Rasfoire documente

Evocari Deleanu Ion - Curriculum vitae, lista lucrărilor ştiinţifice publicate

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Evocari FILIAŢIUNEA NATURALĂ*1. Istoricul chestiunei în legiuirile vechi româneşti

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Evocari Cambie. Autoritate de lucru judecat. Art. 270 cod. com. Cauză

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Evocari Impozitul în concepţia creştină

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Evocari UNIFICAREA LEGISLAŢIEI COMERCIALE1

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Evocari FALIMENTUL ŞI FELUL CUM SE APLICĂ DE INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI1

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Evocari Institutul (Academia) de Ştiinţe Morale şi Politice (ISMP) [1939]

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Evocari Studiu asupra excepţiunilor de procedură*1

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Evocari A existat, din punct de vedere istoric, şi ce semnificaţii juridice are Procesul lui Isus?

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Evocari Iisus, judecătorul femeii păcătoase

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Evocari Iraţionalismul juridic şi ''magia în vechiul drept''1, 2

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Evocari Vânzare CIF. Elemente şi consecinţe. Conosamente. Dovadă. Contestaţie. Destinatar. Posesorul conosamentelor. Sechestru. Marfă încărcată anterior. Conosamente la ordin, la purtător sau cu persoane denominate. Dată. Prezumţie de veracitate faţă de terţi. Martori pentru a face proba antidatării şi a fraudei. Admisibilitate. (art. 567, 57 C. com.)

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Evocari Vinul: de la ''sângele Domnului'' la statutul de ''marcă înregistrată''

publicat in Pandectele Romane 5 din 2014

Evocari DIVORŢ. TREIMEA ATRIBUITĂ COPIILOR CONF. ART. 285 C. CIV. EVALUAREA EI. EXCLUDEREA SARCINILOR. (1)

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Evocari Şcoala de Administraţie

publicat in Pandectele Romane 6 din 2014

Evocari CONTESTAŢIE. ACT NUL. SIMULAŢIE. DACĂ POATE FI OPUSĂ DE PARTEA URMĂRITĂ. SOLUŢIE AFIRMATIVĂ. (1) - DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE

publicat in Pandectele Romane 7 din 2014

Evocari APEL. TERMEN. NECOMUNICAREA HOTĂRÂRII. INTRODUCEREA UNEI OPOZIŢIUNI INADMISIBILE. CURGEREA TERMENULUI PENTRU APEL AVÂND CA PUNCT DE PLECARE DATA INTRODUCERII OPOZIŢIUNEI. (1), (2), (3), (4) şi (5)

publicat in Pandectele Romane 7 din 2014

Evocari Senatul României - for de exprimare a elitelor naţionale*

publicat in Pandectele Romane 7 din 2014

Evocari In memoriam, Ion Deleanu. 1937-2014

publicat in Revista Dreptul 7 din 2014

Evocari Societate comercială. Neregularitate. Societate de fapt. Lichidare. Aporturi. Restituire. Eforia spitalelor civile. Convenţie. (art. 199 şi urm. C. Com.). (1) şi (2)

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Evocari Dobânda în vechile aşezăminte româneşti

publicat in Pandectele Romane 8 din 2014

Evocari JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIB., JUD, CAMERELOR ARBITR., ETC. - TRIB. BUZĂU II, 11 Iulie 19231 - Acte de stare civilă. Cerere de rectificare. Adopţiune. Neînscrierea ei în termenul fixat de 10 zile. Inutilitatea acţiunei de rectificare a actului de stare civilă. (Art. 84, 85, 86 şi 323 c. civ.) (1)

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Evocari JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIB., JUD, CAMERELOR ARBITR., ETC. - TRIB. II COM. 12 Maiu 19271 - Cambie. Doi emitenţi. Formula «bun şi aprobat» pusă numai de unul. Dacă profită Şi celuilalt. Soluţie negativă (Art. 275 c. com.). (1)

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Evocari JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIB., JUD, CAMERELOR ARBITR., ETC. - TRIB. ILFOV II COM., 25 Ian. 19271 - Contestaţie. Lucruri mobile. Terţiu. Act dotal. Neindividualizarea obiectelor. Respingere. (1)

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Evocari Ne trebuie o lege pentru protecţia naturii*

publicat in Pandectele Romane 9 din 2014

Evocari Din arhiva Pandectelor Române - ACŢIUNE DE IEŞIRE DIN INDIVIZIUNE. CITAREA PÂRÎTULUI PE NUMELE ÎNTREG ÎNSĂ PRONUMELE NUMAI PRIN INIŢIALE. VALIDITATE. LITISPENDENŢĂ. CONDIŢIUNI. CONEXITATE. CONDIŢIUNI. DEZISTARE; CONDIŢIUNI. ART. 1 ŞI 3 LEGEA ACCE. JUDECĂŢILOR; 110, 111 BIS ŞI 260 PR. CIV. (1) şi (2) - JURISPRUDENŢA CURŢILOR DE APEL, TRIB., JUD, CAMERELOR ARBITR., ETC.

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Evocari Câteva gânduri despre Domnul Profesor Ion Deleanu

publicat in Revista Romana de Drept Privat 4 din 2014

Evocari Tradiţii ale unei Enciclopedii juridice româneşti

publicat in Pandectele Romane 10 din 2014

Evocari DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE - CEK. EFECTELE NEPREZENTĂREI SPRE ACCEPTARE A CEKULUI, ÎN CEEACE PRIVEŞTE RAPORTURILE DINTRE POSESOR ŞI TRAS. DACĂ PROTESTUL DE NEPLATĂ POATE ÎNLOCUI LIPSA ACCEPTĂREI CEKULUI DE CĂTRE TRAS, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE APLICAŢIUNEA ARTICOLULUI 908 C. COM., ADICĂ ASIGURAREA ACŢIUNEI FĂRĂ CAUŢIUNE. SOLUŢIE NEGATIVĂ. (1)

publicat in Pandectele Romane 11 din 2014

Evocari DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE - DIVORŢ. OPOZIŢIE. PROCEDURĂ DE DREPT COMUN. DESFIINŢAREA EI PRIN LEGEA ACCELERAREI JUDECĂŢILOR. (Art. 244, 245, 247 c. civ. şi art. 43 l. ac. jud.). (1)

publicat in Pandectele Romane 11 din 2014

Evocari Carol I şi Constituţia din 1866

publicat in Pandectele Romane 11 din 2014

Evocari Din arhiva Pandectelor Române - Partea I-a - Jurisprudenţa Curţii de Casaţie - Valută forte. Datorii comerciale. Creditori italieni. Acord. Condiţiuni. Convenţiunea din 14 aprilie 1924. Legea din 3 iunie 1923. Legea de rectificare din 1925. Interpretare. Contestaţie la executare. Dacă se poate invoca beneficiul termenului de plată pe această cale. Condiţiuni. Lucru judecat. (1) (2) şi (3)

publicat in Pandectele Romane 12 din 2014

Evocari Un secol şi jumătate de Barou român modern

publicat in Pandectele Romane 12 din 2014