Rasfoire documente

Doctrina Avatarurile punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă (THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE IMPLEMENTATION AVATARS

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Doctrina Buna-credinţă în executarea obligaţiilor contractuale1

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Doctrina 2013: câteva perspective legislative

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina EXECUTAREA SILITĂ A BUNURILOR SOŢILOR CARE SUNT ŞI PROFESIONIŞTI

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Legislaţia românească a muncii în context european

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina Principiul echilibrului contractual în noul Cod Civil şi în dreptul consumului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Doctrina CLAUZA VOLUNTARĂ DE INALIENABILITATE*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎNTEMEIATĂ PE CONTRACTUL DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ, DIN PRISMA NOILOR REGLEMENTĂRI PROCESUAL CIVILE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Noul Cod civil român - lucrare juridică adaptată ''peisajului'' legislativ european

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Doctrina Radierea sancţiunilor disciplinare potrivit Codului muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina Perspective ale insolvenţei în 2013

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina ASPECTE ALE REVIZUIRII ÎN PROCESUL CIVIL, DETERMINATE DE NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina ELEMENTE DE NOUTATE REFERITOARE LA ÎNCUVIINŢAREA EXECUTĂRII SILITE ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE, PARTEA IV-A DOCTRINĂ, RECENZII, REVISTA REVISTELOR DE DREPT - I. DOCTRINĂ - CONSIDERAŢIUNI ÎN JURUL MAXIMEI JURIDICE[1] ''JURA VIGILANTIBUS, NON DORMIENTIBUS PROSUNT'', CU PRIVIRE LA PARTAJUL SUCCESORAL

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Doctrina Câteva consideraţii cu privire la categoria furnizorilor prevăzută de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina DREPTUL LA PROPRIA IMAGINE, DREPT AL PERSONALITĂŢII

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina ASPECTE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ A TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU ÎN MATERIA EXECUTĂRII SILITE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Detaşarea lucrătorilor în Uniunea Europeană - probleme şi soluţii practice

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina ANATOMIE JURIDICĂ APLICATĂ: ''DUPĂ MOARTEA COPILULUI, ACESTA POATE FI RECUNOSCUT NUMAI DACĂ A LĂSAT DESCENDENŢI FIREŞTI'' [ART. 415 ALIN. (3) C. CIV.]

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina CÂTEVA CONSIDERAŢII REFERITOARE LA INCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART. 36 DIN LEGEA NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ÎN CAZUL EXECUTĂRII SILITE A FIDEIUSORULUI DEBITORULUI AFLAT ÎN INSOLVENŢĂ ŞI ASUPRA JUDECĂRII PROCESULUI DE VALIDARE A POPRIRII ÎN CAZUL URMĂRIRII AVERII DEBITORULUI INSOLVABIL

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Noutăţi privind răspunderea antreprenorului potrivit Codului civil (I)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina Reflecţii pe marginea art. 102 din Constituţia României, republicată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Doctrina La formation et la carriere des fonctionnaires publics de la Roumanie et de la Republique de Moldavie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina SOLUŢII LA CONFLICTUL LEGILOR ÎN TIMP. ÎN CĂUTAREA FORMULEI IDEALE: DE LA TEORIA DREPTURILOR CÂŞTIGATE LA TEORIA NORMATIVISTĂ (II)1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina CONTESTAŢIA LA EXECUTARE ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ*

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Proiectul de cercetare Trade union representation in the european union member countries

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina PRACTICĂ JUDICIARĂ INEDITĂ ÎN MATERIA INSOLVENŢEI SOCIETĂŢILOR CARE FAC PARTE DINTR-UN GRUP

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina INSTITUŢIA CAUŢIUNII JUDICIARE ÎN LUMINA DISPOZIŢIILOR NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ*

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Gruppi di imprese e rapporti di lavoro nel diritto italiano

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Doctrina Înţelegerile anticoncurenţiale grave (hard-core) - caracteristici şi efecte juridice

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina UNITATE ÎN DIVERSITATE: OPERAŢIUNILE ASIMILATE IPOTECII ÎN NOUL COD CIVIL

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2013

Doctrina LIMITELE ÎN CARE POATE FI EXERCITATĂ CONTESTAŢIA LA EXECUTARE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Introducere în subiectul datelor deschise şi problemelor sale juridice (I)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Doctrina ROLUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ÎN CADRUL PROCESULUI CIVIL ECHITABIL1

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Doctrina Noul Cod de procedură civilă Noul Cod de procedură civilă

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina CUM VA GESTIONA GUVERNUL PROIECTUL ROŞIA MONTANĂ?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Noul Cod civil din perspectiva practicianului

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina DE CE NU ARE URSUL COADĂ?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Reflecţii particulare asupra competenţei judiciare în materie civilă

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina Contractul individual de muncă Dreptul muncii - vocaţie şi viziune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Doctrina Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă şi excepţii

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina DIN ARHIVA PANDECTELOR ROMÂNE - PARTEA IV-A DOCTRINĂ, RECENZII, REVISTA REVISTELOR DE DREPT - I. DOCTRINĂ - O PRIVIRE ASUPRA EXEQUATURULUI1 (Art. 374 c. p. pr. civ.)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina Destinul dreptului comercial în condiţiile noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Soluţie ilegală - revizuire inadmisibilă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Doctrina Câteva considerente privind instituţiile juridice ale etapei precontractuale

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina Şcoala de drept comercial de la Cluj: între Paris şi Berkeley

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Controlul activităţii entităţilor reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară1

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Observaţii privind aplicarea dispoziţiilor art. 349 C. civ. în materia societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Consideraţii cu privire la contractul de Agency1

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina Consideraţii pe marginea interpretării dispoziţiilor art. 241 din Legea nr. 297/2004 - Legea Pieţei de Capital

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Principiile dreptului. O abordare filosofică

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina CONCENTRAREA TUTUROR ACŢIUNILOR IN MÂINILE UNUI SINGUR ACŢIONAR

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina Piaţa RASDAQ: între un statut incert şi o desfiinţare problematică

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Noutăţi privind răspunderea antreprenorului potrivit Codului civil (II)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Noţiunile de funcţie publică şi funcţionar public în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Legătura cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina The right to strike and the right to organize strikes in Poland in the context of the National System of Labour Law1

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Doctrina Grupurile de societăţi în dreptul comercial italian. Scurte consideraţii de drept comparat

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Consideraţii privind reglementarea noului Cod civil asupra clauzelor neuzuale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Franţa în faţa unei noi reforme constituţionale? Comentarii pe marginea Raportului Comisiei Jospin din noiembrie 2012

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina Cesiunea de contract în reglementarea noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Doctrina Reflecţii pe marginea art. 90 din Constituţia României, revizuită

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina Natura juridică a contractului de parteneriat public-privat

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina Invocarea şi aplicarea directivelor Uniunii Europene în dreptul intern - Directiva - obligaţia de rezultat impusă (I)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Doctrina Caracterul identic pe fond al prevederilor dreptului concurenţei la nivel naţional şi a celui supranaţional. Care este incidenţa acestuia asupra admisibilităţii cererii de pronunţare a unei hotărâri preliminare?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Privire critică asupra dispoziţiilor art. 5 noul Cod civil vizând aplicarea prioritară a dreptului unional

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Doctrina Introducere în subiectul datelor deschise şi problemelor sale juridice (II)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Doctrina Reflecţii privind actuala legislaţie a muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Propuneri privind modificarea unor dispoziţii ale legislaţiei muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Consideraţii cu referire la autonomia dreptului muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Discuţii privind dreptul muncii şi „dreptul profesional''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Aspecte teoretice şi practice în legătură cu abaterea disciplinară - condiţie esenţială a concedierii disciplinare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina ''Europe in crisis'' - Social dimension of European Union and the situation of the labour law in the member states: the Spanish case

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Câteva consideraţii asupra exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Doctrina Sistemul judiciar european

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina Prescripţia extinctivă şi procedurile fidic (1999) de soluţionare a litigiilor în dreptul privat român

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Doctrina De la integrarea prin drept la criza financiară: Ce a mai rămas din constituţia economică europeană?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina Intervenţia instanţei de judecată în procedura arbitrală

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Doctrina Dificultăţi de ordin democratic provenite din criza euro: În ce tip de criză constituţională se află Europa şi cum ar trebui procedat în privinţa ei?

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina The New ICC Arbitration Rules

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Doctrina O nouă guvernare pentru Uniunea Europeană şi pentru euro: Democraţie şi justiţie

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina Recent collective redress initiatives in Belgium; what is the role of arbitration?

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Doctrina Curtea Constituţională Federală a Germaniei şi repolitizarea deciziilor privind combaterea crizei zonei euro

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina An introduction to the Dubai International Financial Centre - a jurisdiction within a jurisdiction

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Doctrina Interpretarea şi aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi a Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cereri privind trimiterile preliminare în faţa instanţelor din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Doctrina Noul Cod civil - direcţii de evoluţie

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Doctrina Piaţa muncii în Europa: încotro?

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2013

Doctrina Avocatura de business ca business

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Câteva aspecte de noutate privind principiul bunei-credinţe contractuale în Noul Cod civil român

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Doctrina Selecţie de noutăţi legislative din perioada 01.03.-31.03.2013

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Despre evoluţia dreptului muncii român

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2013

Doctrina Aspecte privitoare la procedura prealabilă a negocierii părţilor pentru adaptarea contractului în cazul apariţiei unor cazuri de impreviziune. Condiţie de exercitare a acţiunii în justiţie

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Doctrina Noul Cod de procedură civilă - între creaţie şi aplicare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Procedura prealabilă a medierii şi regularizarea cererii de chemare în judecată în lumina noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Noi reglementări şi soluţii privind jurisdicţia muncii^1

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2013

Doctrina Efectele generalizării apelului în litigiile dintre profesionişti

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Prea târziu sau prea devreme pentru o ''flexicuritate românească''?

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2013

Doctrina Răspunderea de daune morale în dreptul modern

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Doctrina Configuraţia preluării de datorie în noul Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Doctrina Tăcerea creatoare de obligaţii

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Doctrina Condiţiile introducerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei de către administratorul societăţii comerciale debitoare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013