Rasfoire documente

Rectificare din 23-iul-1994 la Directiva 94/29/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE şi 86/363/CEE privind stabilirea conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe şi în cereale şi produsele alimentare de origine animală

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 01-iul-1996 la Directiva 96/43/CE a Consiliului din 26 iunie 1996 de modificare şi codificare a Directivei 85/73/CEE privind asigurarea finanţării inspecţiilor şi controalelor veterinare ale animalelor vii şi ale anumitor produse animaliere şi de modificare a Directivei 90/675/CEE şi a Directivei 91/496/CEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 17-aug-2001 la Regulamentul (CE) nr. 1639/2001 al Comisiei din 25 iulie 2001 de stabilire a programelor comunitare minimal şi extins de colectare a datelor în sectorul pescuitului şi de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 18-ian-2002 la Regulamentul (CE) nr. 76/2002 al Comisiei din 17 ianuarie 2002 de instituire a unei supravegheri comunitare prealabile a importului anumitor produse siderurgice reglementate de Tratatele CECO şi CE, originare din anumite ţări terţe

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 21-oct-2003 la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 04-ian-2003 la Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 10-sep-2004 la Regulamentul (CE) nr. 1581/2004 al Comisiei din 27 august 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1639/2001 de stabilire a programelor comunitare minimale şi extinse pentru culegerea datelor în sectorul pescuitului şi de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 09-dec-2006 la Directiva 2006/128/CE a Comisiei din 8 decembrie 2006 de modificare şi rectificare a Directivei 95/31/CE de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Rectificare din 10-ian-2007 la Regulamentul (CE) nr. 7/2007 al Comisiei din 8 ianuarie 2007 de modificare a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 5L din 2007

Rectificare din 05-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 109/2007 al Comisiei din 5 februarie 2007 privind autorizarea monensin sodic (Coxidin) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2007

Rectificare din 17-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 138/2007 al Comisiei din 14 februarie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2007

Rectificare din 20-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 135/2007 al Comisiei din 13 februarie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2007

Rectificare din 21-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 134/2007 al Comisiei din 13 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export în cadrul sistemelor A1 şi B în sectorul fructelor şi legumelor (tomate, portocale, lămâi, struguri de masă şi mere)

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2007

Rectificare din 24-feb-2007 la Regulamentul (CE) nr. 175/2007 al Comisiei din 22 februarie 2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L55 din 23 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Rectificare din 22-feb-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 55 din 23 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2007

Rectificare din 03-mar-2007 la Regulamentul (CE) nr. 221/2007 al Comisiei din 1 martie 2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 2 martie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2007

Rectificare din 30-mar-2007 la Directiva 2007/19/CE a Comisiei din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2007

Rectificare din 30-mar-2007 la Directiva 2007/19/CE a Comisiei din 30 martie 2007 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare şi a Directivei 85/572/CEE a Consiliului de stabilire a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2007

Rectificare din 12-apr-2007 la Regulamentul (CE) nr. 372/2007 din 2 aprilie 2007 de stabilire a limitelor de migrare provizorii pentru plastifiantii utilizati în garnituri de etansare ale capacelor, destinate sa vina în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 97L din 2007

Rectificare din 05-mai-2007 to Council Decision 2006/930/EC of 28 November 2006 concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Argentine Republic relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of accession to the European Community (Official Journal of the European Union L 355 of 15 December 2006) - text în limba engleza

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2007

Rectificare din 05-mai-2007 to Council Decision 2006/963/EC of 18 December 2006 concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Brazil relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of accession to the European Community (Official Journal of the European Union L 397 of 30 December 2006) - text în limba engleza

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2007

Rectificare din 08-mai-2007 to Commission Regulation (EC) No 1854/2006 of 15 December 2006 publishing, for 2007, the agricultural product nomenclature for export refunds introduced by Regulation (EEC) No 3846/87 (Official Journal of the European Union L 361 of 19 December 2006) - text în limba engleză

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2007

Rectificare din 15-mai-2007 privind ajutorul de stat C 45/04 (ex NN 62/04) în favoarea producatorului de otel ceh Trinecké železarny, a.s.

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2007

Rectificare din 23-mai-2008 la Decizia 2005/360/CE a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice, precum şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru lubrifianţi (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Ediţia specială 2007, capitolul 15, volumul 14)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Rectificare din 01-iun-2007 la Directiva 2007/27/CE a Comisiei din 15 mai 2007 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE privind stabilirea conţinuturilor maxime de reziduuri de etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-metil-ciclopropen, MCPA şi MCPB, tolilfluanid şi triticonazol (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 128 din 16 mai 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2007

Rectificare din 02-iun-2007 la Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor cu privire la instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 137 din 30 mai 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2007

Rectificare din 02-iun-2007 la Regulamentul nr. 51 al Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Prevederi uniforme privind omologarea vehiculelor motorizate care au cel puţin patru roţi în privinţa emisiilor sonore (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 137 din 30 mai 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2007

Rectificare din 02-iun-2007 la Decizia 2007/252/JAI a Consiliului din 19 aprilie 2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific ''Drepturi fundamentale şi cetăţenie'' ca parte a programului general ''Drepturi fundamentale şi justiţie'' (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110 din 27 aprilie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2007

Rectificare din 05-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 54/2007 al Consiliului din 22 ianuarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 18 din 25 ianuarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 142L din 2007

Rectificare din 09-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 613/2007 al Comisiei din 1 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 2 iunie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 148L din 2007

Rectificare din 21-iun-2007 la Decizia 2007/360/CE a Consiliului din 29 mai 2007 privind încheierea de acorduri sub forma unor procese-verbale agreate între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei şi între Comunitatea Europeană şi Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (GATT 1994), referitoare la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 138 din 30 mai 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2007

Rectificare din 21-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 580/2007 al Consiliului din 29 mai 2007 privind punerea în aplicare a acordurilor încheiate sub formă de procese-verbale agreate între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă Brazilia şi între Comunitatea Europeană şi Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT 1994) de modificare şi completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 138 din 30 mai 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 160L din 2007

Rectificare din 23-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 433/2007 al Comisiei din 20 aprilie 2007 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat (versiune codificată) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 104 din 21 aprilie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2007

Rectificare din 27-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 208/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de adaptare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 28 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2007

Rectificare din 27-iun-2007 la Regulamentul (CE) nr. 209/2007 al Comisiei din 27 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 28 februarie 2007)

publicat in Jurnalul Oficial 165L din 2007

Rectificare din 10-iul-2007 la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 180L din 2007

Rectificare din 03-aug-2007 la adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2007

Rectificare din 09-aug-2007 la Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană şi Brunei Darussalam cu privire la participarea Brunei Darussalam la Misiunea Uniunii Europene de monitorizare în Aceh (Indonezia) - (Misiunea de monitorizare în Aceh - MMA)

publicat in Jurnalul Oficial 208L din 2007

Rectificare din 18-aug-2007 la Regulamentul (CE) nr. 192/2007 din 22 februarie 2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar din India, Indonezia, Malaezia, Republica Coreea, Thailanda şi Taiwan, după o reexaminare în temeiul expirării măsurilor şi o reexaminare intermediară parţială, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) şi articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Rectificare din 31-aug-2007 la Regulamentul (CE) nr. 970/2007 din 17 august 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1184/2005 al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucţionează procesul de pace şi încalcă dreptul internaţional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 227L din 2007

Rectificare din 21-sep-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1054/2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut exportat în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 246L din 2007

Rectificare din 27-sep-2007 la Regulamentul (CE) nr. 682/2007 din 18 iunie 2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate la importurile de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 252L din 2007

Rectificare din 29-aug-2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II şi III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2007

Rectificare din 16-oct-2007 la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2007

Rectificare din 20-oct-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1222/2007 din 18 octombrie 2007 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2007

Rectificare din 30-iun-2006 la Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte schimburile cu ţările terţe în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 284L din 2007

Rectificare din 21-iun-2006 la Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2007

Rectificare din 23-mai-2007 la Regulamentul (CE) nr. 557/2007 al Comisiei din 23 mai 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1028/2006 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 293L din 2007

Rectificare din 13-nov-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1303/2007 al Comisiei din 5 noiembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2007

Rectificare din 20-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 8

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2007

Rectificare din 24-nov-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1110/2003 al Comisiei din 26 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului (în ceea ce priveşte drepturile de import în sectorul cerealelor)

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2007

Rectificare din 28-nov-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Rectificare din 08-dec-2007 la Decizia 2007/775/CE a Comisiei din 13 noiembrie 2007 de abrogare a Deciziei 1999/572/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping privind importurile de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză, Ungaria, India, Republica Coreea, Mexic, Polonia, Africa de Sud şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Decizia nr. 38/1999 a Comitetului mixt al SEE din 30 martie 1999 de modificare a anexei XIII

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Decizia nr. 64/2006 a Comitetului mixt al SEE din 2 iunie 2006 de modificare a anexei XIII

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Decizia nr. 68/2006 a Comitetului mixt al SEE din 2 iunie 2006 de modificare a anexei XVI (Achiziţii publice) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Decizia nr. 50/2007 a Comitetului mixt al SEE din 8 iunie 2007 de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2007

Rectificare din 13-dec-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1459/2007 al Consiliului din 10 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri de oţel originare, printre altele, din Africa de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 327L din 2007

Rectificare din 15-dec-2007 la Decizia 2007/787/CE a Consiliului din 29 noiembrie 2007 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2007

Rectificare din 15-dec-2007 la Decizia MPUE/3/2007 a Comitetului politic şi de securitate din 30 noiembrie 2007 privind numirea şefului misiunii/comisarului de poliţie al Misiunii de Poliţie

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2007

Rectificare din 15-dec-2007 la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului încheiat între Republica Democratică Sao Tomé şi Principe şi Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2007

Rectificare din 28-dec-2007 la Regulamentul (CE) nr. 754/2007 din 28 iunie 2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1941/2006, (CE) nr. 2015/2006 şi (CE) nr. 41/2007 în ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit şi condiţiile asociate pentru anumite rezerve de peşte

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2007