Rasfoire documente

Directiva 2000/70/CE/16-nov-2000 de modificare a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale care încorporează derivate stabile din sânge uman sau din plasmă umană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva din 26-apr-2004 de adaptare a Directivelor 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE şi 2003/59/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Directivelor 77/388/CEE, 91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE şi 2003/49/CE ale Consiliului din domeniile liberei circulaţii a mărfurilor, libertăţii de a presta servicii, agriculturii, politicii de transport şi impozitării, cu ocazia aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei şi a Slovaciei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1/23-iul-1962 PRIMA DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune pentru transportul internaţional (transporturi rutiere de mărfuri în numele unor terţi sau contra-cost)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 85/1/CEE/18-dec-1984 de modificare a Directivei 80/181/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la unităţile de măsură

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/1/CE/06-ian-1994 de adaptare tehnică a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 95/1/CE/02-feb-1995 privind viteza maximă constructivă, cuplul maxim şi puterea maximă netă a autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 97/1/CE/10-ian-1997 A DOUĂZECEA DIRECTIVĂ de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI şi VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/1/CE/14-ian-2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2001/1/CE/22-ian-2001 de modificare a Directivei 70/220/CEE a Consiliului privind măsurile preconizate împotriva poluării aerului cu emisiile poluante provenind de la autovehicule

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/1/CE/07-ian-2002 de modificare a Directivei 94/39/CE în ceea ce priveşte furajele destinate susţinerii funcţiei hepatice în cazurile de insuficienţă hepatică cronică

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/1/CE/06-ian-2003 de adaptare la progresul tehnic a anexei II la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/1/CE/06-ian-2004 de modificare a Directivei 2002/72/CE în ceea ce priveşte suspendarea utilizării azodicarbonamidei ca agent de expandare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/1/CE/09-mar-2005 de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului, precum şi a Directivelor 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE şi 2002/87/CE, în scopul instituirii unei noi structuri de organizare pentru comitetele competente din domeniul serviciilor financiare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2006/1/CE/18-ian-2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (versiune codificată)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 89/2/CEE/15-dec-1988 de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 92/2/CEE/13-ian-1992 de stabilire a normelor de prelevare a eşantioanelor şi a metodei de analiză comunitare utilizate la controlul temperaturilor alimentelor congelate rapid destinate consumului uman

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 93/2/CEE/28-ian-1993 de modificare a anexei II la Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/2/CE/21-ian-1994 de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea prin etichetare a consumului de energie al frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 95/2/CE/20-feb-1995 privind aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 97/2/CE/20-ian-1997 de modificare a Directivei 91/629/CEE de stabilire a unor norme minime privind protecţia viţeilor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/2/CE/22-feb-1999 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/2/CE/14-ian-2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziţilor radioelectrici produşi de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2001/2/CE/04-ian-2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 1999/36/CE a Consiliului privind echipamentele sub presiune destinate transportului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/2/CE/28-ian-2002 de modificare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului privind circulaţia furajelor combinate şi de abrogare a Directivei 91/357/CEE a Comisiei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/2/CE/06-ian-2003 referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea arsenicului (a zecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/2/CE/09-ian-2004 de modificare a Directivelor 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri de fenamifos

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/2/CE/19-ian-2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active Ampelomyces quisqualis şi Gliocladium catenulatum

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 92/3/EURATOM/03-feb-1992 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri radioactive între statele membre, precum şi la intrarea sau la ieşirea din Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/3/CE/21-ian-1994 de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din ţările terţe şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 96/3/CE/26-ian-1996 de instituire a unei derogări de la anumite dispoziţii ale Directivei 93/43/CEE a Consiliului privind igiena produselor alimentare în ceea ce priveşte transportul maritim al uleiurilor şi grăsimilor lichide în vrac

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/3/CE/22-feb-1999 de stabilire a unei liste comunitare cu produsele şi ingredientele alimentare tratate cu radiaţii ionizante

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/3/CE/22-feb-2000 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/541/CEE a Consiliului privind centurile de siguranţă şi sistemele de reţinere ale autovehiculelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2001/3/CE/08-ian-2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 74/150/CEE a Consiliului privind omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 75/322/CEE a Consiliului privind suprimarea paraziţilor radioelectrici produşi de motoarele cu aprindere prin scânteie cu care sunt echipate tractoarele agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/3/CE/12-feb-2002 privind ozonul din aerul înconjurător

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/3/CE/06-ian-2003 referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea ''colorantului albastru'' (a douăsprezecea adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/769/CEE a Consiliului)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/3/CE/11-feb-2004 de modificare a Directivelor 70/156/CEE şi 80/1268/CEE ale Consiliului privind măsurarea emisiilor de di oxid de carbon şi a consumului de carburant la vehiculele N1

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/3/CE/19-ian-2005 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active imazosulfuron, laminarină, metoxifenozidă şi s-metolaclor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 84/4/CEE/20-dec-1983 de modificare a Directivelor 71/393/CEE, 72/199/CEE şi 78/633/CEE de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 92/4/CEE/10-feb-1992 de modificare a Directivei 78/663/CEE a Consiliului de stabilire a criteriilor specifice de puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenţi de îngroşare şi agenţi de coagulare pentru utilizarea în produse alimentare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/4/CE/14-feb-1994 de modificare a Directivelor 69/169/CEE şi 77/388/CEE şi de creştere a nivelului scutirilor pentru călătorii din ţări terţe si limitele achiziţiilor scutite de impozit, efectuate în călătoriile intracomunitare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 96/4/CE/16-feb-1996 de modificare a Directivei 91/321/CEE privind preparatele pentru sugari şi preparatele de continuare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/4/CE/22-feb-1999 privind extractele de cafea şi de cicoare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/4/CE/28-feb-2000 de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părţile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul şi partea din spate a scaunelor)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/4/CE/30-ian-2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/4/CE/28-ian-2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/4/CE/15-ian-2004 de modificare a Directivei 96/3/CE de derogare de la anumite dispoziţii ale Directivei 93/43/CEE a Consiliului privind igiena produselor alimentare în ceea ce priveşte transportul maritim al uleiurilor şi al grăsimilor lichide în vrac

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/4/CE/19-ian-2005 de modificare a Directivei 2001/22/CE de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de plumb, cadmiu, mercur şi 3-MCPD din produsele alimentare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2006/4/CE/26-ian-2006 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind conţinuturile maxime de reziduuri de carbofuran

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 84/5/CEE/30-dec-1983 privind apropierea legislaţiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 93/5/CEE /25-feb-1993 privind asistenţa ce trebuie acordată Comisiei şi colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării ştiinţifice a problemelor legate de produsele alimentare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 97/5/CE/27-ian-1997 privind transferurile de fonduri transfrontaliere

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 98/5/CE/16-feb-1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obţinut calificarea

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/5/CE/09-mar-1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/5/CE/25-feb-2000 de modificare a anexelor C şi D la Directiva 92/51/CEE a Consiliului privind cel de-al doilea sistem general de recunoaştere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2001/5/CE/12-feb-2001 de modificare a Directivei 95/2/CE privind aditivii alimentari alţii decât coloranţii şi îndulcitorii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/5/CE/30-ian-2002 de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea conţinuturilor maxime de reziduuri de pesticide din şi de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe şi legume

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/5/CE/10-ian-2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în scopul includerii deltametrinului ca substanţă activă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/5/CE/20-ian-2004 de modificare a Directivei 2001/15/CE pentru includerea anumitor substanţe în anexă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2006/5/CE/17-ian-2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active warfarină

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 98/6/CE/16-feb-1988 privind protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 92/6/CEE/10-feb-1992 privind instalarea şi utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunităţii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 93/6/CEE/15-mar-1993 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 95/6/CE/20-mar-1995 de modificare a anexelor I şi II la Directiva 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/6/CE/29-feb-2000 A DOUĂZECI ŞI PATRA de adaptare la progresul tehnic a anexelor II, III, VI şi VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/6/CE/18-feb-2002 privind formalităţile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunităţii şi/sau pleacă din porturile statelor membre ale Comunităţii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/6/CE/28-ian-2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/6/CE/20-ian-2004 de derogare de la Directiva 2001/15/CE pentru amânarea aplicării interzicerii comercializării anumitor produse

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/6/CE/26-ian-2005 de modificare a Directivei 71/250/CEE în ceea ce priveşte prezentarea şi interpretarea rezultatelor analizei cerute în conformitate cu Directiva 2002/32/CE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2006/6/CE/17-ian-2006 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active tolilfluanid

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 79/7/CEE/19-dec-1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 93/7/CEE/15-mar-1993 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 97/7/CE/20-mai-1997 privind protecţia consumatorilor cu privire la contractele la distanţă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 98/7/CE/16-feb-1998 de modificare a Directivei 87/102/CEE de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind creditul de consum

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/7/CE/26-ian-1999 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 70/311/CEE a Consiliului privind echipamentele de direcţie pentru autovehicule şi remorcile acestora

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/7/CE/20-mar-2000 privind vitezometrele pentru autovehiculele cu două sau trei roţi, precum şi de modificare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2002/7/CE/18-feb-2002 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire a dimensiunilor maxime autorizate în trafic intern şi internaţional şi a maselor maxime autorizate în trafic internaţional pentru anumite vehicule rutiere care circulă în cadrul Comunităţii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/7/CE/24-ian-2003 de modificare a condiţiilor de autorizare a cantaxantinei în hrana animalelor, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE a Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/7/CE/27-ian-2005 de modificare a Directivei 2002/70/CE de stabilire a cerinţelor pentru determinarea conţinutului de dioxine şi de PCB de tip dioxină din furaje

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2006/7/CE/15-feb-2006 privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat şi de abrogare a Directivei 76/160/CEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 92/8/CEE/18-feb-1992 A PAISPREZECEA DIRECTIVĂ de adaptare la progresul tehnic a anexelor III, IV, VI şi VII la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiei statelor membre cu privire la produsele cosmetice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 93/8/CEE/15-mar-1993 de modificare a Directivei 82/711/CEE a Consiliului de stabilire a normelor de bază privind verificarea migrării constituenţilor materialelor şi ai obiectelor din material plastic care vin în contact cu produsele alimentare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/8/CE/21-mar-1994 de modificare a Directivei 78/660/CEE în ceea ce priveşte revizuirea sumelor exprimate în ecu

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 96/8/CE/26-feb-1996 privind produsele alimentare utilizate în dietele hipocalorice pentru scăderea în greutate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 98/8/CE/16-feb-1998 privind comercializarea produselor biodestructive

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/8/CE/18-feb-1999 de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de cereale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/8/CE/20-mar-2000 de modificare a Directivei 70/221/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la rezervoarele de carburant lichid şi la dispozitivele de protecţie spate ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/8/CE/27-ian-2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/8/CE/11-feb-2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/8/CE/27-ian-2005 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 79/9/CEE/19-dec-1978 de modificare a Directivei 77/391/CEE de instituire a unei acţiuni a Comunităţii în vederea eradicării brucelozei, tuberculozei şi leucozei la bovine

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 94/9/CE/23-mar-1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 95/9/CE/07-apr-1995 de modificare a Directivei 94/39/CE de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriţionale speciale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 96/9/CE/11-mar-1996 privind protecţia juridică a bazelor de date

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 97/9/CE/03-mar-1997 privind sistemele de compensare pentru investitori

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 1999/9/CE/26-feb-1999 de modificare a Directivei 97/17/CE privind aplicarea Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a maşinilor de spălat vase de uz casnic

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2000/9/CE/20-mar-2000 privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2001/9/CE/12-feb-2001 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 96/96/CE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la inspecţiile tehnice ale autovehiculelor şi remorcilor acestora

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2003/9/CE/27-ian-2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2004/9/CE/11-feb-2004 privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator (BPL) (Versiunea codificată)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Directiva 2005/9/CE/28-ian-2005 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice în vederea adaptării la progresul tehnic a anexei VII

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007