Rasfoire documente

Evocari Actualitate GDPR

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Evocari PANDECTELE ROMÂNE. PARTEA I-A. JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE. CAS. I 19 Oct. 19231. (Completul Ardelean). Legitimitate. Contestarea ei. În ce condiţiuni poate fi exercitată de succesorii bărbatului. Proces de ereditate. Efecte faţă de copilul a cărui legitimitate se contestă. Uzufruct vidual. Femeie nedemnă. Invaliditate (1) şi (2)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Evocari Andrei Rădulescu - O istorie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (I)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Evocari Grefa veselă

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Evocari PANDECTELE ROMÂNE. PARTEA I-A. JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE

publicat in Pandectele Romane 2 din 2022

Evocari Tradiţia constituţională şi perspectivele dezvoltării constituţionalismului în România

publicat in Pandectele Romane 2 din 2022

Evocari PANDECTELE ROMÂNE, PARTEA II-A, JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIB., JUD., CAMERELOR ARBITR., ETC. TRIB. ORADEA-MARE. 2 Noemvrie 19211. Contrabandă. Legea generală a vămilor. Monetă. Import de coroane austro-ung. ştampilate româneşte. Dacă ştampilarea coroanelor a avut de efect naţionalizarea lor. Soluţie negativă. Decretele legi no. 2238 din 15 maiu 1920 şi 3632 din 11 decemvrie 1918. Ordonanţa no. 4890 din 25 maiu 1919 a consiliului dirigent român. (Art. 192, 193 şi 196 din legea generală a vămilor; art. 448 din tariful vamal al României; art. 10 din legea pentru înfiinţarea unui nou sistem de monetă din 1867; legea din 1880 pentru înfiinţarea Băncii Naţionale). (1)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2022

Evocari Constituţionalismul: din perspectiva istoriei şi sub lupa viitorului

publicat in Pandectele Romane 3 din 2022

Evocari Grefa veselă

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 2 din 2022

Evocari GDPR PRACTIC - mai-iunie 2022

publicat in Pandectele Romane 4 din 2022

Evocari Sancţionarea unui împuternicit pentru nerespectarea principiului exactităţii datelor [art. 5 alin (1) lit. d) din GDPR]

publicat in Pandectele Romane 4 din 2022

Evocari Pandectele Române, Partea I-a. Jurisprudenţa Curţii de Casaţie. CAS III, 8 Aprilie 19241. Impozit global. Onorarii fixe. Asimilarea lor cu salariile în ce priveşte stabilirea venitului global. Renta refacerii din 1920. Venit rezultând din cupoane. Dacă este scutit de impozitul global. Soluţie negativă (1)

publicat in Pandectele Romane 4 din 2022

Evocari ''Mituri'' ale renaşterii constituţionalismului românesc

publicat in Pandectele Romane 4 din 2022

Evocari PANDECTELE ROMÂNE, PARTEA I-A, JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE CAS. I, 27 Mai 19241, SUCCESIUNI AB INTESTAT. BASARABIA. SUCCESORI COLATERALI. REPREZENTARE. MĂRGINIREA EI NUMAI LA NEPOŢII DE SORĂ ŞI FRATE. (Cartea V, Titlul VIII, P. 1707, Hexabiblosul lui Armenopol. Titlul VIII, colecţia lui Donici şi art. 666 c. civ. român) (1)2

publicat in Pandectele Romane 5 din 2022

Evocari Începuturile constituţionalismului în România

publicat in Pandectele Romane 5 din 2022

Evocari Pandectele Române. Partea I-a. Jurisprudenţa Curţii de Casaţie. CAS. III, 19 Martie 19231. Hotărîre. Pronunţare după opt zile dela dezbateri. Validitate. Cambie. Trăgător. Acţiune în regres. Termen. Plată în parte înainte de scadenţă. Dacă constitue o renunţare a debitorului de a invoca decăderea creditorului din acţiunea cambială. Măsuri excepţionale. Durata limitată a legii. Încetarea ei. (Art. 151 l. org. jud., art. 346, 350, 351 c. com.; art. 21 l. măs. excepţionale) (1)

publicat in Pandectele Romane 6 din 2022

Evocari GDPR practic - septembrie-octombrie 2022

publicat in Pandectele Romane 6 din 2022