Rasfoire documente

Decizia 1999/468/CE/28-iun-1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (*)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/756/CE/09-nov-2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/131/CE/21-feb-2007 privind autorizarea utilizării în condiţii armonizate a spectrului de frecvenţe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2007

Decizia 2006/778/CE/14-nov-2006 privind cerinţele minime pentru colectarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor la locurile de producţie ale anumitor animale de crescătorie

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2000/50/CE/17-dec-1999 privind cerinţele minime pentru inspecţia exploataţiilor de creştere a animalelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 96/335/CE/08-mai-1996 de instituire a unui inventar şi a unui nomenclator comun pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/270/CE/22-mar-2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 1753/2000/CE/22-iun-2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/512/CE/08-iun-2004 de instituire a Sistemului de Informaţii privind Vizele (SIV)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2003/422/CE/26-mai-2003 de aprobare a manualului de diagnostic al pestei porcine africane

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/168/CE/04-ian-2006 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină şi de abrogare a Deciziei 2005/217/CE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/777/CE/29-nov-2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală şi publică precum şi a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne şi stomacuri, vezici şi intestine tratate destinate consumului uman, provenind din ţări terţe şi de abrogare a Deciziei 2005/432/CE

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2007

Decizia 2007/453/CE/29-iun-2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al ţărilor terţe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcţie de riscul de contaminare cu ESB

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Decizia 3052/95/CE/13-dec-1995 privind stabilirea procedurii pentru schimbul de informaţii privind măsurile interne de derogare de la principiul liberei circulaţii a mărfurilor în cadrul Comunităţii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/779/CE/08-nov-2005 privind anumite măsuri de sănătate animală împotriva bolii veziculoase a porcului în Italia

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/416/CE/29-apr-2004 privind măsuri de urgenţă temporare cu privire la anumite fructe citrice originare din Argentina sau Brazilia

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 1999/70/CE/25-ian-1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/418/CE/29-apr-2004 de stabilire a orientărilor pentru gestionarea Sistemului European de schimb rapid de informaţii (RAPEX) şi pentru notificările prezentate în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2001/95/CE [notificată cu numărul C(2004) 1676]

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 88/2003/11-iul-2003 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul SEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/926/CE/22-dec-2004 privind punerea în aplicare a unor părţi din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/703/CE/24-oct-2007 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 1507xNK603 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2007

Decizia 2002/741/CE/04-sep-2002 de stabilire a unor criterii ecologice revizuite pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru hârtia de copiat şi hârtia grafică şi de modificare a Deciziei 1999/554/CE [notificată cu numărul C(2002) 3294] (Text cu relevanţă pentru SEE)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2001/405/CE/04-mai-2001 de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă [notificată cu numărul C(2001) 1175]

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2003/467/CE/23-iun-2003 de stabilire a statutului oficial de indemne de tuberculoză, bruceloză şi leucoză enzootică bovină pentru efectivele de bovine din anumite state membre şi regiuni din state membre

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 93/52/CEE /21-dec-1992 privind constatarea, în anumite state membre sau regiuni, a respectării normelor referitoare la bruceloză (Brucella melitensis) şi recunoaşterea oficială, pentru aceste teritorii, a statutului de stat membru indemn sau de regiune indemnă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2002/365/CE/29-mai-2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/478/CE/29-apr-2004 privind adoptarea unui plan general de gestiune a crizelor în sectorul alimentelor şi furajelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/64/CE/26-ian-2005 de punere în aplicare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de import pentru pisici, câini şi dihori pentru organismele, institutele sau centrele desemnate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 94/275/CE/18-apr-1994 privind recunoaşterea vaccinurilor antirabice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 94/274/CE/18-apr-1994 de stabilire a sistemului de identificare a câinilor şi pisicilor introduşi pe piaţa în Regatul Unit şi Irlanda şi care nu sunt originari din aceste ţări

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/589/CE/18-iul-2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 229L din 2007

Decizia 2004/156/CE/29-ian-2004 de stabilire a orientărilor pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/631/JAI/24-iul-2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziţii ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/229/JAI/09-mar-2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziţii ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/228/JAI/09-mar-2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziţii ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/201/JAI/19-feb-2004 privind procedurile de modificare a Manualului Sirene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/727/JAI/12-oct-2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziţii ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/719/JAI/12-oct-2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziţii ale Deciziei 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/211/JAI/24-feb-2005 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/533/JAI/12-iun-2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2007

Decizia SCH/Com-ex (99)/28-apr-1999 privind actualizarea Manualului Sirene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia SCH/Com-ex (98)/21-apr-1998 privind C.SIS cu 15/18 conexiuni

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia SCH/Com-ex (97)/15-dec-1997 de modificare a Regulamentului financiar cu privire la C.SIS

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia SCH/Com-ex (97)/07-oct-1997 privind contribuţiile Islandei şi Norvegiei la costurile de instalare şi funcţionare a C.SIS

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia SCH/Com-ex (93)/14-dec-1993 privind Regulamentul financiar cu privire la costurile de instalare şi funcţionare ale Sistemului de Informaţii Schengen (C.SIS)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2000/204/CE, CECO/26-ian-2000 privind încheierea Acordului euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Regatul Maroc, pe de altă parte

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2119/98/CE/24-sep-1998 de creare a unei reţele de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile în Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 1247/2002/CE/01-iul-2002 privind statutul şi condiţiile generale de exercitare a atribuţiilor Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2002/187/JAI/28-feb-2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2002/623/CE/24-iul-2002 de stabilire a unor note de orientare de completare a anexei II la Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/628/CE/24-iul-2006 de stabilire a datei de aplicare a articolului 1 alineatele (4) şi (5) din Regulamentul (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/728/JAI/12-oct-2005 de stabilire a datei de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/451/JAI/13-iun-2005 de stabilire a datei de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcţii ale Sistemului de informaţii Schengen, inclusiv în combaterea terorismului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/360/CE/26-apr-2005 de stabilire a criteriilor ecologice, precum şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru lubrifianţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2003/17/CE/16-dec-2002 privind echivalenţa inspecţiilor în câmp la culturile producătoare de seminţe, efectuate în ţări terţe şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/25/CE/22-dec-2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară produsă de tulpini înalt patogene şi circulaţia păsărilor de companie care îşi însoţesc proprietarii în Comunitate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia BCE/2007/7/24-iul-2007 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB

publicat in Jurnalul Oficial 237L din 2007

Decizia 97/833/CE/11-dec-1997 de stabilire a procedurii de adoptare a poziţiei comunitare în cadrul Comitetului mixt al uniunii vamale înfiinţat prin Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 84/338/Euratom, CECO, CEE/29-iun-1984 privind structurile şi procedurile de gestionare şi coordonare a activităţilor de cercetare, dezvoltare şi demonstraţii ale Comunităţii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 95/137/CE/07-apr-1995 privind semnarea, de către Comunitate, fără rezerva ratificării, a Convenţiei referitoare la regimul vamal al containerelor utilizate în transportul internaţional în cadrul unui pool (Geneva, 21 ianuarie 1994)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 93/737/CE/13-dec-1993 privind încheierea unui acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Regatul Norvegiei privind anumite înţelegeri în domeniul agricol

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 93/736/CE/13-dec-1993 privind încheierea unui acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Republica Islanda privind anumite înţelegeri în domeniul agricol

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 79/505/CEE/08-mai-1979 privind încheierea Protocolului la Acordul privind importul de obiecte cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/684/CE/05-oct-2006 de modificare a anexei 2 inventarul A la instrucţiunile consulare comune în ceea ce priveşte obligaţia de a deţine viză pentru titularii de paşapoarte indoneziene diplomatice şi de serviciu

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 1999/437/CE/17-mai-1999 privind anumite modalităţi de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/977/Euratom/19-dec-2006 privind programul specific de pus în aplicare, prin acţiuni directe, de către Centrul Comun de Cercetare în temeiul celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/976/Euratom/19-dec-2006 privind programul specific de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţile de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/970/Euratom/18-dec-2006 privind al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţile de cercetare şi de formare în domeniul nuclear (2007-2011)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 96/282/Euratom/10-apr-1996 privind reorganizarea Centrului comun de cercetare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 82/457/CEE/14-iun-1982 privind acceptarea în numele Comunităţii a recomandării Consiliului de cooperare vamală privind cerinţele autorităţilor vamale referitoare la facturi comerciale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 82/456/CEE/14-iun-1982 de acceptare, în numele Comunităţii, a recomandării Consiliului de Cooperare Vamală privind cooperarea tehnică în domeniul vamal

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2004/233/CE/04-mar-2004 de autorizare a unor laboratoare pentru controlul eficacităţii vaccinării împotriva turbării la unele carnivore domestice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2001/618/CE/23-iul-2001 privind garanţiile suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în schimburile intracomunitare cu porci, criteriile de furnizare a informaţiilor despre această boală şi de abrogare a Deciziilor 93/24/CEE şi 93/244/CEE

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 97/784/CE/22-apr-1997 privind încheierea unui Acord privind achiziţiile publice în domeniul telecomunicaţiilor şi a unui acord sub forma unui memorandum între Comunitatea Europeană şi Republica Coreea privind achiziţiile publice efectuate de operatori de telecomunicaţii privaţi

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 95/215/CE/29-mai-1995 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind achiziţiile publice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 87/286/CEE/26-mai-1987 privind aplicarea între Comunitate şi Elveţia a dispoziţiilor prevăzute în secţiunile II şi III din Acordul privind serviciile ocazionale internaţionale de transport rutier de călători cu autocarul şi autobuzul (ASOR)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2007/729/CE/07-nov-2007 de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, şi 2002/60/CE ale Consiliului şi a Deciziilor 2001/618/CE şi 2004/233/CE în ceea ce priveşte listele cu laboratoarele naţionale de referinţă şi institutele de stat

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2007

Decizia 83/573/CEE/26-oct-1983 referitoare la contramăsuri în domeniul transporturilor maritime comerciale internaţionale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 82/505/CEE/12-iul-1982 de încheiere a Acordului privind transportul rutier internaţional ocazional de călători efectuat cu autobuzul şi autocarul (ASOR)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 80/50/CEE/20-dec-1979 de instituire a unei proceduri de consultare privind relaţiile dintre statele membre şi ţările terţe în domeniul transportului aerian, precum şi acţiunile în acest domeniu în cadrul organizaţiilor internaţionale

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 77/587/CEE/13-sept-1977 de instituire a unei proceduri de consultare privind relaţiile dintre statele membre şi state terţe în domeniul navigaţiei şi acţiunile întreprinse în cadrul organizaţiilor internaţionale în acest domeniu

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 73/402/CEE/22-nov-1973 de modificare a Deciziei din 21 martie 1962 care instituie o procedură de examinare şi consultare prealabile referitor la anumite acte cu putere de lege şi acte administrative propuse de statele membre în domeniul transportului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizie din 21-mar-1962 de instituire a unei proceduri de examinare şi consultare prealabilă privind anumite acte cu putere de lege şi acte administrative preconizate de statele membre în domeniul transporturilor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/881/PESC/30-nov-2006 de adaptare a Deciziei 96/409/PESC de instituire a unui document de călătorie provizoriu, pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei şi a Romaniei la Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/483/PESC/11-iul-2006 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/852/PESC privind adoptarea măsurilor restrictive în ceea ce priveşte Coasta de Fildeş

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/477/PESC/30-iun-2006 privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind participarea Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei la operaţiunea militară a Uniunii Europene de gestionare a crizei din Bosnia şi Herţegovina (Operaţiunea ALTHEA)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/412/PESC/12-iun-2006 privind lansarea operaţiunii militare a Uniunii Europene de susţinere a Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democrată Congo (MONUC) pe durata procesului electoral (Operaţiune EUFOR RD Congo)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/386/PESC/01-iun-2006 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2005/411/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Sudanului

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/482/PESC/10-apr-2006 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Turcia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Turcia la operaţiunile de gestionare a crizelor desfăşurate de Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/366/PESC/20-mar-2006 privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Guvernul Georgiei privind statutul în Georgia al reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud şi al echipei sale de sprijin

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/317/PESC/10-apr-2006 privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană şi Republica Croaţia privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/313/PESC/10-apr-2006 privind încheierea unui acord de cooperare şi asistenţă între Curtea Penală Internaţională şi Uniunea Europeană

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2006/96/PESC/14-feb-2006 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/179/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducătorilor regiunii Transnistria (Republica Moldova)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/912/CE/12-dec-2005 privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/851/PESC/21-nov-2005 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Canada de instituire a unui cadru pentru participarea Canadei la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/846/PESC/29-nov-2005 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2005/440/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/821/PESC/21-nov-2005 de modificare a Deciziei 2004/658/PESC privind dispoziţiile financiare aplicabile bugetului general al Agenţiei Europene de Apărare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 593/18-iul-2005 privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Chile cu privire la participarea Republicii Chile la Operaţiunea de gestionare militară a crizei condusă de Uniunea Europeană în Bosnia şi Herţegovina (Operaţiunea ALTHEA)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/592/PESC /29-iul-2005 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Decizia 2005/447/PESC/14-mar-2005 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Argentina cu privire la participarea Republicii Argentina la Operaţiunea militară de gestionare a crizei condusă de Uniunea Europeană în Bosnia şi Herţegovina (Operaţiunea Althea)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007