Rasfoire documente

Review Laudatio. Profesorul Viorel Mihai Ciobanu - un reformator al procedurii civile române

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Review Laudatio - De Brevitate Vitae sau...Guadeamus Igitur. Sau Viorel Mihaiu Ciobanu, un Comenius modern

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Review Judecătorii În Căutarea Adevărului - Eseu cu privire la rolul adevărului în ordinea de drept -

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Review Laudatio. Profesorul Ciobanu

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Review Argumentum

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Review Mathilde Hautereau-Boutonnet, Le Code civil, un code pour l'environnement, Coll. Les sens du droit, Editions Dalloz, 2021, 191 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Review Environmental Sustainability Endeavours in International Arbitration: The Green Protocols

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Review Guy Block, Laurence Hage, Le nouveau droit des energies renouvelables en Europe et en Belgique, Editions Corporate Copyright S.A., Bruxelles, 2021, 336 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Review In memoriam Prof. univ. dr. DUMITRA POPESCU (1936-2022) - portretul unui destin în slujba ştiinţei dreptului internaţional

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Review Romanian arbitration practitioner appointed as Secretary of the International Bar Association (IBA) Arbitration Committee

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Review Prezentări. Strasbourg, 11 Decembrie 2019 CDL-PI(2019)008. Compilaţia avizelor şi rapoartelor Comisiei de la Veneţia privind instanţele şi judecătorii^1

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Review Marja-Liisa Oberg*, The Boundaries of the EU Internal Market. Participation without Membership**

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Review Importanţa unei noi profesii reflectată în monografia ''Statutul profesiei de expert legislaţia muncii''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2022

Review Corneliu Benţe - ''Statutul profesiei de expert legislaţia muncii'' -recenzie-

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2022

Review Fundamentele unei noi profesii: expert în legislaţia muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2022

Review ''Expertul în legislaţia muncii - actor în Justiţia socială''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2022

Review Are cercetarea în dreptul privat un viitor?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2022

Review Difficult and novel issues explored by the students who represented the University of Bucharest in the 2021-2022 edition of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2022

Review Midnight problems: finding the law applicable to the arbitration agreement

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2022

Review Conferinţa naţională cu tema Dreptul mediului: 50 de ani de dezvoltare ca ramură de drept şi disciplină juridică (3 iunie 2022, on-line)

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2022

Review Relevance of the Group of Companies Doctrine in International Arbitration and Contracting

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2022

Review Caroline Boiteux-Picheral (dir.), Les droits de l'homme face aux risques pour l'humanite, Edition LexisNexis, 2022, 248 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2022

Review To incorporate or not to incorporate? That is the issue

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2022

Review Revue internationale de Criminologie et Police tehnique et scientifique, jan-mars, nr. 2/2021, ISSN 1424-4683, Geneva, publicaţie a Asociaţiei Criminologilor de Limbă franceză (AICLF), 112 pag.

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2022

Review Ideally Complementary: Reflections on the Jessup Competition

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2022

Review Mircea Duţu: Dreptul mediului şi al climei, vol. I, Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2022, 600 pagini

publicat in Revista Dreptul 6 din 2022

Review Prezentări. Compilaţia avizelor şi rapoartelor Comisiei de la Veneţia privind procurorii. Strasbourg, 11 Noiembrie 2017 CDL-PI(2018)001

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 2 din 2022

Review Viorel Terzea: Răspunderea civilă contractuală, Editura Solomon, Bucureşti, 2021, 585 pagini

publicat in Revista Dreptul 7 din 2022

Review Ioan Adam: Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. II, Responsabilitatea civilă extracontractuală. Faptul juridic civil, editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021, 944 de pagini

publicat in Revista Dreptul 7 din 2022

Review Valeriu Stoica: Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a 4-a, revizuită şi adăugită, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021, 537 pagini

publicat in Revista Dreptul 7 din 2022

Review Maria Fodor, Probele în procesul civil. Legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, 2021, 1368 pagini

publicat in Revista Dreptul 8 din 2022

Review Irina Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale. Studiu aprofundat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2021, 979 pagini

publicat in Revista Dreptul 8 din 2022

Review Irina Kuglay, Răspunderea penală pentru malpraxis medical, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2021, 326 pagini

publicat in Revista Dreptul 8 din 2022

Review De ce despre educaţia juridică?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2022

Review Laudatio-Contribuţia profesorului Viorel Ciobanu la elaborarea metodologiei procedurale pentru aflarea adevărului^1

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2022

Review Despre o altă şcoală: declin sau transformare a omului?

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2022

Review Centenar Constituţional: 1923-2023. Tradiţia constituţională şi perspectivele dezvoltării constituţionalismului în România. Ciclu de conferinţe consacrate aniversării Centenarului Constituţiei din 29 martie 1923

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2022

Review Eugenia MARIN, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2020, 594 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2022

Review Revue internationale de Criminologie et Police tehnique et scientifique, Avril-juin, no. 3/2021, ISSN 1424-4683, Geneva, publicaţie a Asociaţiei Criminologilor de Limbă Franceză (AICLF), 120 pag.

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2022

Review Cristian Clipa, Fundamentele ideologice ale dreptului administrativ, vol. II, tomul 1. Dialogurile, tomul 2. Specificităţile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2022

publicat in Revista Dreptul 9 din 2022

Review Georgina Bodoroncea, Corupţia. Infracţiuni de corupţie. Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2022, 492 pagini

publicat in Revista Dreptul 9 din 2022

Review Robert-Marius Cazanciuc, Cristian Pîrvulescu (coord.), Caiet constituţional. 1991-2021. 30 de ani de la adoptarea Constituţiei, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2021

publicat in Revista Dreptul 9 din 2022

Review Întâlnire la nivel înalt între domnul Marius Constantin Budăi, Ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi domnul Cosmin Boiangiu, Director executiv Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2022

Review Rezultatele campaniei de verificare a modului în care au fost respectate prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2022

Review Obligaţia angajatorului de a compensa în bani concediul de odihnă neefectuat de salariat, la încetarea contractului de muncă, indiferent de motivul încetării

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2022

Review Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii - UNELM Fest 2022 Summitul Internaţional al Experţilor în Legislaţia Muncii, Bucureşti, 22-23 septembrie 2022

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2022

Review Alexandru Şerban Răţoi, Supraîndatorarea simplilor particulari, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2022, 471 pagini

publicat in Revista Dreptul 11 din 2022

Review Ramona Delia Popescu, Drept parlamentar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2021, 308 pagini

publicat in Revista Dreptul 11 din 2022

Review Introducere. Despre înfăţişările voinţei juridice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2022

Review Evocarea unui mare OM şi a unui Pedagog Erudit: Profesor universitar doctor Viorel Mihai Ciobanu

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2022

Review Lucrări de specialitate privind criminalitatea informatică

publicat in Penalmente Relevant 2 din 2022

Review Omagiu Profesorului Viorel Mihai Ciobanu

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2022

Review Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice ''Dreptul şi crizele Globale. Implicaţii juridice ale crizei sanitare'' (22-23 septembrie 2022, Bucureşti, ediţie on-line)

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2022

Review Road Show informativ şi controale sprijinite de către Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2022

Review Lansarea proiectului naţional Tradiţia constituţională şi perspectivele constituţionalismului în România. Ciclu de conferinţe consacrat centenarului Constituţiei României Mari din 20 martie 1923, Academia Română, Bucureşti, 29 septembrie 2022

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2022

Review YRAP-YAAP-VIAC Event: ''Arbitration and Technology. Technology and Arbitration. Views from Eastern Europe''

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2022

Review Campania Naţională de verificare a respectării de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2022

Review Prelegerea-dezbatere Constituţia de la 1866: Statul român ca stat modern, Bucureşti, 26 octombrie 2022

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2022

Review Data de sfârşit a contractului de muncă încheiat pe durată determinată pentru înlocuirea titularului postului care se află în concediu de creştere copil

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2022

Review Max Falque (coord.), Droits de propriete environnementaux/Property rights for the environment, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2022, 620 pagini

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2022

Review Revue internationale de Criminologie et police tehnique et scientifique, nr. 4/2021, 133 pagini, ISSN 1424-4683, Geneva, publicaţie a Asociaţiei Criminologilor de Limbă franceză (AICLF)

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2022

Review Ilie Dorin, Parascheva Dorin, ''Procesul de mediere'', Editura Universitară

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2022

Review Laudatio in honorem magistri Eugen Chelaru cu ocazia decernării premiului ''Matei B. Cantacuzino''

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2022

Review Despre modele, ucenici şi dragostea pentru dreptul civil. In memoriam Eugen Chelaru

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2022

Review Din activitatea sindicatelor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2022