Rasfoire documente

Doctrina Revista ''Dreptul'' la 150 de ani

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Este posibilă o reformă a sistemului judiciar şi a unor instituţii conexe?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Prelucrarea, de către partidele politice, a datelor cu caracter personal incluse în Registrul electoral

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Structura dreptului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Aspecte tactice şi procesuale privind audierea martorilor în procesul penal (Partea I*)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina 150 de ani de la apariţia revistei ''Dreptul'' (1871-2021). Publicistica juridică românească: tradiţii, starea actuală şi revirimentul aşteptat

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Evoluţia relaţiilor personale dintre copil şi părintele separat în practica judecătorească

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Aplicarea principiului neretroactivităţii legii cu privire la dreptul la pensie în practica Curţii Constituţionale. Examen critic

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Modificările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală prin Legile nr. 217/2020, nr. 228/2020, nr. 233/2020, nr. 274/2020. Trecerea acestora în revistă, scopul modificărilor şi efectele preconizate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Notarul public - între momentul împuternicirii imperiale şi era digitală

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Dreptul financiar - ramură transversală de drept

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Parlamentul, unica autoritate legiuitoare a ţării - adevăr sau mit?

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Ineficienţa mecanismului juridic existent în materia unor drepturi morale ale autorului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina De legibus, consuetudinibus et caetera într-un concert normativ şi comparativ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Convenţia UNIDROIT din 1995 şi corelarea cu jurisprudenţa penală naţională

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Despre legislaţia românească, cu simpatie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Nostra maxima culpa! Metoda tehnico-juridică, ştiinţa dreptului penal şi şcoala istorică a dreptului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2021

Doctrina Procesul de legiferare în era digitală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Executarea hotărârilor pilot ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa condiţiilor de detenţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Vulnerabilităţi procesuale derivate din reglementarea competenţei procurorului în procesul penal

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Unele consideraţii privind valenţele legiferării în România după 1989

publicat in Pandectele Romane 1 din 2021

Doctrina Premise normativ-conceptuale ale unui drept al climei

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Răspunderea civilă pentru inconvenientele anormale de vecinătate

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Perioada de probă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Impactul noilor tehnologii în funcţionarea societăţilor pe acţiuni

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Relaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi drepturile subiective nepatrimoniale

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Raportul de muncă în domeniul pescuitului maritim

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Consimţământul - un cameleon între temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Manifestări anticipative ale consimţământului în materia contractului de vânzare-cumpărare

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Recentele modificări ale Codului muncii privind discriminarea în muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Utilizarea cookie-urilor în lumina legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Excesul de putere al Curţii Constituţionale: neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 524 alin. (3) C. pr. civ. referitoare la competenţa de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Reflecţii asupra muncii suplimentare şi repausului săptămânal

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Dreptul transnaţional şi comerţul: posibilă introducere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Consideraţii pe marginea Deciziei nr. 14/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Rolul expertului în legislaţia muncii în respectarea drepturilor, îndatoririlor şi intereselor legitime ale părţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Măsuri adoptate la nivel european de flexibilizare a reglementărilor bancare în vederea susţinerii continuităţii activităţii antreprenorilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Valenţe constituţionale ale demnităţii umane

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Drepturile pacientului raportat la personalul medical - analiză a legislaţiei naţionale şi internaţionale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2021

Doctrina Noţiuni introductive de oratorie judiciară - ''Stand up, speak up and shut up''

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2021

Doctrina Din nou despre decizii neconstituţionale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Chestiuni problematice ale deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 13/2017, pronunţată în recurs în interesul legii, referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Consideraţii de drept comparat privind regimul juridic al mărcilor - S.U.A. versus România

publicat in Revista Dreptul 2 din 2021

Doctrina Accesul la informaţiile de interes public privind mediul, în lumina Convenţiei de la Aarhus

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Aprecierea existenţei unui conflict de interese în cadrul unei proceduri de achiziţie publică; reglementarea conflictului de interese prin legislaţia specială din materia achiziţiilor publice şi prin unele acte normative speciale; controlul ex ante exercitat de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în scopul prevenirii conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Consideraţii teoretice şi practice referitoare la perioada de probă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Notificarea - modalitate specifică de încetare a contractului de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Recunoaşterea titlului executoriu european în statul membru de executare în lumina Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Valenţele execuţionale ale scrisorii de garanţie bancară

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2021

Doctrina Unele consecinţe ale pandemiei generate de virusul Sars-Cov-2 asupra dreptului de proprietate

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Autonomia dreptului Uniunii Europene*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Doctrina Pactul verde pentru Europa - strategie de dezvoltare şi reper în afirmarea regimului juridic european al climei

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Digitalizarea dreptului şi a administraţiei publice în contextul pandemiei. Digitalizarea procedurilor civile şi a căilor de executare^1

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Doctrina Secularism at schools as a tool for social integration: the approach of the European Court of Human Rights

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2021

Doctrina The 2021 ICC Arbitration Rules - New Commitments to Achieving Better Arbitration

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Doctrina Scurte consideraţii în legătură cu posibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate în contextul dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 136/2020

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Teritorialitatea dreptului Uniunii în epoca globalizării*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Doctrina Substanţa normativă a definiţiilor legale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Lucrătorul, dincolo de contractul de muncă

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Limitarea dreptului privind suspendarea executării silite la cererea creditorului. Repere doctrinare şi jurisprudenţiale

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Doctrina Regulamentul administrativ şi legea organică, faţă în faţă: între convieţuire şi conflict

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2021

Doctrina More Fox or Hedgehog? Arbitral Tribunals' Decisions on Document Production

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Doctrina Limitele judiciare ale dreptului de proprietate. Consideraţii asupra interpretării art. 630 din Codul civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Publicarea deciziilor antitrust ale Comisiei Europene*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Doctrina Tempus regit contractum: Legea aplicabilă contractelor definitive sau de formaţie progresivă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Contribuţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene în România prin recursuri în interesul legii

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Impactul digitalizării asupra executării forţate: Perspective europene^1

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Doctrina Facilis descensus averno: WTO dispute settlement and trade- wars - is the WTO heading where it should?

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2021

Doctrina Autorităţile române faţă în faţă cu instituţia separaţiei de corp ca efect al aplicării regulamentelor europene

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Counterclaims in Investment Arbitration: Key Threshold Issues for Claimants, Respondents and Tribunals

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Doctrina Limitarea de către instanţa naţională a efectelor în timp ale constatării nulităţii clauzelor prag sau despre calul troian ce nu a păşit în cetate: Gutierrez Naranjo

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Doctrina Comutativ şi aleatoriu - limitele unei clasificări

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Fond, forme şi idei în dreptul românesc modern. ''Tradiţia Eminescu-Iorga-Pârvan'' şi cultura juridică românească

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Câteva consideraţii privind impactul digitalizării asupra situaţiei persoanei fizice. Posibilitatea reglementării unui ''domiciliu electronic'' în legislaţia din românia^1

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2021

Doctrina Scrisoarea de garanţie bancară - Titlu executoriu? Opinie ce îi putea fi adresată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - dosarul nr. 643/1/2021

publicat in Studia Iurisprudentia 1 din 2021

Doctrina Este acţiunea factorului împotriva debitorului cedat o veritabilă acţiune directă?

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina DAB/ DAAB1 - A comparative view between FIDIC 1999/2017 editions. Part 1 - Constitution

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Doctrina Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: efect direct orizontal, aplicare extrateritorială şi o aplicare surprinzătoare în cauza Privacy International

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2021

Doctrina Clauzele de atenuare a răspunderii contractuale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Modificări aduse Noului Cod penal, în contextul armonizării cu legislaţia Uniunii Europene

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Discuţii relative la calitatea de subiecţi de drept a animalelor

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Applicable Law in Domain Name Arbitrations

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2021

Doctrina Rolul activ al judecătorului în identificarea şi calificarea actelor şi faptelor deduse judecăţii. Câteva consideraţii

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Noi iniţiative (globale) de dezvoltare a dreptului mediului

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2021

Doctrina Aplicabilitatea interdicţiilor temporare de concediere în cazul încetării contractului individual de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Soluţii jurisdicţionale cu efecte substanţiale. Un comentariu pe marginea unor hotărâri ''radiante'' ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Principiul interpretării autonome în dreptul internaţional privat european: efecte asupra calificării actelor juridice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Comentarii pe marginea Deciziei nr. 14/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii - referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Plângerea prealabilă în cazul infracţiunii de abandon de familie

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Clauza, elementul, contractul. Câteva interogaţii despre construcţia şi calitatea contractului din perspectiva standardizării

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Procedura de judecare a revizuirii în procesul penal

publicat in Revista Dreptul 3 din 2021

Doctrina Calificarea contractului. O propunere de metodologie

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Cum (de)construim o instituţie juridică: despre esenţa ipotecii

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Durata de eficacitate şi relevanţa ei în calificarea contractului. Particularităţile contractului de furnizare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Calificarea distributivă versus calificarea unitară şi autorizaţia de negociere în cazul contractelor de agenţie comercială

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Calificarea contractelor cu titlu oneros încheiate de entităţile publice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina După muncă, şi răsplată: substanţa contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Aspecte privind delimitarea raporturilor de muncă de alte raporturi juridice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Probleme de calificare a actelor juridice în comerţul cu autoturisme electrice

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Dreptul de autor şi patrimoniul cultural imaterial: specificitatea contractelor

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021

Doctrina Particularităţi ale instrumentarului voinţei în statutul patrimonial al cuplurilor internaţionale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2021