Rasfoire documente

Actiunea comuna 2006/49/PESC/30-ian-2006 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia-Herţegovina

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 95/73/JAI/10-mar-1995 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la Unitatea Droguri Europol

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2003/92/PESC/27-ian-2003 privind operaţiunea militară a Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/118/PESC/20-feb-2006 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Asia Centrală şi de modificare a Acţiunii comune 2005/588/PESC

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/119/PESC/20-feb-2006 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/120/PESC/20-feb-2006 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Moldova

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/121/PESC/20-feb-2006 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Caucazul de Sud

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/122/PESC/20-feb-2006 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în regiunea Marilor Lacuri Africane

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/123/PESC/20-feb-2006 de prelungire şi modificare a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/124/PESC/20-feb-2006 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Afganistan

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/184/PESC/27-feb-2006 în sprijinul Convenţiei privind armele biologice şi toxice, în cadrul strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/190/PESC/07-mar-2005 privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/197/JAI/04-mar-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la regimul de tranzit aeroportuar

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/243/PESC/20-mar-2006 privind susţinerea activităţilor Comisiei pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBTO) în domeniul formării şi consolidării capacităţii de verificare şi în cadrul punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/277/JAI/22-apr-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/300/PESC/21-apr-2006 de modificare şi prorogare a Acţiunii comune 2004/847/PESC referitoare la misiunea de poliţie a Uniunii Europene la Kinshasa (RDC) în ceea ce priveşte Unitatea Integrată de Poliţie (EUPOL ''Kinshasa'')

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/303/PESC/25-apr-2006 de modificare şi prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2005/355/PESC referitoare la Misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei din sectorul securităţii în Republica Democratică Congo (RDC)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/304/PESC/10-apr-2006 privind instituirea unei echipe de planificare a UE (EPUE Kosovo) în ceea ce priveşte operaţiunea de gestionare a crizei pe care UE ar putea să o conducă în Kosovo în domeniul statului de drept şi, eventual, în alte domenii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/319/PESC/27-apr-2006 privind operaţiunea militară a Uniunii Europene de susţinere a Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC) pe durata procesului electoral

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 97/339/JAI/26-mai-1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea în domeniul ordinii şi siguranţei publice

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/355/PESC/02-mai-2005 referitoare la Misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei din sectorul securităţii în Republica Democratică Congo (RDC)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 97/372/JAI/09-iun-1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la definirea criteriilor de stabilire a obiectivelor, a metodelor de selecţie etc. şi la colectarea informaţiilor de la serviciile vamale şi de poliţie

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2002/373/PESC/21-mai-2002 privind contribuţia Uniunii Europene destinată consolidării capacităţii autorităţilor georgiene de a sprijini şi proteja misiunea de observare a OSCE la frontiera Georgiei cu Republica Inguşeţia şi Republica Cecenă din Federaţia Rusă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 95/401/JAI/25-sep-1995 adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la unele acţiuni de punere în aplicare a articolului K.1 din tratat

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2000/401/PESC/22-iun-2000 privind controlul asistenţei tehnice referitoare la anumite utilizări militare finale ACŢIUNEA COMUNĂ A CONSILIULUI (2000/401/PESC)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/413/PESC/12-iun-2006 de modificare şi prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2005/190/PESC privind Misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/418/PESC/12-iun-2006 privind sprijinirea activităţilor AIEA în domeniile securităţii şi verificării nucleare şi în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/419/PESC/12-iun-2006 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluţiei 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/427/JAI/29-iun-1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/428/JAI/29-iun-1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de creare a unei Reţele Judiciare Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/429/JAI/29-iun-1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană de instituire a unui mecanism de evaluare colectivă a adoptării, punerii în aplicare şi transpunerii efective de către ţările candidate a acquis-ului Uniunii Europene în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/439/PESC/27-iun-2006 privind o nouă contribuţie a Uniunii Europene la procesul de reglementare a conflictului din Georgia/Osetia de Sud

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/443/JAI/15-iul-1996 adoptată de Consiliu pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană cu privire la acţiunea pentru combaterea rasismului şi a xenofobiei

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/468/PESC/05-iul-2006 privind reînnoirea şi revizuirea mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2004/494/PESC/17-mai-2004 privind ajutorul acordat de către Uniunea Europeană pentru instituirea Unităţii Integrate de Poliţie din Republica Democratică Congo (RDC)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/523/PESC/25-iul-2006 de modificare a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2004/551/PESC/12-iul-2004 privind instituirea Agenţiei Europene de Apărare

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2004/552/PESC/12-iul-2004 privind aspecte ale funcţionării sistemului european de radionavigaţie prin satelit care aduc atingere securităţii Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2001/554/PESC/20-iul-2001 privind înfiinţarea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2001/555/PESC/20-iul-2001 privind înfiinţarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/557/PESC/18-iul-2005 privind acţiunea Uniunii Europene de sprijin civil şi militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2004/570/PESC/12-iul-2004 privind operaţiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/575/PESC/18-iul-2005 de instituire a Colegiului European de Securitate şi Apărare (CESA)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/588/PESC/28-iul-2005 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Asia Centrală

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2002/589/PESC/12-iul-2002 privind contribuţia Uniunii Europene la combaterea acumulării şi proliferării cu caracter destabilizator a armelor uşoare şi a armelor de calibru mic şi de abrogare a Acţiunii comune 1999/34/PESC

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/610/JAI/15-oct-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea şi menţinerea unui registru al competenţelor, cunoştinţelor şi expertizelor specializate în domeniul luptei împotriva terorismului, destinat să faciliteze cooperarea antiteroristă dintre statele membre ale Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/623/PESC/15-sep-2006 privind crearea unei echipe a Uniunii Europene însărcinate cu pregătirea instalării unei eventuale misiuni civile internaţionale în Kosovo care include un reprezentant special al Uniunii Europene (echipa de pregătire a MCI/RSUE)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/668/PESC/22-nov-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolelor J.3 şi K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la măsurile de protecţie împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a legislaţiei adoptate de o ţară terţă, precum şi ale acţiunilor bazate pe aceasta sau decurgând din aceasta

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/669/PESC/22-nov-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului J.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la regiunea Marilor Lacuri

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/698/JAI/29-nov-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea dintre autorităţile vamale şi organizaţiile patronale în ceea ce priveşte combaterea traficului de droguri

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/699/JAI/29-nov-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la schimbul de informaţii privind determinarea caracteristicilor chimice ale drogurilor pentru a favoriza cooperarea mai strânsă între statele membre în domeniul combaterii traficului ilicit cu droguri

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/699/JAI/03-dec-1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea sau sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi a produselor infracţiunii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/700/JAI/03-dec-1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea unui Sistem European de Arhivare a Imaginilor (FADO)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/708/PESC/17-oct-2006 de modificare şi de prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2005/190/PESC privind Misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/724/PESC/17-oct-2005 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi de abrogare a Acţiunii comune 2005/589/PESC

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 98/733/JAI/21-dec-1998 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind incriminarea participării la o organizaţie criminală în statele membre ale Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/747/JAI/29-nov-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea şi menţinerea unui registru al competenţelor, cunoştinţelor şi expertizelor specializate în domeniul combaterii criminalităţii organizate internaţionale, destinat să faciliteze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea legii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/748/JAI/16-dec-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană de extindere a mandatului acordat Unităţii Droguri Europol

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 96/750/JAI/17-dec-1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la apropierea legislaţiilor şi a practicilor statelor membre ale Uniunii Europene în combaterea toxicomaniei şi pentru a preveni şi a combate traficul ilicit cu droguri

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2001/759/PESC/29-oct-2001 privind contribuţia Uniunii Europene la procesul de soluţionare a conflictului din Osetia de Sud

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/773/PESC/13-nov-2006 de modificare şi prelungire a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/797/PESC/14-nov-2005 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/807/PESC/21-nov-2005 de prelungire şi modificare a mandatului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene (EUMM)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 97/817/PESC/28-nov-1997 adoptată de Consiliu pe baza articolului J.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la minele terestre antipersonal

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/822/PESC/21-nov-2005 de modificare şi prorogare a Acţiunii comune 2004/847/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene la Kinshasa (RDC) în ceea ce priveşte unitatea de poliţie integrată (EUPOL ''Kinshasa'')

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/824/PESC/24-nov-2005 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia-Herţegovina

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 97/827/JAI/05-dec-1997 adoptată de Consiliu, în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, de instituire a unui mecanism de evaluare a aplicării şi a punerii în aplicare pe plan naţional a angajamentelor internaţionale în domeniul luptei împotriva criminalităţii organizate

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2004/847/PESC/09-dec-2004 referitoare la misiunea de poliţie a Uniunii Europene la Kinshasa (RDC) în ceea ce priveşte Unitatea Integrată de Poliţie (EUPOL ''Kinshasa'')

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2003/852/PESC/05-dec-2003 de prelungire a aplicabilităţii Acţiunii comune 2002/921/PESC de prelungire a mandatului Misiunii de supraveghere a Uniunii Europene (EUMM)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/867/PESC/30-nov-2006 de prelungire şi de modificare a mandatului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene (MMUE)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/868/PESC/01-dec-2005 de modificare a Acţiunii comune 2005/355/PESC referitoare la Misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei din sectorul securităţii în Republica Democratică Congo (RDC), în ceea ce priveşte punerea în aplicare a proiectului de asistenţă tehnică referitor la îmbunătăţirea schemei de plată a Ministerului Apărării din RDC

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2005/889/PESC/25-nov-2005 privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/913/PESC/07-dec-2006 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2004/847/PESC referitoare la misiunea de poliţie a Uniunii Europene la Kinshasa (RDC) în ceea ce priveşte Unitatea Integrată de Poliţie (EUPOL ''Kinshasa'') - Prelungire pană în 2007

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/918/PESC/11-dec-2006 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2006/304/PESC privind instituirea unei echipe de planificare a UE (EPUE Kosovo) în ceea ce priveşte operaţiunea de gestionare a crizei pe care UE ar putea să o conducă în Kosovo în domeniul statului de drept şi, eventual, în alte domenii

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2002/921/PESC/26-nov-2002 de prelungire a mandatului Misiunii de supraveghere a Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/998/PESC/21-dec-2006 de modificare a Acţiunii comune 2001/555/PESC privind înfiinţarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2006/1002/PESC/21-dec-2006 de modificare a Acţiunii comune 2001/554/PESC privind înfiinţarea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

publicat in Editia Speciala a Jurnalului Oficial din 2007

Actiunea comuna 2007/40/PESC/22-ian-2007 de modificare a Acţiunii comune 2002/921/PESC privind prelungirea mandatului Misiunii de supraveghere a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2007

Actiunea comuna 2007/87/PESC/07-feb-2007 de modificare şi prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Actiunea comuna 2007/106/PESC/15-feb-2007 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/107/PESC/15-feb-2007 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/108/PESC/15-feb-2007 de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/109/PESC/15-feb-2007 de modificare şi prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/110/PESC/15-feb-2007 de prelungire şi de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/111/PESC/15-feb-2007 de modificare şi prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/112/PESC/15-feb-2007 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene în regiunea Marilor Lacuri Africane

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/113/CFSP/15-feb-2007 de modificare şi prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2007

Actiunea comuna 2007/147/PESC/27-feb-2007 de abrogare a Acţiunii comune 2006/319/PESC privind operaţiunea militară a Uniunii Europene de susţinere a Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC) pe durata procesului electoral

publicat in Jurnalul Oficial 64L din 2007

Actiunea comuna 2007/178/PESC/19-mar-2007 în sprijinul distrugerii armelor chimice din Federaţia Rusă în cadrul strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 81L din 2007

Actiunea comuna 2007/185/PESC/19-mar-2007 privind sprijinul acordat activităţilor OIAC în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 85L din 2007

Actiunea comuna 2007/192/PESC/27-mar-2007 de modificare a Acţiunii comune 2005/355/PESC a Consiliului privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei din sectorul securităţii în Republica Democratică Congo (RDC)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2007

Actiunea comuna 2007/203/PESC/27-mar-2007 de prelungire a mandatului echipei UE care contribuie la pregătirea înfiinţării unei eventuale misiuni civile internaţionale în Kosovo, care include un reprezentant special al Uniunii Europene (echipa de pregătire a MCI/RSUE)

publicat in Jurnalul Oficial 90L din 2007

Actiunea comuna 2007/245/PESC/23-apr-2007 de modificare a Acţiunii comune 2005/557/PESC privind acţiunea Uniunii Europene de sprijin civil şi militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan privind includerea unui element militar de sprijin care furnizează asistenţă pentru înfiinţarea Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Actiunea comuna 2007/334/PESC/14-mai-2007 de modificare şi de prelungire a termenului de aplicare a Acţiunii comune 2006/304/PESC privind instituirea unei echipe de planificare a UE (EPUE Kosovo) în ceea ce priveşte operaţiunea de gestionare a crizei pe care UE ar putea să o conducă în Kosovo în domeniul statului de drept şi, eventual, în alte domenii

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2007

Actiunea comuna 2007/359/PESC/23-mai-2007 de modificare şi prelungire a termenului de aplicare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Actiunea comuna 2007/369/PESC/30-mai-2007 privind instituirea Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL AFGANISTAN)

publicat in Jurnalul Oficial 139L din 2007

Actiunea comuna 2007/405/PESC/12-iun-2007 privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Actiunea comuna 2007/406/PESC/12-iun-2007 privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Actiunea comuna 2007/468/PESC/28-iun-2007 privind susţinerea activităţilor Comisiei pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBTO) în vederea consolidării capacităţilor de monitorizare şi verificare şi în cadrul punerii în aplicare a strategiei Uniunii Europene de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 176L din 2007

Actiunea comuna 2007/484/PESC/10-iul-2007 de prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2006/439/PESC privind o nouă contribuţie a Uniunii Europene la procesul de soluţionare a conflictului din Georgia/Osetia de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 181L din 2007