Rasfoire documente

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.12.2018-31.01.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Info Eterna problemă a 'formelor fără fond'

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.01.2019-31.03.2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Info Autorizaţie de spargere. Aspecte practice

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2019

Info Noutăţi în domeniul dreptului muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Info Salariul minim brut pe ţară de la 1 ianuarie 2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2019

Info Festivitatea de acordare a premiilor RRDP pentru anul 2017

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2019

Info Franţa: proiectul de lege-program pentru intervalul 2018-2022 privind reforma justiţiei (Adunarea Naţională a Franţei, nr. JUST1806695L)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Info Parlamentarismul - de la raţiune la raţionalizare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2019

Info Editorial

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Info Interview with Thomas Coendet: On European Union law: Politics, Institutions, Method

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Info Redivivus!

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2019

Info Interviu cu Thomas COENDET: Despre dreptul Uniunii Europene: politică, instituţii, metodă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Info Trimiteri preliminare formulate de instanţe din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2019

Info Premiul 'Savelly Zilberstein' pentru cel mai bun articol publicat în Revista română de executare silită

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.02.2019-31.03.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019

Info Un proiect ştiinţific major. Monumentele dreptului român vechi scris şi modern

publicat in Pandectele Romane 2 din 2019

Info O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.04.2019-31.05.2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2019

Info A venit timpul pentru o ştiinţă a dreptului şi o cultură juridică româneşti!

publicat in Revista Dreptul 4 din 2019

Info Monitorul fiscal Decembrie 2018 - Mai 2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2019

Info Respectarea legislaţiei specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi internshipul

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019

Info Clauza de inalienabilitate vs. interdicţia de înstrăinare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2019

Info Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019

Info Conferinţa internaţională '100 years of Romanian presence at OIT'

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019

Info Dreptul Uniunii Europene: calitatea aerului şi posibilitatea recunoaşterii juridice a unui ''prejudiciu de anxietate'' - Raportul Agenţiei Europene pentru Mediu privind calitatea aerului în Europa nr. 12/2018

publicat in Pandectele Romane 2 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.04.2019-31.05.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2019

Info Editorial

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Info Contenciosul privind mediul - o realitate care se aşteaptă „importată' şi în România

publicat in Pandectele Romane 3 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.06.2019-31.07.2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2019

Info Interviu cu domnul avocat Denislav Marinov

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info The Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration

publicat in Revista Romana de Arbitraj 2 din 2019

Info Trimiteri preliminare formulate de instanţe din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2019

Info Inspecţia Muncii a demarat controalele estivale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2019

Info Superficia incipientă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2019

Info 4 aprilie 2019 - pentru prima dată în istorie, magistraţii altui stat membru al Uniunii Europene decât Belgia au protestat la Bruxelles pentru statul de drept

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Franţa: recunoaşterea răspunderii statului pentru nerespectarea culpabilă a obligaţiilor naţionale şi internaţionale asumate în domeniul protecţiei calităţii aerului (Tribunalul administrativ din Montreuil, camera a opta, hotărârea din 25 iunie 2019)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2019

Info Avizul Biroului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni cu privire la cererea adresată de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România referitoare la situaţia independenţei justiţiei din România, CCJE-BU(2019)4, Strasbourg, 25 aprilie 2019

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Premiul „Savelly Zilberstein' pentru cel mai bun articol publicat în Revista română de executare silită

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2019

Info Opinion of the Consultative Council of European Judges Bureau following a request by the Romanian Judges Forum Association as regards the situation on the independence of the judiciary in Romania, CCJE-BU(2019)4, Strasbourg, 25 April 2019

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Vechiul Drept Românesc din perspectivă contemporană

publicat in Pandectele Romane 3 din 2019

Info Opinion of the Consultative Council of European Prosecutors Bureau following a request by the Romanian Movement for Defending the Status of Prosecutors as regards the situation on the independence of prosecutors in Romania, CCPE-BU(2019)3, Strasbourg, 16 May 2019

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Asociaţia Forumul Judecătorilor din România - Analiza activităţii Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la apărarea corpului magistraţilor împotriva actelor de natură a aduce atingere independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a acestora (pentru perioada ianuarie 2017 - aprilie 2019)

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Analysis regarding the activity of the Romanian Superior Council of Magistracy in exercising its role of guaranteeing the independence, impartiality and professional reputation of judges and prosecutors against any act that can affect them (January 2017 - April 2019)

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2019

Info Starea (de spirit) a ştiinţei juridice româneşti şi nevoia relansării sale

publicat in Pandectele Romane 4 din 2019

Info Franţa: reforma reglementării serviciilor de transport public de persoane şi drepturile operatorilor de servicii

publicat in Pandectele Romane 4 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.06.-31.07.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.08.2019-30.09.2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2019

Info Campania naţională privind modul în care angajatorii previn căderile de la înălţime în şantierele temporare şi mobile

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2019

Info Facilităţi acordate de angajator în cazul angajatelor care urmează o procedură de fertilizare ''in vitro''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2019

Info Editorial

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2019

Info Decizia de afaceri: reguli vs. standarde, legalitate vs. oportunitate. Notă asupra volumului

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2019

Info Inauguration of the Bucharest Arbitration Days (BARD)

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2019

Info Launch Of The Romanian Version Of The ICC 2017 Arbitration Rules And ICC 2014 Mediation Rules

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2019

Info New Romanian ICC Young Arbitrators Forum (YAF) representative for Europe and Russia

publicat in Revista Romana de Arbitraj 3 din 2019

Info Trimiteri preliminare formulate de instanţe din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.08.-30.09.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2019

Info O urgenţă istorică. Reconstruirea Şcolii româneşti şi desăvârşirea doctrinei naţionale de drept internaţional public

publicat in Pandectele Romane 5 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.10.2019-30.11.2019

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5 din 2019

Info Activitate susţinută şi stabilitate în cadrul Inspecţiei Muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2019

Info Programul individualizat de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2019

Info Dreptul Uniunii Europene. Regulamentul nr. 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDRP) şi modulele cookie: bifarea unui căsuţe nu echivalează cu exprimarea valabilă a consimţământului (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, hotărârea preliminară din 1 octombrie 2019 pronunţată în cauza nr. C-673/17 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbande - Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. Planet49 GmbH, ECLI:EU:C:2019:801)

publicat in Pandectele Romane 5 din 2019

Info Editorial

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 1.10.-30.11.2019

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2019

Info Republica ecologică şi legile ei

publicat in Pandectele Romane 6 din 2019

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.12.2019-31.01.2020

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2019

Info Apel public al magistraţilor români

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 2 din 2019

Info Cuvânt-înainte

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2019

Info YOUNG ICCA Skills Training Workshop on Time and Cost Efficiency in International Arbitration: a Practicum

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2019

Info Registrul electronic de evidenţă a zilierilor şi aplicaţia mobilă Inspecţia Muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2019

Info Third Annual International Arbitration Conference AHK International Court Of Arbitration

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2019

Info Highlights of the 96th edition of the Summer Course on Private International Law of the Hague Academy of International Law

publicat in Revista Romana de Arbitraj 4 din 2019

Info White Paper - Promovarea judecătorilor în funcţiile de vârf din sistemul judiciar. În căutarea meritocraţiei

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 2 din 2019

Info White Paper Romanian Magistracy - The Promotion of Judges to the top positions of the judiciary. In search of meritocracy

publicat in Revista Forumul Judecatorilor 2 din 2019

Info Marea Britanie: noua lege privind protecţia mediului nr. 2019-20 (Environmental Bill) în contextul părăsirii Uniunii Europene

publicat in Pandectele Romane 6 din 2019