Rasfoire documente

Acord din 24-ian-2008 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană privind aplicarea Acordului de instituire a Organizaţiei internaţionale ITER pentru energia de fuziune în scopul punerii în aplicare în comun a proiectului ITER, a Acordului privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei internaţionale ITER pentru energia de fuziune în vederea punerii în aplicare în comun a proiectului ITER şi a Acordului dintre Euratom şi Guvernul Japoniei privind implementarea în comun a activităţilor din programul extins de colaborare în domeniul cercetării asupra energiei de fuziune în cazul teritoriului Confederaţiei Elveţiene

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2008

Acord din 24-ian-2008 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Confederaţia Elveţiană privind statutul Elveţiei de membru al Întreprinderii comune europene pentru ITER şi dezvoltarea energiei de fuziune

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2008

Acord din 30-nov-2007 între Comunitatea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2008

Acord din 19-nov-2007 sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului nr. 8 la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind principiile generale pentru participarea Muntenegrului la programele comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 43L din 2008

Acord din 06-dec-2002 AGREEMENT on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Acord din 22-feb-2008 DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI între Republica Côte d'Ivoire şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2008

Acord din 22-feb-2008 sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea provizorie a modificărilor aduse Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Seychelles privind pescuitul în largul coastelor Insulelor Seychelles, pentru perioada 18 ianuarie 2005-17 ianuarie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2008

Acord din 22-feb-2008 sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Côte d'Ivoire privind pescuitul în zonele de pescuit ivoriene pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2007 şi 30 iunie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2008

Acord din 26-oct-2004 AGREEMENT between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2008

Acord din 26-oct-2004 AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Switzerland

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2008

Acord din 26-oct-2004 AGREEMENT in the form of an Exchange of Letters between the Council of the European Union and the Swiss federation on the committees that assist the European Commission in the exercise of its executive powers

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2008

Acord din 27-feb-2008 sub forma unui schimb de scrisori care consemnează înţelegerea comună de reînnoire şi modificare a Acordului de cooperare internaţională privind activităţile de cercetare şi dezvoltare în domeniul sistemelor de fabricaţie inteligente (IMS) între Comunitatea Europeană şi Australia, Canada, ţările AELS Norvegia şi Elveţia, Coreea, Japonia şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2008

Acord din 06-feb-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Camerun referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Acord din 30-ian-2008 şi Guvernul Japoniei privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 62L din 2008

Acord din 25-feb-2008 între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 68L din 2008

Acord din 01-oct-2007 între Comunitatea Europeană şi Republica Panama privind unele aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2008

Acord din 01-apr-2008 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Ucraina referitor la taxele de export

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2008

Acord din 16-apr-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Centrafricană privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 136L din 2008

Acord din 29-apr-2008 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Australiei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 149L din 2008

Acord din 16-iun-2008 INTERIMAR PRIVIND COMERŢUL ŞI ASPECTELE LEGATE DE COMERŢ ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ, PE DE O PARTE, ŞI BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA, PE DE ALTĂ PARTE

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2008

Acord din 28-apr-2008 între Confederaţia Elveţiană şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2008

Acord din 23-mai-2007 între Comunitatea Europeană şi Consiliul Europei cu privire la cooperarea între Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene şi Consiliul Europei

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Acord din 16-iun-2008 INTERNATIONAL PRIVIND CAFEAUA DIN 2007

publicat in Jurnalul Oficial 186L din 2008

Acord din 26-sep-2007 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind modificarea Acordului de asociere CE-Iordania

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2008

Acord din 30-iun-2008 între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2008

Acord din 13-iul-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Albania cu privire la participarea Republicii Albania la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (Operaţia EUFOR Tchad/RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2008

Acord din 29-iul-2008 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la participarea Confederaţiei Elveţiene la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 217L din 2008

Acord din 18-iul-2008 intre Agentia Spatiala Europeană şi Uniunea Europeană referitor la securitatea şi schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2008

Acord din 11-iul-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Guineea-Bissau referitor la statutul misiunii Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2008

Acord din 15-sep-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia privind participarea Republicii Croaţia la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (Operaţia EUFOR Tchad/RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 268L din 2008

Acord din 28-sep-2008 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii India privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2008

Acord din 22-oct-2008 între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii cu privire la participarea Statelor Unite ale Americii la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2008

Acord din 15-oct-2008 DE PARTENERIAT ECONOMIC între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2008

Acord din 05-nov-2008 între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă cu privire la participarea Federaţiei Ruse la operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană (EUFOR Tchad/RCA)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2008

Acord din 24-oct-2008 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Cuba în temeiul articolului XXIV:6 şi al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife şi comerţ (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2008

Acord din 03-nov-2008 între Uniunea Europeană şi Georgia privind statutul misiunii de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2008

Acord din 24-nov-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia cu privire la participarea Republicii Croaţia la misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2008

Acord din 10-dec-2008 între Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind notificarea şi comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2008

Acord din 19-oct-2007 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Belarus de modificare a Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Belarus privind comerţul cu produse textile

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2008

Acord din 23-dec-2008 dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 352L din 2008