul-2009 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Barbados, Belize, Republica Congo, Republica Cote d'Ivoire, Republica Insulelor Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Federaţia Saint Kitts şi Nevis, Republica Suriname, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad-Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia şi Republica Zimbabwe privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru perioadele de livrare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 1 iulie 2009-30 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Acord din 23-apr-2009 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica India privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru perioadele de livrare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 1 iulie 2009-30 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Acord din 25-iun-2009 între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea controalelor şi formalităţilor în ceea ce priveşte transportul mărfurilor şi privind măsurile vamale de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Acord din 23-mai-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Acord din 27-iul-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia privind participarea Republicii Croaţia la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operaţia Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2009

Acord din 19-mai-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite modificări tehnice aduse anexelor I şi II la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Acord din 16-sep-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comeiţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Acord din 07-iul-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Acord din 30-iul-2009 INTERIMAR DE PARTENERIAT ECONOMIC între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 272L din 2009

Acord din 11-nov-2009 între Comisia Europeană şi Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS referitor la securitatea şi schimbul de informaţii clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Acord din 04-nov-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind unele măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind modificări ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Acord din 12-dec-2007 INTERIMAR în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 319L din 2009

Acord din 10-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Seychelles în cadrul operaţiei militare Atalanta a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Acord din 03-apr-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Mongoliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Acord din 26-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI de punere în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009