Rasfoire documente

Decizia 2007/307/CE/25-apr-2007 privind retragerea de pe piata a rapitei Topas 19/2 si a produselor sale derivate

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2007

Decizia 2007/306/CE/25-apr-2007 privind retragerea de pe piata a rapitei hibride cu seminte oleaginoase Ms1xRf2 si a produselor sale derivate

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2007

Decizia 2007/305/CE/25-apr-2007 privind retragerea de pe piaţă a rapiţei hibride cu seminţe oleaginoase Ms1xRf1 şi a produselor sale derivate

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2007

Decizia 149/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 150/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 151/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 152/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 153/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 154/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 155/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 156/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 157/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 158/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 159/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 160/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 161/08-dec-2006 -

publicat in Jurnalul Oficial 89L din 2007

Decizia 58/08-iun-2007 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2007

Decizia 59/08-iun-2007 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2007

Decizia 60/08-iun-2007 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2007

Decizia 92/06-iul-2007 de modificare a anexei XX (Mediu) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Decizia 23/27-apr-2007 de modificare a anexei XIII (Transporturi) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 209L din 2007

Decizia 61/08-iun-2007 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2007

Decizia 62/08-iun-2007 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 266L din 2007

Decizia 2007/17/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/10/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 1/CE/01-ian-2007 de numire a unor membri ai Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 2/CE/01-ian-2007 de numire a unor membri ai Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 3/CE/01-ian-2007 de numire a membrilor bulgari şi români ai Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 4/CE/01-ian-2007 de modificare a propriului Regulament de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 5/CE/01-ian-2007 de stabilire a ordinii de exercitare a preşedinţiei Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 6/CE/01-ian-2007 de numire a membrilor şi supleanţilor bulgari şi români ai Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 7/CE/01-ian-2007 de numire a unor judecători la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 8/CE/01-ian-2007 de numire a unor judecători la Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 1L din 2007

Decizia 2007/9/CE/18-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/11/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/12/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/13/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/14/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/15/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/16/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/18/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/19/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/20/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/21/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/22/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2007

Decizia 2007/28/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/29/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/23/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/24/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/25/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/26/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/27/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/30/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/31/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia 2007/33/CE/05-dec-2006 de aprobare a condiţiilor şi a procedurilor stabilite de Europol de adaptare a sumelor menţionate în apendicele la Decizia Consiliului de administraţie al Europol din 16 noiembrie 1999 privind impozitele aplicabile salariilor şi onorariilor plătite personalului Europol în beneficiul Europol

publicat in Jurnalul Oficial 8L din 2007

Decizia DARFUR/5/16-ian-2007 de numire a unui consilier militar al reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 13L din 2007

Decizia 2007/35/CE/22-ian-2007 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, privind extinderea dispoziţiilor Acordului de parteneriat şi cooperare la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea acordului bilateral cu privire la produsele textile

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Decizia 2007/36/CE/22-ian-2007 privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, privind extinderea dispoziţiilor Acordului de parteneriat şi cooperare la comerţul bilateral cu textile, având în vedere expirarea acordului bilateral cu privire la produsele textile

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Decizia 2007/37/CE/22-ian-2007 privind semnarea şi aplicarea provizorie a unui acord bilateral sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Ucraina referitor la prelungirea şi modificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Ucraina privind comerţul cu produse textile

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Decizia 2007/38/CE/22-ian-2007 de numire a trei membri şi a cinci supleanţi danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Decizia 2007/39/CE/22-ian-2007 de numire a unui membru şi a unui supleant luxemburghezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Decizia 2007/41/CE/22-ian-2007 de numire a trei membri şi a doi supleanţi suedezi în cadrul Comitetului Regiunilor (2007/41/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 18L din 2007

Decizia 2007/51/CE/18-feb-2004 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/49/CE/22-ian-2007 privind principiile, priorităţile şi condiţiile enunţate în Parteneriatul european cu Muntenegru (2007/49/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 20L din 2007

Decizia BCE/2006/21/15-dec-2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/23/15-dec-2006 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/24/15-dec-2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/25/15-dec-2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/26/18-dec-2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/30/30-dec-2006 privind vărsarea capitalului şi transferul activelor din rezervele valutare de către Banka Slovenije, precum şi contribuţia acesteia la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia 2007/79/CE/31-ian-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Ungaria

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2007

Decizia 2007/80/CE/01-feb-2007 privind autorizarea anumitor state membre de a folosi informaţii provenind din alte surse decât anchetele statistice în cadrul anchetei pe anul 2007 referitoare la structura exploataţiilor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2007

Decizia 2007/81/CE/02-feb-2007 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizaţi să acceseze date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2007

Decizia 2007/82/CE/02-feb-2007 privind măsurile de urgenţă în vederea suspendării importurilor de produse pescăreşti destinate consumului uman, provenite din Republica Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 28L din 2007

Decizia 93/06-iul-2007 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2007

Decizia 2007/639/CE/02-oct-2007 de stabilire a unui format comun pentru comunicarea datelor şi a informaţiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la poluanţii organici persistenţi

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2007

Decizia 2007/638/CE/24-sep-2007 privind vaccinarea de urgenţă a păsărilor de curte împotriva viruşilor slab patogeni ai gripei aviare în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2007

Decizia 2007/637/CE/26-sep-2007 de numire a unui număr de patru membri spanioli şi şapte membri supleanţi spanioli în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2007

Decizia 1/01-dec-2006 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2/13-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/75/CE/22-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/52/CE/19-mai-2004 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/53/CE/24-mai-2004 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/54/CE/02-iun-2004 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/55/CE/09-nov-2005 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/56/CE/16-mai-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/57/CE/07-iun-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/58/CE/28-aug-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/59/CE/26-sep-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/60/CE/26-oct-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 1/01-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/62/CE/08-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/65/CE/15-dec-2006 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/66/CE/18-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/67/CE/18-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/68/CE/18-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/69/CE/18-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/70/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/71/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007

Decizia 2007/72/CE/20-dec-2007 -

publicat in Jurnalul Oficial 32L din 2007