Rasfoire documente

Doctrina Conformitatea legislativă a deciziilor de afaceri ale administratorilor - o problemă de drept evidentă? (II)*

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Principiile dreptului medical şi ale contractelor medicale

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Declaraţie unilaterală de rezoluţiune versus pact comisoriu

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Două situaţii transnaţionale şi o teorie

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Legea aplicabilă arbitrabilităţii şi executarea sentinţelor arbitrale: este timpul să depăşim principiul ordinii publice?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Iubire toxică: separaţia de corp în dreptul românesc

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Verificarea măsurilor asigurătorii pe parcursul procesului penal

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Delapidare şi abuz în serviciu - concurs ideal sau concurs de calificări?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Necesitatea recunoaşterii priorităţii reglementărilor internaţionale faţă de cele interne, în materia drepturilor omului, în cazul concursului de infracţiuni, prevăzut de art. 10 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Codului penal

publicat in Revista Dreptul 1 din 2022

Doctrina Preeminenţa dreptului - perspectiva common law

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Succinte consideraţii pe marginea beneficiului de discuţiune*

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Modificarea Codului muncii prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/20211

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Doctrina Comercializarea influenţei. Reguli şi nereguli în influencer marketing^1

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Pierderea cauţiunilor aferente contestaţiilor în materia achiziţiilor publice ca urmare a pasivităţii îndelungate a contestatorilor - un memento în sprijinul acestora

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina Proporţionalitatea măsurilor de executare silită - spre un nou principiu al procedurii civile execuţionale

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Un nou tip de concediu pentru salariaţi - concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Doctrina Dinamica dreptului transnaţional

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Aspecte practice privind aplicarea hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-282/20 de către instanţele din România

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina Hotărârea care ţine loc de contract. Remediul substitutiv văzut din perspectivă procesuală

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Unde este munca?

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Doctrina Abordări conceptual-teoretice şi practice în relaţia contabilitate-fiscalitate (scutire impozit profit investit, leasing financiar, amortizare)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Respectarea normelor procesuale în activitatea de ascultare a persoanei vătămate minore - garanţie pentru soluţionarea echitabilă a unei cauze penale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina Statutul refugiaţilor în România reflectat în practica judiciară

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Renegocierea salariului minim

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Doctrina Moneda electronică şi politica monetară*

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Expertiza criminalistică extrajudiciară ca mijloc de probă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina O posibilă coordonată a reformei consiliului legislativ din perspectiva necesităţii de adecvare structurală la exigenţele actuale ale dreptului Uniunii Europene

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Pandemia de COVID-19 şi dreptul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022

Doctrina Finanţarea utilizând criptoactive

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Locul dreptului internaţional al investiţiilor în genealogia dreptului internaţional

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu prevenirea şi combaterea spălării banilor în domeniul criptoactivelor

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Adresarea întrebărilor în context judiciar

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2022

Doctrina Conceptul criminologic de violenţă în familie

publicat in Revista Dreptul 2 din 2022

Doctrina Prelucrarea datelor cu caracter personal în materia stării civile

publicat in Pandectele Romane 1 din 2022

Doctrina Bunele moravuri - O confuziune etică de-drept

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2022

Doctrina Contractul de factoring

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Proporţionalitatea, principiu director care promovează efectivitatea dreptului Uniunii Europene şi legitimitatea acţiunii Uniunii Europene*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Doctrina Un drept autonom al contractelor electronice sau al comerţului electronic?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Le Droit international et europeen face au conflit arme en Ukraine - les 10 premiers jours

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Dreptul şi sursele renovabile de energie. Dimensiuni ale unui regim juridic particular

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Doctrina Matricea răspunderii civile extracontractuale pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte de manufacturare, între testul riscuri-beneficii şi testul aşteptărilor legitime ale consumatorului

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2022

Doctrina Spaţii transnaţionale trecute şi prezente

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Este Curtea Constituţională a României un portdrapel al identităţii constituţionale naţionale?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Doctrina Aplicaţii ale ideii de ''aparenţă'' în arbitrajul internaţional

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Doctrina Smart contract şi standardul contractului autosuficient*

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Aspecte privind protecţia mediului în domeniul urbanismului. Jurisprudenţă relevantă în materie

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Doctrina Aberrations monstrueuses dans la doctrine juridique roumaine sur la situation en Ukraine

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Procedural routes and allocation of cases in Hungarian Civil Courts

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2022

Doctrina Impactul jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie asupra evoluţiei dreptului muncii

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Doctrina Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti în prezenţa convenţiei arbitrale

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Consideraţii de ordin practic şi teoretic în legătură cu transferul de proceduri în materie penală

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Doctrina A Abuse of process in investment arbitration - key factors to be considered when restructuring investments

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Doctrina Contractele inteligente şi normele legale imperative. Quo vadis?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Implicaţiile Deciziei nr. 176/2022 a Curţii Constituţionale a României în privinţa infracţiunilor la regimul vamal. Relaţia dintre infracţiunile de contrabandă asimilată, evaziune fiscală specială şi regimul contravenţional în materia operaţiunilor ilicite vizând produse din tutun

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Drepturi şi libertăţi. Dreptul la liberă exprimare. Fenomenul fake news. Comunicarea de informaţii false. O schimbare de paradigmă?

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Doctrina Despre instituţia prefectului în sistemul administrativ românesc. Punct şi de la capăt

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Review of the Judgment of the Romanian Constitutional Court of 8 June 2021, Concerning the Limits of the Primacy of EU Law within the Romanian Judicial Order

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022

Doctrina Principiul protecţiei încrederii legitime în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Constituţionale a României

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2022

Doctrina The Implementation of Sustainable Development as a Requirement by ICSID Tribunals: A Proposal for a Sustainability Standard

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Doctrina Tranzacţionarea algoritmică şi tranzacţionarea de mare frecvenţă. Evoluţia şi eficienţa cadrului de reglementare european şi naţional

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Calitatea de subiect activ al infracţiunii de delapidare în cazul administratorului de fapt al unei asociaţii de proprietari sau locatari şi al persoanei care desfăşoară servicii pentru asociaţia de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunţarea Deciziei HP nr. 31/2022 în materie penală

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Realismul organic ca res publica restituta. Nicolae Iorga şi tradiţia politică a statalităţii româneşti

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2022

Doctrina Constituţionalizarea dreptului mediului în România. Evoluţia reglementărilor, contribuţia jurisprudenţei şi reacţia doctrinei

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Slovenia

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2022

Doctrina Umbra criptoactivelor. În Codul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Le formalisme informatif, un formalisme de protection ?

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Examen de drept comparat asupra formării familiei de drept romano-germanice

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Validitatea actelor privind criptomoneda - despre criptomonedă ca obiect al prestaţiei

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Prescripţie, quo vadis? Gânduri în legătură cu prescripţia răspunderii penale în urma Deciziei nr. 358/2022 a Curţii Constituţionale

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Libertatea religioasă a persoanelor private de libertate. Conţinut, limite şi abordări jurisprudenţiale

publicat in Revista Dreptul 3 din 2022

Doctrina Data Sharing and Data Protection

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Monedele virtuale: între obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare şi luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Preţul constă (şi) în...date. Nevoi economice şi căutări juridice în era consumului digital^1

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Ineficienţa soluţiei lui Rawls din Two concepts of rules în contextul judiciar românesc

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Transpunerea directivelor europene privind furnizarea de conţinut digital şi de servicii digitale, respectiv privind vânzările de consum - O.U.G. nr. 141/2021 şi O.U.G. nr. 140/2021

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Prescripţia sine lex? Privire critică asupra unor argumente aduse împotriva aplicării principiului legii penale mai favorabile în materia întreruperii cursului termenului de prescripţie a răspunderii penale

publicat in Revista AUBD Forum Juridic 1 din 2022

Doctrina Conformitatea conţinutului digital. Noi instrumente legislative europene 2.0

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Furnizarea şi conformitatea conţinutului digital sau serviciului digital

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Aspecte privitoare la protecţia europeană a consumatorilor în contractele internaţionale de comerţ electronic

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Retractarea consimţământului consumatorului în contractele electronice: Golemul perfect, reflectat în jurisprudenţa recentă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Scurte consideraţii referitoare la probaţiunea în litigiile izvorâte din contractele de e-commerce

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Platformele - o nouă arhitectură a afacerilor moderne

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina În căutarea consimţământului în cazul plăţilor electronice. Scurte consideraţii din practica instituţiilor de credit

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Civilizatorul afabil*

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Câteva observaţii despre piedicile de carte funciară şi interdicţiile stipulate în contractele de ipotecă imobiliară

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2022

Doctrina Rolul judecătorului în aflarea adevărului - Repere desprinse din jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Controlul judiciar în procesul civil. O analiză din perspectiva deciziilor pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedurile de unificare a practicii judiciare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Cooperarea dintre Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti în vederea dezlegării unor chestiuni de drept

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Despre utilitatea şi raţionalitatea căilor de atac în materie civilă. O posibilă reformă a căilor de atac de reformare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Anticiparea vocaţiei judecătorului şi drepturile sociale în acţiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Distincţia dintre motive de apel, apărări de fond şi apărări procedurale în apel

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Acţiune în revendicare şi grăniţuire. Necitarea proprietarului actual. Rolul activ al judecătorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Probleme practice privind recursul. Inadmisibilitatea. Nulitatea pentru neîncadrarea în motivele de casare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Condiţiile în care se poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract în domeniul imobiliar

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Probleme privind cheltuielile de judecată în funcţie de fazele controlului judiciar şi de soluţiile pronunţate de instanţa de judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Probleme complexe în procedura de confirmare a planului de reorganizare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Non reformatio in peius. În principiu

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Rolul activ al judecătorului în litigiile privind achiziţiile publice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022

Doctrina Căile de atac în materia contenciosului administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022

Doctrina Rolul judecătorului în aflarea adevărului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2022