Rasfoire documente

Protocol Aditional din 23-nov-1970 la Acordul nr. 64/733/CEE din 12 septembrie 1963 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică Europeană şi Turcia

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 17-sep-1974 PRIVIND SCHIMBUL DE REACTIVI PENTRU DETERMINAREA TIPURILOR DE ŢESUT

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 06-nov-1980 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană ca urmare a aderării Republicii Elene la Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 06-nov-1980 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda ca urmare a aderării Republicii Elene la Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 29-sep-1982 la Acordul privind importul temporar, scutit de taxe vamale, cu titlu de împrumut gratuit şi în scopuri de diagnosticare sau terapeutice, de echipamente medico-chirurgicale şi de laborator destinate instituţiilor sanitare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 29-sep-1982 LA ACORDUL EUROPEAN privind schimbul de substanţe terapeutice de origine umană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 29-sep-1982 LA ACORDUL EUROPEAN privind schimbul de reactivi de determinare a grupelor sanguine

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 14-iul-1986 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană ca urmare a aderării Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 14-iul-1986 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda ca urmare a aderării Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 26-mai-1987 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Tunisia

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 09-iul-1987 la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Haşemit al Iordaniei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 16-iun-1988 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Arabă Siriană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 25-iul-1989 Economică Europeană şi Republica Islanda privind eliminarea şi prevenirea restricţiilor cantitative la export sau măsuri cu efect echivalent

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 26-iul-1989 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei privind eliminarea şi prevenirea restricţiilor cantitative la export sau măsuri cu efect echivalent

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 20-iul-1989 Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind eliminarea şi prevenirea restricţiilor cantitative la export sau măsuri cu efect echivalent

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 25-iul-1995 dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 26-ian-1996 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda ca urmare a aderării Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 18-dec-2001 de adaptare a aspectelor comerciale din Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de rezultatele negocierilor dintre părţi privind stabilirea de concesii preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproc al denumirilor de vinuri, precum şi recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproc al denumirilor de băuturi spirtoase şi băuturi aromatizate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 07-dec-2001 de adaptare a aspectelor legate de comerţ din Acordul de stabilizare şi de asociere dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de rezultatul negocierilor dintre părţi privind stabilirea de concesii preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproc al denumirilor vinurilor şi recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproc al denumirilor de băuturi spirtoase şi de băuturi aromatizate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 14-oct-2003 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 14-oct-2003 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 16-dec-2004 la Acordul între Comunitatea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 29-apr-2004 la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, având în vedere aderarea a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 25-iun-2005 la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 29-iul-2005 la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Turcia, ca urmare a extinderii Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocolul Aditional 1999/188/Euratom/22-sep-1998 la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică de aplicare a articolului III alineatele (1) şi (4) din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (*)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Protocol Aditional din 02-iun-2007 ADIŢIONAL la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 141L din 2007

Protocol Aditional din 31-iul-2000 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2007

Protocol Aditional din 31-iul-2000 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană şi Islanda ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 221L din 2007