Rasfoire documente

Info Consultaţia legală vs. Doctrina juridică?

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.12.-31.12.2013

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Info Laudatio

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Info Doctrina şi ştiinţa juridică românească au ajuns la un moment de răscruce, în care trebuie să-şi redefinească obiectivele şi priorităţile

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.12.-31.12.2013

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Info Laudatio

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Info Avocaţii şi medierea: o carte şi un interviu

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Info Laudatio

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Info Institutul de Cercetări Juridice ''Acad. Andrei Rădulescu'' al Academiei Române (1954-2014). Şase decenii de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Info Dosarele de credit pozitive; criterii; legislaţie comparată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Întrebare preliminară. Mediu. Deşeuri. Deşeuri periculoase. Interpretarea Directivei nr. 2008/98/CE şi a Regulamentului nr. 1907/2006. Reutilizarea vechilor stâlpi de telecomunicaţii prin tratarea cu soluţii CCA (cupru, crom, arsenic)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Întrebare preliminară. Directiva nr. 92/43/CEE privind habitatele. Articolul 6. Criteriile de autorizare a unui proiect ce este supus unui studiu de impact. Noţiunea de integritate a unui sit. Principiul Precauţiei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Biserica Scientologică: caracterizarea infracţiunii de înşelăciune în formă organizată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Info Avem coduri. Cum le aplicăm?

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.01.-31.01.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Info Un deceniu de Coduri fiscale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.01.-31.01.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Info Despre fiscalitate şi dreptul financiar în dialog cu prof. univ. dr. Mircea Ştefan MINEA judecător al Curţii Constituţionale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Info Franţa - Imunitatea judiciară şi susţinerile făcute în şedinţă publică

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Despăgubirea pasagerilor în caz de întârziere a unui zbor cu escală

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Accident produs în cursul unei excursii: acţiunea Fondului de garantare a victimelor actelor teroriste şi ale altor infracţiuni (FGTI)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Auditul fiscal şi prestaţia juridică

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Secretul profesional şi controlul fiscal

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Brazilia - Întreruperea voluntară de sarcină în caz de anencefalie a fetusului

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info Olanda - Procedura Dublin în caz de respingere a cererii de azil

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Info De la mitior lex, la...summum ius, summa iniuria?

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Info Bunurile provenite din infracţiuni: Parlamentul european intenţionează accelerarea procedurilor de confiscare

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Info CJUE: litispendenţă şi conflict de competenţă; trimiterea la dreptul procesual naţional

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Info CJUE: refuzul de a interveni al unei asociaţii pentru protecţia consumatorilor nu este contrar Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Info Elveţia: spre un acces simplificat la informaţiile publice

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Info Pericolul haosului legislativ!

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.02.-28.02.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.02.-28.02.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2014

Info Noua legislaţie penală între tradiţie, evoluţie şi continuă perfecţionare

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Info Convenţia de la Montreal exclude forţa majoră

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Info Protejarea epavei Titanicului prin Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.03.-31.03.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.03.-31.03.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2014

Info In memoriam ION DELEANU

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2014

Info Cafeneaua de Dreptul Muncii. Impresii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.04.-30.04.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2014

Info O stafie bântuie Europa: terorismul contractual

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5 din 2014

Info Animalul: lucru sau fiinţă neumană?

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Oportunitatea revizuirii Constituţiei României

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.04.-30.04.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5 din 2014

Info Trebuie revizuită constituţia României?

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Despre frumuseţea vieţii şi a dreptului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5 din 2014

Info Revizuirea constituţiei, o acţiune de responsabilitate majoră

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Scopul revizuirii Constituţiei ar trebui să fie consolidarea democraţiei

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Consideraţii referitoare la necesitatea revizuirii Constituţiei şi oportunitatea înfăptuirii ei

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Unele aspecte în legătură cu revizuirea Constituţiei României

publicat in Revista Dreptul 5 din 2014

Info Înalta Curte a Australiei, decizia din 12 decembrie 2013, The Commonwealth of Australia v. the Australian Capital Territory (2013)

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Curtea Districtuală a Statului Utah, SUA, cauza Derek Kitchen, Moudy Sbeity, Karen Archer, Kate Call, Laurie Wood and Kody Partridge v. Gary R. Herbert, John Swallow and Sherrie Swensen

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Curtea Supremă a Indiei, Jurisdicţia civilă de apel, decizia din 11 decembrie 2013, Suresh Kumar Koushal and another c. NAZ Foundation and others

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Curtea Supremă a Marii Britanii, 11 decembrie 2013, R (on the application of Hodkin and another) v. Registrar General of Births, Deaths and Marriages

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Curtea Supremă a Marii Britanii. Bull et. al. vs. Hall et. al., 23 noiembrie 2013

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Înalta Curte de Justiţie a Irlandei de Nord, Judicial review, 11 octombrie 2013

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info Curtea Constituţională Federală (Germania), hotărârea din 17 septembrie 2013

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Info ''Dreptul suplu'', între concept şi practică

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Info Dr. Jekyll şi Mr. Hyde

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.05.-31.05.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.05.-31.05.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2014

Info Prof. univ. dr. Ion Turcu, senior al dreptului românesc

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 6 din 2014

Info Păstrarea datelor informatice: nevaliditatea directivei din 15 martie 2006

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Info Curtea penală internaţională de la Haga: condamnare pentru crime împotriva umanităţii

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Info Votul electronic - raportul critic care susţine statu quo-ul

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.06.-30.06.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 7 din 2014

Info Codificarea insolvenţei. Meritele noii reglementări

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2014

Info In memoriam Prof. univ. dr. Honoris Causa Ion Deleanu - O viaţă în demnitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.06.-30.06.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2014

Info Din culisele elaborării primului Cod al Insolvenţei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2014

Info Despre proiectele de reformă a Dreptului obligaţiilor în Franţa

publicat in Pandectele Romane 7 din 2014

Info Raportul anual pe anul 2013 al Curţii de Casaţie din Franţa

publicat in Pandectele Romane 7 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.07.-31.07.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2014

Info Tribunale pentru a prăda statele?

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.07.-31.07.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2014

Info Cloud computing. Şi ce ne facem dacă plouă?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2014

Info Avangarda avangardiştilor: despre cloud computing cu Cristina Metea, directorul juridic al Microsoft România

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 8 din 2014

Info Franţa - Modificarea Codului de procedură penală: noile drepturi ale apărării

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Info Sistemul penitenciar - obligaţia administraţiei închisorii de a asigura confidenţialitatea convorbirilor telefonice ale deţinuţilor

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Info Hotărârea lovită de nulitate nu întrerupe prescripţia

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Info Între Şcoală şi Palat. Sau despre un model al juristului contemporan

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.08.-31.08.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 9 din 2014

Info Poveste cu mini şi maxi-oligarhi

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.08.-31.08.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9 din 2014

Info Pasiune în şi între două profesii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 9 din 2014

Info Directive UE relative la procedura penală: Cum se realizează protecţia drepturilor persoanelor

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Info În căutarea culturii juridice româneşti

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.09.-30.09.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 10 din 2014

Info Dezvoltatorii imobiliari vs. spaţiile verzi din marile oraşe ale României

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.09.-30.09.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2014

Info De la aplicarea dreptului penal la constituţionalitatea legii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 10 din 2014

Info Autorizarea cererii de ofertă anticipată

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Info Contractul de muncă intermitentă în cadrul sportiv

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Info Raportul privind criminalitatea informatică şi protecţia utilizatorilor internetului în Franţa

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Info Drepturile organizatorilor de competiţii sportive: o analiză la nivel european

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Info O nouă formă fără fond - Legea insolvenţei persoanei fizice

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.10.-31.10.2014

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11 din 2014

Info Excelenţă de la catedră în avocatură (interviu cu domnul avocat Răzvan Dincă)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 11 din 2014

Info Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.10.-31.10.2014

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 11 din 2014