Rasfoire documente

Review Romanitate - Modernitate - Românitate. Mircea Duţu, Ştiinţa dreptului şi cultura juridică în România, EAR, Bucureşti, 2018, 469 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review UN Environment. Environmental Rule of Law. First Global Report (Primatul dreptului mediului: o primă evaluare mondială), United Nations Environment Program, 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review Alternative Forms of Dispute Resolution in Public Procurement and Public-Private Partnerships in Slovenia

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review Colectiv (coord.: V. Dorneanu, M. Krupinschi) Un sfert de secol de constituţionalism, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2018, p. 289.

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review Iniţierea proiectului naţional. Monumentele dreptului românesc vechi şi modern (27 martie 2019)

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review Conferinţa de inaugurare a Institutului Naţional de Criminologie (14 decembrie 2018, Bucureşti, Palatul Parlamentului)

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review Post-Achmea: Declaration of the EU Member States on Investment Protection in the EU

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review VASILE STĂNESCU (n. 4 februarie 1925 - 12 martie 2019).

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review The Launch of the Romanian Chapter of the Club Espanol del Arbitraje in Bucharest

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review Marilena Uliescu (1939-2019)

publicat in Studii si cercetari juridice 1 din 2019

Review Promovarea arbitrajului în România prin intermediul participării la concursul internaţional Willem C.Vis

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review Arbitrator Intelligence - transparenţă şi diversitate în numirea arbitrilor

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review Compendium of International Commercial Arbitration Forms

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Review Droit et societe, nr. 99/2018, coordonat de Marta Rocai Escoda, Pauline Delage şi Natacha Chetcuti - Osorovitz, pag. 271-522 (Aura Preda)

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2019

Review Rezistenţe, involuţii şi progrese în adoptarea unui pact global privind mediul

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2019

Review Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept român

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2019

Review Remarks on the New Hungarian Act on Arbitration (Act LX of 2017)

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review Conferinţa naţională ''Actualitatea gândirii sociale şi juridice eminesciene'', bucureşti, 13 iunie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 2 din 2019

Review International Chamber of Commerce (ICC) Conference on Construction Disputes

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review The Future of Renewables and International Arbitration debated in Bucharest

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review Studenţii promovează arbitrajul internaţional în România: Succes răsunător pentru Universitatea din Bucureşti la concursul Willem C. Vis în 2019

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review Experienţa Jessup Participarea Facultăţii de Drept din Timişoara la cel mai mare concurs de procese simulate din lume

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review 14th ICC International Commercial Mediation Competition

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Review Interview - Dr. Alice Fremuth-Wolf, Secretary General at VIAC

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2019

Review Mircea Duţu, Temeiuri juridico-instituţionale ale României Mari Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2019, 313 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2019

Review Conferinţa aniversară Curtea de Apel Cluj 1919-2019. O sută de ani în slujba justiţiei, Cluj-Napoca, 20 septembrie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2019

Review Conferinţa internaţională Recent Value Challenges for Legal Education and Science: History and Nowadays, Cernăuţi (Ucraina), 27 septembrie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 3 din 2019

Review Brendan Van Alsenoy Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability, Intersentia, 2019, xxv - 695 p.1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2019

Review Sofia Popescu - Personalitate prestigioasă a spiritualităţii juridice româneşti

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Protecţia juridică a patrimoniului cultural şi natural, Mircea DUŢU, Augustin LAZĂR, Ovidiu PREDESCU (coordonatori), Elena Giorgiana HOSU, Andrei DUŢU, Gheorghe BOCŞAN, Editura Academiei Române/Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018, 350 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Evaluation of Damages In International Arbitration: A Comparison Between Commercial And Investor-State Disputes

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2019

Review Droit & Philosophie. Annuaire de l'Institut Michel Villey, Le droit et la philosophie analytique, Volume 9/2018, Editions Dalloz, 428 p.

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review REVue Juridique de l'Environnement. 50 ans de contentieux de l'environnement. L'apport du mouvement associatif. Numero special 2019.

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Conferinţa ştiinţifică internaţională Marea Universitate Naţională şi tradiţiile sale juridice. Centenar 1919-2019, Suceava - Cernăuţi, 27-29 septembrie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Simpozionul naţional Alexandru Papiu-Ilarian - personalitate a justiţiei româneşti moderne Sibiu, 26 octombrie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Workshop naţional Violenţă, criminalitate şi siguranţă personală în mediul urban, 1 noiembrie 2019, Bucureşti

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Cum a fost: Conferinţa naţională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediţia a III-a, 5 decembrie 2019

publicat in Studii si cercetari juridice 4 din 2019

Review Stabilirea competenţei materiale şi teritoriale a instanţelor de judecată în soluţionarea cauzelor ce au ca obiect contestarea Documentelor constatatoare emise de către autorităţile contractante în baza H.G. nr. 395/2016

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2019

Review Suspendarea şi abrogare actelor normative - examen jurisprudenţial din perspectiva dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2019

Review Competenţa instanţelor de contencios administrativ şi criteriul valoric de determinare a competenţei instanţelor de contencios administrativ care soluţionează litigii din materia contenciosului administrativ fiscal în contextul modificărilor aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prin Legea nr. 212/2018

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2019

Review Încălcarea demnităţii în muncă. Limbaj jignitor adresat salariatului de administratorul societăţii. Eventuala necorespundere profesională sau săvârşirea de abateri disciplinare nu justifică încălcarea demnităţii în muncă a salariatului. Comentariu de jurisprudenţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2019

Review Plângere împotriva ordonanţei de clasare. Limitele învestirii judecătorului de cameră preliminară. Hotărâri judecătoreşti civile care se pot încadra în instituţia autorităţii de lucru judecat şi cea a chestiunilor prealabile. Comentariu de jurisprudenţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2019