Rasfoire documente

Jurisprudenta Renunţarea la dreptul de a invoca accesiunea imobiliară. Condiţii

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Jurisprudenta Note critice cu privire la modalitatea de aplicare a instituţiei perimării

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Jurisprudenta Obligaţia condiţională. Condiţie potestativă simplă din partea creditorului. Obligaţie de loialitate pendente conditione

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Jurisprudenta Câteva considerente în legătură cu reunirea cauzelor de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Jurisprudenta Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă. Stabilirea stării de insolvenţă a debitorului de la momentul pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii. Calculul termenului de prescripţie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Durata determinată a contractului individual de muncă. Clauză esenţială a informării individuale. Garanţii prevăzute de Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, NICE şi CEEP

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua extinsă) 10 noiembrie 2021(*) ''Clauză compromisorie - Personal civil internaţional al misiunilor internaţionale ale Uniunii Europene - Recrutare pe bază contractuală - Contracte de muncă pe durată determinată succesive - Cerere de recalificare a tuturor raporturilor contractuale într-un contract pe durată nedeterminată - Acţiune în răspundere contractuală - Acţiune în răspundere extracontractuală''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în lipsa autorizaţiei/licenţei neexclusive. Faptă ilicită. Obligaţia utilizatorului de a achita remuneraţiile cuvenite titularilor drepturilor de autor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Solicitare formulată de operatorul de telefonie mobilă de acordare a penalităţilor de întârziere şi/sau a despăgubirilor datorate în caz de reziliere a contractului. Lipsa dovezii comunicării declaraţiei de rezoluţiune. Caracterul abuziv al clauzelor contractuale privind obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere şi/sau a despăgubirilor datorate în caz de reziliere

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a cincea) 11 noiembrie 2021(*) ''Trimitere preliminară - Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor - Organizarea timpului de lucru - Directiva 2003/88/CE - Articolul 2 - Noţiunea de ''timp de lucru'' - Pompier din cadrul serviciului de permanenţă - Gardă în regim de permanenţă - Desfăşurare în perioada de gardă a unei activităţi profesionale independente - Constrângeri care decurg din regimul de permanenţă''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Acţiune în răspundere civilă delictuală. Prejudiciu nepatrimonial. Faptă ilicită săvârşită în mediul virtual. Competenţă teritorială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Conflict de competenţă. Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Înstrăinarea bunului arendat. Cesiunea legală de contract

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a opta) 25 noiembrie 2021(*) ''Trimitere preliminară - Articolele 45 şi 48 TFUE - Libera circulaţie a lucrătorilor - Egalitate de tratament - Prestaţii familiale acordate lucrătorilor umanitari care îşi aduc membrii familiei în ţara terţă în care au fost afectaţi - Retragere - Articolul 288 al doilea paragraf TFUE - Acte juridice ale Uniunii - Domeniu de aplicare al regulamentelor - Reglementare naţională al cărei domeniu de aplicare personal este mai larg decât cel al unui regulament - Condiţii - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Articolul 11 alineatul (3) literele (a) şi (e) - Domeniu de aplicare - Lucrătoare salariată resortisantă a unui stat membru angajată în calitate de lucrătoare umanitară de un angajator stabilit în alt stat membru şi trimisă în misiune într-o ţară terţă - Articolul 68 alineatul (3) - Dreptul solicitantului prestaţiilor familiale de a depune o cerere unică la instituţia din statul membru competent cu prioritate sau la instituţia din statul membru competent în subsidiar''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Rezoluţiunea unilaterală a convenţiei. Condiţii. Dovada comunicării declaraţiei de rezoluţiune

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Recurs în casaţie. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. pr. pen. Contrabandă. Situaţie premisă. Achitare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Rezolvarea chestiunilor prealabile în procesul penal. Posibilitatea analizării acestora în alte situaţii decât cele care vizează soluţionarea fondului cauzei

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 25 noiembrie 2021(*) ''Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 2003/88/CE - Protecţia securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor - Articolul 7 alineatul (1) - Dreptul la o indemnizaţie financiară pentru concediul anual plătit neefectuat înainte de încetarea raportului de muncă - Încetarea anticipată a raportului de muncă din cauza angajatului''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Necompetenţa generală a instanţelor române

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Cerere de revizuire recalificată în recurs în casaţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a doua) 9 decembrie 2021(*) ''Trimitere preliminară - Directiva 2003/88/CE - Organizarea timpului de lucru - Protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor - Articolul 7 alineatul (1) - Dreptul la concediu anual plătit - Nivelul remuneraţiei - Remuneraţie redusă ca urmare a incapacităţii de muncă''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual într-un centru comercial desfăşurat pe mai multe etaje. Întinderea obligaţiei de plată a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi. Unicitatea sursei de sunet. Remuneraţie unică

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Întâlnirea procurorilor şefi de secţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi al parchetelor de pe lângă curţile de apel Bucureşti, 9-10 martie 2020. * minute în materie penală (inm-lex.ro)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şaptea) 13 ianuarie 2022(*) ''Trimitere preliminară - Politica socială - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 31 alineatul (2) - Directiva 2003/88/CE - Organizarea timpului de lucru - Articolul 7 - Concediu anual - Timp de lucru - Ore suplimentare - Calculul timpului de lucru pe bază lunară - Lipsa unei majorări pentru orele suplimentare în cazul efectuării concediului''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Teren inclus în zona de protecţie. Limitele exercitării dreptului statului de a reglementa folosinţa bunurilor. Atingere adusă dreptului la respectarea bunurilor. Acţiune în despăgubiri

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Jurisprudenta Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel Timişoara, 5-6 martie 2020. * minute în materie civilă (inm-lex.ro)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Recalculare pensie. Respectarea principiului contributivităţii în materia asigurărilor sociale. Respingerea apelului incident declarat de intimatul reclamant ca lipsit de interes

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Minuta întâlnirii preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel Braşov, 10-11 iunie 2021. * minute în materie civilă (inm-lex.ro)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Solicitarea de acordare retroactivă a unor diferenţe de drepturi salariale ce nu rezultă dintr-o pretinsă greşită reîncadrare a reclamanţilor, ci din utilizarea unui cuantum mai mic decât cel maxim, pretins aflat în plată, al salariului de bază

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Minută întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, Timişoara, 22-23 aprilie 2021. * minute în materie de contencios administrativ şi fiscal (inm-lex.ro)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Excepţie de nelegalitate decizie Curte de conturi privind salarizarea în raport de dispoziţiile CCM, la nivelul Autorităţii Navale Române fiind aplicabilă Legea nr. 153/2017

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Încălcarea securităţii datelor prin furnizarea datelor personale şi de itinerariu despre clienţii unei companii aeriene către înalţi oficiali ai statului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Personal didactic. Spor de stabilitate. Neacordare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Contract încheiat la distanţă. Semnătură electronică. Titlu executoriu

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Calcularea soldei prin raportare la salariul minim brut pe ţară garantat, conform H.G. nr. 1/2012

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Jurisprudenta Beneficiarii reducerii impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Malpraxis. Instanţa competentă potrivit legii speciale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Declaraţii de presă acordate fără mandat de către angajator privind măsurile luate pentru protejarea personalului contra infecţiei cu Sars-Cov-2. Drepturile avertizorului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Stimulent de risc acordat personalului angajat în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi în perioada pandemiei. Condiţii de acordare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Jurisprudenta Amnistia fiscală şi dosarele penale având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală. Aplicabilitate şi efecte. Decizia nr. 203/a/2022 a Curţii de Apel Cluj

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Cauza Kozan împotriva Turciei. Încălcarea articolului 10 din Convenţie. Calificarea drept ''speculaţii politice'' a punctelor de vedere exprimate nu poate fi suficientă în sine pentru a restrânge libertatea unui judecător de a schimba informaţii cu colegii săi magistraţi pe un grup Facebook închis şi secret, rezervat profesioniştilor dreptului

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii Europene. Articolele 18 şi 21 TFUE. Cerere adresată unui stat membru de o ţară terţă prin care se solicită extrădarea unui cetăţean al Uniunii, resortisant al altui stat membru, care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie în primul stat membru. Cerere formulată în vederea executării unei pedepse privative de libertate, iar nu în vederea urmăririi penale. Interdicţia extrădării aplicată numai resortisanţilor naţionali. Restricţie privind libera circulaţie. Justificare întemeiată pe prevenirea impunităţii. Proporţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Hotărârea Curţii (Marea Cameră) pronunţată la 22 februarie 2022 în cauza C-430/21, RS

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Directiva 2009/72/CE. Articolul 3 alineatele (2), (6) şi (15) şi articolul 36 litera (f). Piaţa internă a energiei electrice. Caracter ipotetic al întrebărilor preliminare. Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Notarea proiectului susţinut de un candidat la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la judecătorii, tribunale şi curţi de apel este atributul exclusiv al comisiei de concurs şi nu poate fi cenzurată de judecătorul de contencios administrativ, în considerarea faptului că puterea de apreciere a respectivei comisii se situează în sfera oportunităţii actelor administrative

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Restricţii privind libertatea de stabilire. Competenţa Curţii. Admisibilitatea cererii de decizie preliminară. Situaţie pur internă. Reglementare naţională care interzice orice activitate lucrativă legată de păstrarea urnelor funerare. Test de proporţionalitate. Coerenţa reglementării naţionale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Romanian Courts Reaffirm Limited Scope for Annulment of Arbitral Awards

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Jurisprudenta Calificarea juridică a cererii de chemare în judecată în raport de finalitatea acesteia, iar nu de temeiul juridic invocat. Rolul activ al instanţei. Semnificaţia dispoziţiilor art. 22 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Principiile unicităţii şi legalităţii căii de atac. Soluţionarea concomitentă a contestaţiei la titlu şi a contestaţiei la executare. Căi de atac diferite. Cerere de lămurire a hotărârii sub aspectul indicării căii de atac numai pentru una dintre contestaţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Denunţare unilaterală contract de achiziţie. Competenţa de soluţionare a cererii privind desfiinţarea măsurii denunţării unilaterale

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Numai judecătorii şi procurorii care au dobândit un grad profesional superior ca urmare a concursului de promovare până la data intrării în vigoare a Legii nr. 242/2018, respectiv 18.10.2018, pot fi transferaţi la instanţele şi parchetele superioare, nu şi cei ce au dobândit un asemenea grad profesional la o dată ulterioară

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Directiva 2011/95/UE. Standarde referitoare la conţinutul protecţiei internaţionale. Statutul de refugiat. Articolul 29. Protecţie socială. Tratament diferenţiat. Refugiaţi care beneficiază de un drept de şedere temporară

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii. Rolul activ al judecătorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Ordinea exercitării căilor de atac

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Observaţii doctrinare cu privire la interpretarea art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi chemaţi să răspundă în baza art. 16 din Legea nr. 554/2004 pentru hotărârile adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma votului exprimat, aceştia nefiind funcţionari, ci membri aleşi în vederea exercitării rolului Consiliului Superior al Magistraturii de asigurare a independenţei justiţiei, cu atribuţii în ceea ce priveşte cariera judecătorilor şi procurorilor

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă. Directiva 2000/78/CE. Interzicerea discriminării pe motive de vârstă. Recrutare de agenţi de poliţie. Organ naţional constituit prin lege pentru a garanta aplicarea dreptului Uniunii într-un domeniu particular. Competenţa de a lăsa neaplicată legislaţia naţională contrară dreptului Uniunii. Supremaţia dreptului Uniunii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Rolul instanţei în identificarea şi stabilirea temeiului de drept. Respectarea principiului disponibilităţii. Interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Inadmisibilitate apel. Cerere de reexaminare respinsă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Spre deosebire de concediul de odihnă, solicitarea concediului de formare profesională la anumite date este determinată preponderent de factori externi voinţei magistratului, respectiv de organizarea acestora de instituţiile de formare, de calendarul acestora sau de specializare, de unde rezultă că exigenţele acordării nu ar trebui să fie sporite

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Libera circulaţie a mărfurilor. Taxe vamale. Taxe cu efect echivalent. Percepere asupra transportului de energie electrică produsă pe teritoriul naţional şi destinată exportului. Compatibilitatea unei astfel de reglementări cu principiul liberei circulaţii a mărfurilor

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Limitele exercitării rolului activ al judecătorului şi calificarea temeiului juridic al cererii de chemare în judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel inadmisibil. Litigiu de contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Apropierea legislaţiilor. Supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit. Achiziţie a unei participaţii calificate într-o instituţie de credit. Procedură reglementată de Directiva 2013/36/UE, precum şi de Regulamentele (UE) nr. 1024/2013 şi (UE) nr. 468/2014. Procedură administrativă compozită. Putere de decizie exclusivă a Băncii Centrale Europene (BCE). Acţiune introdusă împotriva actelor pregătitoare adoptate de autoritatea naţională competentă. Pretinsă încălcare a autorităţii de lucru judecat a unei hotărâri naţionale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Dreptul şi obligaţia judecătorului de a da sau a restabili calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii nu presupune şi complinirea omisiunii părţii de a formula un petit

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Declararea unei căi de atac neprevăzute de lege. Cerere de intervenţie accesorie formulată în cadrul acesteia. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Recurs. Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curţii. Acţiune în despăgubire. Neintroducerea de către Comisia Europeană a unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Republicii Austria în temeiul articolului 258 TFUE. Abţinerea instanţelor naţionale de a sesiza Curtea cu o cerere de decizie preliminară. Necompetenţă vădită a instanţei Uniunii. Acţiune vădit inadmisibilă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Rolul activ al judecătorului manifestat sub aspectul lămuririi cadrului procesual din perspectiva obiectului judecăţii şi a subiectelor raportului juridic litigios. Limitele învestirii instanţei. Clarificarea conţinutului cererilor adiţionale formulate în proces. Identificarea persoanelor care justifică legitimitate procesuală pasivă. Stabilirea limitelor devolutive ale apelului determinate de ceea ce s-a apelat. Necesitatea apelării exprese a încheierii premergătoare cu caracter interlocutoriu

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Competenţa materială procesuală a instanţei de apel. Cauză soluţionată în primă instanţă de un complet specializat în altă materie decât cea căreia îi aparţine litigiul. Sechestru asigurător

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 21. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Directiva 2000/78/CE. Articolul 2 alineatul (2) litera (a). Discriminare directă pe motive de apartenenţă religioasă. Legislaţie naţională care acordă anumitor lucrători o zi de concediu în Vinerea Mare. Justificare. Articolul 2 alineatul (5). Articolul 7 alineatul (1). Obligaţii ale angajatorilor privaţi şi ale instanţei naţionale care decurg dintr-o incompatibilitate a dreptului naţional cu Directiva 2000/78

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Recalificarea juridică a cererilor formulate de părţi, componentă esenţială a rolului activ al judecătorului. Manifestarea acesteia doar în limitele fixate de părţi cu privire la cadrul procesual ce constituie obiectul cercetării şi dezbaterilor fondului cauzei. Neluarea în seamă a cererilor formulate prin concluziile scrise depuse la dosar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel constatat nul conform art. 471 alin. (1) C. pr. civ. Condiţii de exercitare a căii de atac a recursului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Politica privind azilul. Criterii şi mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională. Regulamentul (UE) nr. 604/2013. Clauze discreţionare. Criterii de apreciere

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Calificarea juridică a acţiunii, determinată de situaţia factuală prezentată. Limitele de aplicare a principiului rolului activ al instanţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Limitele devoluţiunii în raport de cele supuse judecăţii în faţa primei instanţe. Cerere reconvenţională formulată tardiv. Învoiala părţilor ca cererea incidentală depusă tardiv să fie soluţionată împreună cu cererea principală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Sistemul European al Băncilor Centrale. Acţiune întemeiată pe încălcarea articolului 14.2 al doilea paragraf din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Decizie a unei autorităţi naţionale de suspendare din funcţie a guvernatorului băncii centrale naţionale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Calificare cerere. Temeiul răspunderii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel. Lipsa învestirii instanţei de apel cu o cale de atac exercitată împotriva încheierii civile prin care s-a soluţionat excepţia tardivităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Recurs. Drept instituţional. Iniţiativă cetăţenească. Regulamentul (UE) nr. 211/2011. Înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească. Articolul 4 alineatul (2) litera (b). Condiţia ca propunerea să nu se afle vădit în afara sferei de competenţă a Comisiei Europene în ceea ce priveşte prezentarea unei propuneri de act juridic în scopul punerii în aplicare a tratatelor. Sarcina probei. Coeziune economică, socială şi teritorială. Articolul 174 TFUE. Iniţiativa cetăţenească ''Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi menţinerea culturilor regionale''. Cerere de înregistrare. Refuz al Comisiei

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Limitele rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului şi corelarea acestui principiu cu principiul disponibilităţii. Omisiunea instanţei de fond de a stabili cadrul procesual pasiv

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel. Schimbarea situaţiei de fapt pe parcursul judecăţii. Invocarea în apel a excepţiei lipsei de interes a cererii de chemare în judecată vs. excepţia lipsei de interes a cererii de apel

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii Europene. Articolul 20 TFUE. Articolele 7 şi 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Cetăţenia unui stat membru şi cetăţenia unui stat terţ. Pierdere de plin drept a cetăţeniei unui stat membru şi a cetăţeniei Uniunii. Consecinţe. Proporţionalitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Exercitarea rolului activ al judecătorului prin reformularea obiectului cererii. Încălcarea limitelor sesizării instanţei şi dreptului de dispoziţie al părţilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel. Schimbarea locului citării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Politica privind imigrarea. Dreptul la reîntregirea familiei. Directiva 2003/86/CE. Excluderi din domeniul de aplicare al directivei. Articolul 3 alineatul (2) litera (c). Excluderea persoanelor care beneficiază de protecţie subsidiară. Extinderea în temeiul dreptului naţional a dreptului la reîntregirea familiei pentru persoanele menţionate. Competenţa Curţii. Articolul 11 alineatul (2). Lipsa documentelor justificative oficiale care să ateste legături de familie. Explicaţii considerate ca fiind insuficient de plauzibile. Obligaţii care incumbă autorităţilor statelor membre de a efectua demersuri suplimentare. Limite

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Raportul dintre principiul disponibilităţii şi principiul rolului activ. Contractul de asistenţă judiciară - contract cu executare dintr-o dată sau cu executare succesivă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Apel. Procedură necontencioasă. Greşita respingere a cererii de intervenţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Control la frontiere, azil şi imigrare. Regulamentul (UE) 2016/399. Articolul 32. Reintroducerea temporară de către un stat membru a controlului la frontierele sale interne. Intrare ilegală a unui resortisant al unei ţări terţe. Asimilare a frontierelor interne cu frontierele externe. Directiva 2008/115/CE. Domeniu de aplicare. Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Litigiu privind salarizarea funcţionarilor publici. Exercitarea rolului activ al judecătorului în contextul asigurării unui echilibru cu celelalte două principii ale procesului civil, respectiv cel al disponibilităţii şi cel al contradictorialităţii. Limite

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Recurs. Nulitatea căii de atac pentru depunerea la altă instanţă decât cea care a pronunţat hotărârea după recalificarea căii de atac. Încadrarea motivelor de recurs

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii Europene. Dreptul de liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre al cetăţenilor Uniunii şi al membrilor familiilor acestora. Directiva 2004/38/CE. Membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii. Articolul 2 punctul 2 litera (c). Noţiunea ''descendent direct''. Copil aflat sub tutelă legală permanentă în temeiul regimului algerian al kafalah (încredinţare legală). Articolul 3 alineatul (2) litera (a). Alţi membri de familie. Articolul 7 şi articolul 24 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Viaţa de familie. Interesul superior al copilului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Jurisprudenta Contencios administrativ. Introducerea în cauză a unei alte persoane atunci când raportul juridic dedus judecăţii o impune şi părţile litigiului solicită sau acceptă o astfel de modificare a cadrului procesual. Rolul activ al judecătorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Recurs. Raport juridic de funcţie publică. Calificare cale de atac. Motive de casare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţiei al şcolilor cu personalitate juridică. Rolul activ al instanţei prin solicitarea dezlegării unor chestiuni de drept. Procedura incidentală prevăzută de art. 519-521 C. pr. civ. Judecata recursului pe motive de nelegalitate. Interpretarea şi aplicarea legii civile şi administrative

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Motive de casare. Încadrare. Conexitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Reprezentantul societăţii aflate în faliment care exercită în cadrul procedurii insolvenţei calea de atac a apelului prevăzută de art. 43 din Legea nr. 85/2014

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Motive de recurs de ordine publică invocate de instanţa de recurs

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Cerere în răspundere civilă delictuală. Limitele rolului (activ al) judecătorului în stabilirea temeiului de fapt calificat juridic exact al cererii în corelaţie cu principiul disponibilităţii în etapa stabilirii competenţei generale, respectiv a celei materiale procesuale de soluţionare a cauzei în primă instanţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Jurisprudenta Motiv de casare de ordine publică. Necompetenţa internaţională a instanţelor din România. Existenţa unui element de extraneitate. Forul de necesitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Jurisprudenta Malpraxis medical. Răspunderea civilă contractuală a medicului şi a instituţiei medicale din alt stat al U.E. Raport juridic cu element de extraneitate. Inadmisibilitate pentru necompetenţa instanţelor româneşti. Calificarea cererii şi identificarea normei comunitare aplicabile

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022