Rasfoire documente

Doctrina Neconstituţionalitatea actelor juridice numite decizii emise de Preşedintele României

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Legea nr. 287/2011 - un pas major spre plenitudinea de competenţă a executorilor judecătoreşti

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Doctrina Dialogul judecătorilor – forme şi implicaţii ale dialogului judecătorilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Doctrina Unele aspecte cu privire la titlurile executorii reglementate în materia procedurilor civile speciale din noul Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Doctrina Administrarea probelor în cazul contestării autenticităţii unei semnături

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Despre conflictul de competenţă între instanţa judecătorească şi instanţa de arbitraj

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Protecţia legală a locuinţei familiei şi a bunurilor care o mobilează sau decorează

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Consideraţii privind cadrul procesual adecvat judecării cererii privind radierea inscripţiei ipotecare reprezentând sechestrul penal

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Doctrina Legea nr. 53/2003 (republicată), cod al muncii sau lege privind contractul individual de muncă?*

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Observaţii şi propuneri la Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Anularea încheierii prin care se încuviinţează executarea silită – o creaţie a jurisprudenţei1)

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Doctrina Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie între aniversarea a 150 de ani de la înfiinţare şi lupta sa cu Noul Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Incapacitatea de integrare a conflictelor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Impactul noului Cod civil asupra unor instituţii de drept procesual civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Dobândirea personalităţii juridice de către instituţiile de credit în considerarea noului Cod civil şi a legislaţiei speciale1

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Partajul succesoral în reglementarea noului Cod civil*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Riscul lucrului şi riscul contractului în contractul de antrepriză în construcţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Câteva observaţii referitoare la comodat

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Codul civil şi materia mediului - parţiale împliniri şi deziluzii (I)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Garanţia comună a creditorilor în noul Cod civil*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Reconfigurări succesive ale reglementării căilor de atac în procedura civilă română

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Protecţia drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalităţii în concepţia Noului Cod civil1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Reglementarea proprietăţii publice potrivit noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Corelaţia dintre dreptul public şi dreptul privat în reglementarea dreptului de proprietate publică în Codul Civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2012

Doctrina Dreptul la respectul vieţii private şi de familie. Poluare fonică. Focuri de artificii. Dreptul la un mediu sănătos. Non-violare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Doctrina Prescripţia extinctivă prin prisma prevederilor noului Cod civil (Legea nr. 287/2009) - Partea a II-a

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Doctrina Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Doctrina Specificul obligaţiilor asumate de profesionişti în contextul dispoziţiilor noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Doctrina Controlul de legalitate a actelor procurorului în faza urmăririi penale, din perspectiva termenului rezonabil şi a accesului la justiţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Doctrina Standardul de control în cauze din domeniul concurenţei care implică aprecieri economice complexe: Spre o marginalizare a controlului marginal?*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Câteva comentarii privind perioada de probă din contractul individual de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Fiat iustitia, pereat mundi

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Doctrina Condiţiile de admisibilitate privind trimiterile preliminare

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Implicaţii ale intrării separate în vigoare a Noului Cod Civil şi a Noului Cod de procedură civilă. Este nevoie ca acesta din urmă să intre în vigoare?

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Observaţii critice privind reglementarea plăţii prin virament bancar din Codul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Simularea personalităţii juridice în Noul Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Doctrina Încheierea contractului individual de muncă şi a convenţiei individuale de muncă în cooperaţia meşteşugărească

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Recunoaşterea şi punerea în executare a procedurii de insolvenţă. 10 ani de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Consecinţele mandatului european al instanţelor de drept comun asupra statutului curţilor constituţionale*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Dificultăţile conceptuale ale ipotecii imobiliare abstracte

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Consideraţii cu privire la cazurile de excludere a asociaţilor din societăţile comerciale cu răspundere limitată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Doctrina Efectele contractului colectiv de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Latura obiectivă şi latura subiectivă a formei de bază a infracţiunii de purtare abuzivă

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Free movement of workers and the European citizenship

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Calcularea rezervei succesorale a soţului supravieţuitor şi impactul noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Drepturile promitentului cumpărător rezultate din antecontractul de vânzare-cumpărare din perspectiva dispoziţiilor art. 93^1 din Legea nr. 85/2006

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Doctrina În stadiu de indeterminare juridică: Orientări post-legislative ca încercare pentru dreptul administrativ european*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Modificarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate anterior intrării în vigoare a Legii dialogului social nr. 62/2011 - Reprezentarea părţilor la negocierea şi încheierea actelor adiţionale de modificare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Reinventarea contemporană a interpretării juridice

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Victima indirectă în jurisprudenţa CEDO

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii indemnizaţi sau neindemnizaţi şi stimulentele oferite acestora - unele observaţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Jocurile de noroc on line în ţările Uniunii Europene vs. jocurile de noroc în Statele Unite Ale Americii

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Aplicarea descentralizată a dreptului UE al concurenţei şi autonomia instituţională a statelor membre: Un comentariu asupra unei cauze*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Aspecte teoretice şi practice cu privire la procedura divorţului în noul Cod de procedură civilă1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Noutăţi privind răspunderea patrimonială a salariaţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Scurte consideraţii privind persoana juridică în reglementarea Noului Cod civil

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Doctrina Curţile europene şi aderarea Uniunii la CEDO1*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Acţiunea în contrafacere în dreptul intern

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Unele precizări şi consideraţii referitoare la concediile pentru creşterea copiilor în anul 2012

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - exigenţa publicităţii şi standardul Noului Cod de procedură civilă în materie

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Formele de exercitare ale profesiei de psiholog

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Doctrina Un secol de control de constituţionalitate în România

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Unele exigenţe ale solidarismului contractual în cazul nerealizării de către o parte contractantă a interesului celeilalte părţi

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Poluarea mediului în context transfrontalier. Răspunderea statului vs. răspunderea exploatantului activităţii1)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Şedinţa de judecată potrivit Noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2012

Doctrina Coordonate ale cooperării transfrontaliere

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Doctrina Contestaţia în anulare în viziunea noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Dreptul la respectarea vieţii de familie şi succesiunile

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Succinte consideraţii referitoare la executarea silită a convenţiilor de „drag-along' şi „tag-along'

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Efecte şi implicaţii ale măsurii definitivării tabelului prin înscrierea provizorie a creanţelor contestate, în cadrul procedurii insolvenţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Noi consideraţii privind infracţiunea de mărturie mincinoasă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Natura juridică a rechizitoriului şi sfera de aplicare a articolului 300 din Codul de procedură penală

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Aspecte practice ale modificării legislaţiei muncii în privinţa raporturilor individuale de muncă (Partea I)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (Partea a VI-a)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Doctrina Opinii privind actuala reglementare românească a concedierii colective

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2012

Doctrina Scurte consideraţii critice asupra Legii nr. 300/2011 privind procedura de promovare a magistraţilor în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2012

Doctrina Şomajul tehnic - unele precizări şi consideraţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2012

Doctrina Unele consideraţii privind cumulul de funcţii şi de calităţi

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2012

Doctrina Regimul juridic al măsurii de constrângere a debitorului de a-şi executa la timp obligaţia pe care şi-a asumat-o (daunele cominatorii)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2012

Doctrina Determining the jurisdiction of Arbitral Tribunals sitting in Sweden*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2012

Doctrina Adnotări la câteva opinii disidente ale judecătorilor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie procesual-civilă

publicat in Pandectele Romane 3 din 2012

Doctrina Neconstituţionalitatea sancţionării judecătorului pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Doctrina Controlul judecătoresc al hotărârii arbitrale în lumina Noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2012

Doctrina ETAPELE PROCESULUI CIVIL ÎN LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2012

Doctrina O chestiune de competenţă

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2012

Doctrina Noţiunea juridică de daună cauzată prin poluare în context internaţional*

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2012

Doctrina Evoluţii conceptuale în legătură cu instituţia responsabilităţii civile

publicat in Pandectele Romane 3 din 2012

Doctrina Din nou despre obstrucţionarea justiţiei, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii şi rolul Curţii Constituţionale

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2012

Doctrina Propuneri de lege ferenda privind răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2012

Doctrina Sistemul de control intern

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2012

Doctrina Arbitrating in Brazil. A Practitioner';s Checklist

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2012

Doctrina Relaţia drept, adevăr, dreptate

publicat in Pandectele Romane 3 din 2012

Doctrina Unele consideraţii privind simulaţia în procesul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2012

Doctrina Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti în reglementarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2012

Doctrina Exigenţele evitării dublei impuneri cu privire la impozitele directe: paradigme globale şi metamorfoze europene

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2012

Doctrina Condiţii de formă ale convenţiei arbitrale

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2012

Doctrina Drept şi valoare

publicat in Pandectele Romane 3 din 2012

Doctrina Obiectul cărţii funciare în lumina Noului Cod civil - dispoziţii speciale privind înscrierea drepturilor tabulare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2012

Doctrina Aplicarea în timp a noului Cod civil sub aspectul dispoziţiilor care conferă caracter de titlu executoriu anumitor tipuri de contracte

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2012

Doctrina Controverse asupra executării silite prin poprire a instituţiilor publice

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2012